Tisdag 25 juni 2019

Västerbottens Mellanbygd

Inventering som hotar landsbygd

Insändare · Published jul 19, 2018 at 16:15

Det finns avlopp runt om i vårt land som absolut måste åtgärdas. Men när myndighetssverige slår till drabbas ofta alla. I Sverige ska alla behandlas lika och då tittar man inte på ett avlopps påverkan utan på den reningsteknik som avloppet har. Havs och vattenmyndigheten som utformat föreskrifterna sitter i Göteborg och ser bara till tekniken.

Då blir det dyra lösningar med fosforfällor och återkommande dyr tillsyn. Kommunerna har olika förhållningssätt.

Vissa kommuner har bråttom att komma i gång och tillämpar det utan större urskillning. En avloppsåtgärd innebär kostnader upp emot 100.000 tals kronor plus en driftskostnad på mellan 4000 till 5000 kronor per år.

Om det hotar känsligt grundvatten (vattentäkter) eller närliggande vattendrag och sjöar så är det en helt annan sak. Men att ge sig urskillningslöst på husägare (ofta små hushåll) på landsbygden med för miljön acceptabla avlopp kan bli ett övergrepp som leder till landsbygdens död.

Min förhoppning är att miljöinspektörerna använder sunt förnuft och ser till miljöskadeeffekterna framför tekniken.

En tumregel bör därför vara att prioritera granskning av avlopp som hotar vattentäkter. Det vill säga dem som ligger närmare än storleksordningen 50-100 meter (beroende på lutningen) från vattendrag och sjöar och inte har en försumbar belastning.

Då gör man mest miljönytta och slösar inte med sina begränsade resurser på onödigheter som hämmar landsbygden.

Lars-Gunnar Olsson

f.d. miljöinspektör

En tumregel bör därför vara att prioritera granskning av avlopp som hotar vattentäkter.

E-cigaretten inte ofarlig men ökar bland unga

Insändare Allt färre västerbottningar röker – men i stället ökar andelen som testar e-cigaretter, framför allt bland unga. Nu visar ny forskning som presenteras i Lungrapporten 2019 att...

Statliga jobb gör stor skillnad

Ledare Så var det dags igen för en kartläggning av den statlig närvaron ute i vårt avlånga land. Denna gång fick Länsstyrelserna uppdraget. För inte så länge sen, närmare bestämt i maj...

(S)trandhäll är inte trovärdig

Insändare Ann-Mari Begler tillsattes som generaldirektör för Försäkringskassan september 2015 av Socialdemokraterna. Hon fick uttryckliga order att sänka kostnaderna för Försäkringskassan,...

Glesbygden har fått nytt fokus

Ledare Bevisligen har något hänt. Det har blivit ballt att skriva om lands- och glesbygd, även i riksmedierna Det är bra. Mindre bra är perspektiven. Ibland undrar jag om fördumningen...

Varg och gröna näringar fungerar inte tillsammans

Insändare Naturvårdsverket beslutade den 9 maj i år att Jämtlands län ska ha en föryngring av varg, motsvarande tio vargar. Detta trots att alla fyra nordligaste länens...

Vad ska vi med släktgårdar till?

Ledare Jag råkade följa en twitterdiskussion om släktgårdar. Två läger utkristalliserade sig snabbt. Det hela startade med frågan: ”tror journalisterna på DN m.fl verkligen att man ”bor...