Lördag 17 augusti 2019

Västerbottens Mellanbygd

Inventering som hotar landsbygd

Insändare · Published jul 19, 2018 at 16:15

Det finns avlopp runt om i vårt land som absolut måste åtgärdas. Men när myndighetssverige slår till drabbas ofta alla. I Sverige ska alla behandlas lika och då tittar man inte på ett avlopps påverkan utan på den reningsteknik som avloppet har. Havs och vattenmyndigheten som utformat föreskrifterna sitter i Göteborg och ser bara till tekniken.

Då blir det dyra lösningar med fosforfällor och återkommande dyr tillsyn. Kommunerna har olika förhållningssätt.

Vissa kommuner har bråttom att komma i gång och tillämpar det utan större urskillning. En avloppsåtgärd innebär kostnader upp emot 100.000 tals kronor plus en driftskostnad på mellan 4000 till 5000 kronor per år.

Om det hotar känsligt grundvatten (vattentäkter) eller närliggande vattendrag och sjöar så är det en helt annan sak. Men att ge sig urskillningslöst på husägare (ofta små hushåll) på landsbygden med för miljön acceptabla avlopp kan bli ett övergrepp som leder till landsbygdens död.

Min förhoppning är att miljöinspektörerna använder sunt förnuft och ser till miljöskadeeffekterna framför tekniken.

En tumregel bör därför vara att prioritera granskning av avlopp som hotar vattentäkter. Det vill säga dem som ligger närmare än storleksordningen 50-100 meter (beroende på lutningen) från vattendrag och sjöar och inte har en försumbar belastning.

Då gör man mest miljönytta och slösar inte med sina begränsade resurser på onödigheter som hämmar landsbygden.

Lars-Gunnar Olsson

f.d. miljöinspektör

En tumregel bör därför vara att prioritera granskning av avlopp som hotar vattentäkter.

Ordningsvakter borde få bötfälla för nedskräpning

Insändare Att skräpa ner är olagligt sedan åtta år tillbaka och kan ge böter på 800 kronor. Ändå har försvinnande få i Västerbotten bötfällts för nedskräpning. Ett nytt förslag, som ger...

Norrmejerier – bör byta fokus!

Ledare Stefan Jansson, professor i cell- och molekylär biologi vid Umeå Universitet, har i sommar i en debattartikel pekat på att Norrmejerier använder gmo-fritt foder som en profilfråga...

Övergrepp på enskilda avlopp

Insändare Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, hyllar i ett debattinlägg, förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Förslaget har presenterats av...

Låt skillnader bli styrkor

Ledare Jag vet inte om det beror på att jag lever med ett ständigt engagemang för ett sammanhållet och hållbart Sverige när jag kopplar ihop det jag hör på radion med läget i landet. Hör...

Snabba på den ekologiska omställningen i länet

Insändare Den ekologiskt odlade jordbruksmarken ökar i Västerbotten. Utvecklingen är positiv, men omställningen behöver gå snabbare. Ekologisk produktion skulle ge ökad tillväxt och...

Greta behöver en kompis

Ledare Greta Thunberg gör succé världen över med sitt patos och engegemang för klimatet. Personligen har jag varit lite skeptisk till fenomenet och funderat över det kloka i att låta ett...