Onsdag 3 juni 2020

Västerbottens Mellanbygd

Inför organiserad screening av prostatacancer

Insändare ˇ Published nov 27, 2019 at 01:15

I november månad pågår mustasch kampen som samlar in pengar för forskning om behandling av prostatacancer. Mustaschkampen ska också sprida kunskap om sjukdomen och bilda opinion för tidig upptäckt och bättre tillgänglighet.

Prostatacancer är nämligen den mest vanliga cancerformen och även den som tar flest mäns liv. Drygt 10 000 män drabbas varje år och idag lever ca 100 000 män med diagnosen. 2400 män dör varje år och i Västerbotten ca 80 män. Det är sju gånger fler än antalet människor som dör i trafiken.

Inom Norra sjukvårdsregionen råder det små skillnader i tillgänglighet mellan regionerna. Problemet är snarare att det återfinns i de lägre skikten när det gäller väntetiderna. Västerbotten är sämst och når ingen av målen enligt Cancerfondsrapporten 2019 Norra sjukvårdsregionen. Primärvården kan ta upp frågan om PSA provtagning. Hört av många att när de begärt provtagning blir svaret negativt.

Tidig upptäckt är nämligen helt avgörande för att bli botad. För sen upptäckt leder till att tumören sprider sig och botande behandling är inte längre möjlig. Därför måste nu ett system för allmän screening införas och det snarast. Numera utvecklas nya systematiska diagnoser som ser ut att vara mycket intressanta. Om organiserad prostatacancertestning införs nationellt uppskattar prostatacancerförbundet att cirka 1000 liv kan räddas varje år.

För bröstcancer finns ett nationellt screeningprogram där kvinnor i åldrarna 40 till 74 år erbjuds mammografi. För prostatacancer finns inte något sådant program ännu. Orsaken är att metoderna för att upptäcka allvarlig prostatacancer hittills varit osäkra. Men utvecklingen går fort framåt och regeringen driver på genom att rekommendera regionerna att se över och utveckla prostatacancertestningen.

Införande av ett nationellt program för prostatacancertestning skulle inte bara förebygga onödigt lidande och för tidig död utan också bidra till att minska höga kostnader för de nya läkemedlen. En mer proaktiv strategi med PSA-prov skulle tillsammans med nya metoder kunna minska dödligheten med 30–40 procent, det vill säga rädda 1 000 liv varje år.Fram till att allmän organiserad screening införs anser vi att det är bra om en samordnad försöksverksamhet med organiserad prostatacancertestning införs i Västerbotten. Där män i viss ålder får information om sjukdomsrisken och möjligheter till provtagning i mera organiserade former.

Regionen har också fått 400 000 Kr av regeringen att utreda former för mer organiserad tester av prostatacancer. Dessa medel borde nu resultera att någon form av försöktest införs för män i Västerbotten. Vi ska inte ha någon långbänk i denna fråga utan komma snabbt igång med organiserad kallelse så att vi kan rädda minst ett 30 tal liv i Västerbotten varje år.   

Olle Edblom

Centerpartiet

Marianne Normark

Liberalerna

Ledamöter

regionfullmäktige i Västerbotten

Styrelseledamöter

Betula prostatacancerförening i Umeå

Wennebro: Skattesystemet är orättfärdigt

Insändare Uppgifterna i min ledare är hämtade ur Hela Sverige ska levas rapport ”Naturresurser i hela landet”. Ditt påstående om ”okunskap eller medvetet vilseledande” får i så fall...

Stimulanspaketen hamnar fel

Ledare Småföretagare blir förbisprungna av storföretag och för kommuner och regioner görs ingen urskiljning mellan fattig och rik.

Så mycket bättre…

Ledare I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma...

Vindkraften skadar bara oss

Insändare Varje vecka kan man i dagstidningarna läsa artiklar från vindkraftsindustrin där de beskriver storsatsningar, ”grön energi” och diverse andra fördelar med vindkraft. De verkar...

Bredband ska visst trollas fram

Bredbandsutbyggnaden borde dessutom rimligen ha skett först i glesare bygder, eftersom det är där som alla förväntas sköta nära nog alla sina ärenden via nätet.