Onsdag 19 maj 2021

Västerbottens Mellanbygd

Det är viktigt att öka resurserna och stötta organisationer som arbetar med frågor som rör normer, attitydförändringar och jämställdhet, menar skribenterna. Foto: PIXABAY

Hur utbildas vårdpersonal kring våld i nära relationer?

Insändare · Published maj 6, 2021 at 01:15

Våld i nära relationer är ett akut samhällsproblem och nu måste Region Västerbotten se över hur man arbetar med att öka kunskaperna hos vårdpersonalen kring detta.

Centerpartiet i Region Västerbotten har lämnat in en interpellation i ärendet våld i nära relationer för att få svar på hur regionenjobbar för att öka kunskapen hos vårdpersonal kring våld i nära relationer.

Det går för långsamt. Alla är emot våld i nära relationer – men det behöver gå från snack till politisk verkstad.

Vi måste arbeta för att förstärka sex- och samlevnadsundervisning, se till att dessa ämnen är en del av fortbildningen för verksamma lärare och förstärka elevhälsans förebyggande arbete. Det är också viktigt att öka resurserna och stötta organisationer som arbetar med frågor som rör normer, attitydförändringar och jämställdhet.

Fler ska våga lämna en våldsam relation, och de som mördar och misshandlar ska gripas, lagföras och dömas till långa fängelsestraff. Det är också viktigt med stöd till utsatta personer under och efter en rättprocess, samtidigt som samhället arbetar gemensamt för att förhindra att första slaget ens sker.

Statistiken över hur många våldsutövare som döms är oacceptabel. Fler måste kunna gripas och lagföras.

Har man ett jobb där man kan tänkas komma i kontakt med människor som utsatts för våld i nära relationer är det viktigt att man har fått kunskap kring ämnet och därför är det nödvändigt att se över hur vårdpersonal utbildas kring detta.

Ewa-May Karlsson

Gruppledare för Centerpartiet

Region Västerbotten

Maria Kristoffersson

Ledamot för Centerpartiet

Region Västerbotten

Alla är emot våld i nära relationer – men det behöver gå från snack till politisk verkstad.

Marknaden kan inte lösa klimatkrisen

Insändare Ska riskkapitalister få bestämma över svensk energi- och klimatpolitik? Stefan Löfven säger stolt i filmen "Stålbadet" (som visas på SVT play) att Sverige nu har chans att bli...

Talangfabriker på landsbygden

Ledare Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Regionen jobbar hårt mot våld

Insändare Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Vi måste vara tydliga med vad det i de flesta fall handlar om: utfallet av en maktordning där...

Norrland har revanschläge

Ledare Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter.

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Insändare Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Släng ut gökungen medan tid är!

Ledare Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport