Tisdag 21 maj 2019

Västerbottens Mellanbygd

Kanske dags med en ny Generaldirektör

Insändare · Published mar 13, 2019 at 01:15

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skriver att min beskrivning av omständigheterna kring skogsstyrelsens beslut att överklaga, de så kallade fjällnära-domarna förvånar honom (MB 27/2). Men vad är det som förvånar? Är det något i min beskrivning som inte stämmer? Han skriver att de naturligtvis har sett över de verktyg de har för att slippa en rättslig process men har tvingats konstatera att det saknas rättspraxis på området.

Men har inte Sundqvist läst vad rättens ordförande Agneta Ögren sagt. ”Att det finns höga naturvärden på fastigheterna råder det inget tvivel om och den frågan är redan avgjord genom Skogsstyrelsens avslagsbeslut. Det som domstolen har bestämt idag är att de nu aktuella besluten ger samma rätt till ersättning som vid bildande av naturreservat. Den enskilde fastighetsägaren påverkas på samma sätt”.

Att det skulle saknas praxis när det gäller bildande av naturreservat låter mycket märkligt! Frågan om ersättningen och den fortsatta skötseln och ägandet bör naturligtvis lösas genom en frivillig överenskommelse med markägarna.

Sundqvist skriver också, ”att det ingår i myndighetsrollen att ibland fatta obekväma beslut, som både kan och skall kritiseras.” Detta kan säkert vara rätt men det är mycket viktigt att myndigheterna inte fattar beslut, som i onödan tvingar oss vanliga människor att stämma staten för att behålla vår äganderätt.

Frågan måste nu tas upp på högre nivå då agerandet strider mot innehållet i punkt 26 i januariavtalet om att ”värna och stärka den privata äganderätten till skogen”. Om inte Skogsstyrelsen drar tillbaka sitt skamliga överklagande av en solklar dom bör regeringen med omedelbar verkan entlediga den nuvarande generaldirektören.

Nils-Åke Sandström (C)

Tavelsjö

Att det skulle saknas praxis när det gäller bildande av naturreservat låter mycket märkligt!

Moderaterna vill bekämpa stöldligor i Västerbotten

Insändare Över hälften av alla bostadsinbrott begås av utländska stöldligor. En stor del av stöldgodset transporteras sedan direkt ut ur landet. Ligor är väl organiserade och har utvecklat...

Folkrörelserna växer på landet

Ledare Framtidens folkrörelse växer fram runt om på Sveriges landsbygder. Hur ska den nya folkrörelsen se ut och arbeta? Den frågan ställer sig många folkrörelser just nu, däribland LRF....

EU är inget fredsprojekt- bojkotta valet!

Insändare Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, tillkännagav 2017 att ”2025 behöver vi en fullt utrustad europeisk försvarsunion. Vi behöver det och NATO vill ha det. ”EU-...

Sluta tacka - kräv handling!

Ledare Hur kommer det sig att lands- och glesbygdsfrågor alltid hamnar i farstun och inte i finrummet? Jag har funderat på det i många herrans år och kommit fram till två förklaringar....

Kvinnojourerna enormt viktiga

Insändare I #meetoo efterspelet har frågan om män som misshandlar kvinnor lyfts fram. Dokumentären i SVT om Josefins Nilssons helvete lämnar ingen oberörd och har gett insikt om vad som...

Snabbtågen - en klimatkatastrof

Ledare ”I Vännäs kommun är vissa vägar så dåliga att barnen missar skolan när busschauffören inte vågar köra och trafikolyckorna har varit många” står att läsa i förra veckans nummer av...