Onsdag 28 juli 2021

Västerbottens Mellanbygd

Helena Lindahl (C): Att tycka olika är helt okej

Insändare · Published apr 21, 2021 at 01:15

Det är ju sällan en bra idé att inleda en debatt med att tala osanning. Likväl är det ju vad skribenten gör. För två år sedan röstade jag som bekant inte för någon alls. Däremot röstade jag mot Stefan Löfven som statsminister. Det hade jag lovat väljarna och det ville jag hålla.

Det är naturligtvis logiskt då jag inte ser att Socialdemokraterna har hela landet för ögonen och är så fokuserade på makten, att man tillåter Miljöpartiet ha veto i snart varje fråga av betydelse för landsbygden. 

Skribenten undrar vad som hänt med Centerpartiet och jag kan bara konstatera att partiet är en bred kyrka, ett antirasistiskt parti med väljare i hela landet, i stad som land. När ett parti växer är det inte konstigt att det finns olika uppfattningar om vilka frågor som ska prioriteras. Det är nog en utmaning i de flesta politiska partier, särskilt för de som växer. 

I ett demokratiskt samhälle är det enligt mig en fördel att människor vågar och kan tycka olika. Det är det som för utvecklingen framåt. För mig som har rötter i ett land där kommunismen tidigare tystade all form av åsiktsfrihet, så är jag glad över att vara förtroendevald i ett land och i ett parti där man inte behöver vara rädd för att uttrycka det man tror på. 

Tyvärr är demokrati inte något som bara kan tas för givet. Det är något som vi måste kämpa för varje dag. Jag, skribenten och människor i allmänhet tycker inte alltid likadant om politiken och vet ni vad - det är helt okej och dessutom bra.

Det är det fina med demokrati och något att faktiskt vara stolt över.

Helena Lindahl

riksdagsledamot Centerpartiet

Gumbodahamn 

Tyvärr är demokrati inte något som bara kan tas för givet.

Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Insändare Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, SD, L och KD har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar...

"Hallå hallå"! Ingen täckning...

Ledare Att kunna ringa, mejla och skicka post borde vara ett demokratiskt grundkrav i HELA Sverige år 2021

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Insändare Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens...

Utanförskapet måste minskas

Ledare Statens roll måste återigen förstärkas för att säkra trygghetssystem i ett alltmer oroligt samhälle.

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Insändare Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Ledare Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport