Lördag 7 december 2019

Västerbottens Mellanbygd

Inventering som hotar landsbygd

Insändare · Published jul 19, 2018 at 16:15

Det finns avlopp runt om i vårt land som absolut måste åtgärdas. Men när myndighetssverige slår till drabbas ofta alla. I Sverige ska alla behandlas lika och då tittar man inte på ett avlopps påverkan utan på den reningsteknik som avloppet har. Havs och vattenmyndigheten som utformat föreskrifterna sitter i Göteborg och ser bara till tekniken.

Då blir det dyra lösningar med fosforfällor och återkommande dyr tillsyn. Kommunerna har olika förhållningssätt.

Vissa kommuner har bråttom att komma i gång och tillämpar det utan större urskillning. En avloppsåtgärd innebär kostnader upp emot 100.000 tals kronor plus en driftskostnad på mellan 4000 till 5000 kronor per år.

Om det hotar känsligt grundvatten (vattentäkter) eller närliggande vattendrag och sjöar så är det en helt annan sak. Men att ge sig urskillningslöst på husägare (ofta små hushåll) på landsbygden med för miljön acceptabla avlopp kan bli ett övergrepp som leder till landsbygdens död.

Min förhoppning är att miljöinspektörerna använder sunt förnuft och ser till miljöskadeeffekterna framför tekniken.

En tumregel bör därför vara att prioritera granskning av avlopp som hotar vattentäkter. Det vill säga dem som ligger närmare än storleksordningen 50-100 meter (beroende på lutningen) från vattendrag och sjöar och inte har en försumbar belastning.

Då gör man mest miljönytta och slösar inte med sina begränsade resurser på onödigheter som hämmar landsbygden.

Lars-Gunnar Olsson

f.d. miljöinspektör

En tumregel bör därför vara att prioritera granskning av avlopp som hotar vattentäkter.

Skatteutjämning och annan ”utjämning”

Insändare Läser man ”rikstidningarna” så är det ett stort motstånd mot att ”Stockholm ska betala skatteutjämningen”. Det finns däremot inget motstånd mot att landsbygdens pengar slussas in...

Lite civilkurage vore klädsamt

Ledare Men sannolikt räcker det inte att lägga ner byskolor, förskolor och äldreboenden för att få budgetar i balans. Osthyvlarnas tid är över, nu behövs bödelns yxa, svärd och skoningslöshet.

(S): Varför stöttar inte (M) kostnadsutjämningen?

Insändare I dagarna röstade riksdagen ja till regeringens nya förslag till kommunal kostnadsutjämning. Förslaget förväntas, enligt SCB:s preliminära siffror för 2019, ge Robertsfors kommun...

Ett öppet brev till regeringen

Ledare Jag tror ni skulle behöva ta time out och rikta blicken inåt under överskådlig tid. Mot er som nu representerar svensk politik.

(C) vill satsa på klimatsmarta billiga småhus

Insändare Många människor har insett att det så kallade klimathotet inte bara är en hotbild längre fram i tiden utan redan en bister verklighet. Viljan att göra bra miljöval är stor bland...

Sverige måste hitta balansen

Ledare Finansdepartementet och regeringen stoltserar med goda statsfinanser och stort reformutrymme. Samtidigt går många kommuner på knäna och tvingas dra ner på välfärden. Vård, skola...