Onsdag 19 maj 2021

Västerbottens Mellanbygd

Gör Sverige till Europas främsta gruvnation igen

Insändare · Published maj 5, 2021 at 01:15

Under många år har Sverige legat på topp i den internationella rankninglistan för gruvnationer, men har tyvärr de senaste åren tappat kraftigt. Detta beror på det allt mer omfattande regelkrånglet och att det tar för lång tid att få alla nödvändiga tillstånd. Moderaterna har därför tagit initiativ till att förenkla processen gällande när Natura 2000-prövning av gruvverksamheter ska ske.

Vi vill att Sverige ska bli Europas främsta gruvnation igen. Vi vill ha en stark gruvnäring som skapar nya arbetstillfällen, tillgodoser behovet av kritiska mineraler och som inte ger avkall på miljön. Då krävs åtgärder för de krångliga reglerna som idag omgärdar gruvnäringen och hämmar utvecklingen.

Vi har en unik position i Europa att bidra till omställningen av samhället genom att öka brytningen av viktiga framtidsmetaller och mineraler. Det skulle gynna såväl svensk ekonomi och svenska arbetstillfällen som klimatet globalt, eftersom Sverige har högre hållbarhetskrav än förmodligen något annat land i världen.

Det är dessutom en viktig självförsörjningsfråga där Sverige, EU och likasinnade länder behöver minska vårt beroende av import från länder med en annan långsiktig agenda än vår egen.

Kobolt är ett bra exempel. Det är en kritisk metall och avgörande kompentent för batterier som används i elbilar. Den största utvinningen av kobolt sker i dag i Kongo och Kina. Två länder med omfattande problem med mänskliga rättigheter och barnarbete. Är det moraliskt rimligt att avstå brytning i Sverige och istället importera material från Kongo eller Kina? Vi moderater tycker inte det. Men helt uppenbart gör regeringen det.

Regeringen har valt en annan väg i gruvpolitiken. Istället för att främja brytning i Sverige har man under snart åtta år gjort allt i sin makt för att skapa oförutsägbara och långa processer för gruvnäringen. Beslutsfärdiga gruvor får inte beslut av regeringen och en tillsatt gruvutredning skjuter alla frågor på framtiden så att regeringen slipper agera fram till nästa val. Det imponerar inte.

Hanteringen av Bolidens ansökan om att bryta koppar i Laver är ett ypperligt exempel. Ärendet har legat färdigt för regeringsbeslut i flera år när beslutet om att inte tillåta ansökan smögs ut kvällen innan julafton förra året.

Den tänkta järnmalmsgruvan i Kallak är ett annat exempel. Näringsministern fälldes av riksdagens konstitutionsutskott efter att under tre år inte gjort någonting i tillståndsärendet.

Vi är därför glada att en majoritet i riksdagen för vårt förslag men beklagar att S MP V röstade nej.

Ska Sverige åter igen bli en av världens främsta gruvnationer måste oförutsägbarheten och regelkrånglet bort. Då kan vi istället fokusera på omställningen. Det skulle vara bättre för miljön- och klimatet och samtidigt gynna Sverige och Norrland.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Riksdagsledamot för Västerbottens län

Ledamot Näringsutskottet

Marknaden kan inte lösa klimatkrisen

Insändare Ska riskkapitalister få bestämma över svensk energi- och klimatpolitik? Stefan Löfven säger stolt i filmen "Stålbadet" (som visas på SVT play) att Sverige nu har chans att bli...

Talangfabriker på landsbygden

Ledare Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Regionen jobbar hårt mot våld

Insändare Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Vi måste vara tydliga med vad det i de flesta fall handlar om: utfallet av en maktordning där...

Norrland har revanschläge

Ledare Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter.

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Insändare Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Släng ut gökungen medan tid är!

Ledare Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport