Måndag 25 mars 2019

Västerbottens Mellanbygd

Kanske dags med en ny Generaldirektör

Insändare · Published mar 13, 2019 at 01:15

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skriver att min beskrivning av omständigheterna kring skogsstyrelsens beslut att överklaga, de så kallade fjällnära-domarna förvånar honom (MB 27/2). Men vad är det som förvånar? Är det något i min beskrivning som inte stämmer? Han skriver att de naturligtvis har sett över de verktyg de har för att slippa en rättslig process men har tvingats konstatera att det saknas rättspraxis på området.

Men har inte Sundqvist läst vad rättens ordförande Agneta Ögren sagt. ”Att det finns höga naturvärden på fastigheterna råder det inget tvivel om och den frågan är redan avgjord genom Skogsstyrelsens avslagsbeslut. Det som domstolen har bestämt idag är att de nu aktuella besluten ger samma rätt till ersättning som vid bildande av naturreservat. Den enskilde fastighetsägaren påverkas på samma sätt”.

Att det skulle saknas praxis när det gäller bildande av naturreservat låter mycket märkligt! Frågan om ersättningen och den fortsatta skötseln och ägandet bör naturligtvis lösas genom en frivillig överenskommelse med markägarna.

Sundqvist skriver också, ”att det ingår i myndighetsrollen att ibland fatta obekväma beslut, som både kan och skall kritiseras.” Detta kan säkert vara rätt men det är mycket viktigt att myndigheterna inte fattar beslut, som i onödan tvingar oss vanliga människor att stämma staten för att behålla vår äganderätt.

Frågan måste nu tas upp på högre nivå då agerandet strider mot innehållet i punkt 26 i januariavtalet om att ”värna och stärka den privata äganderätten till skogen”. Om inte Skogsstyrelsen drar tillbaka sitt skamliga överklagande av en solklar dom bör regeringen med omedelbar verkan entlediga den nuvarande generaldirektören.

Nils-Åke Sandström (C)

Tavelsjö

Att det skulle saknas praxis när det gäller bildande av naturreservat låter mycket märkligt!

Att hålla ihop landet står högst på dagordningen

Insändare De omfattande nedläggningarna inom Arbetsförmedlingen, som är en konsekvens av M-KD-(SD)-budgeten, aktualiserar behovet av en politik för hela landet. För oss socialdemokrater är...

Inlandsupproret har startat!

Ledare Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Arla svarar på kritik mot ny förpackning

Insändare Vi förstår att vårt förpackningsbyte har lett till upprörda känslor. Vi vill dock försäkra våra konsumenter att vi på Arla har omfattande krav på att våra förpackningar inte bara...

Lovande befolkningssiffror

Ledare De nyligen presenterade befolkningssiffrorna för 2018 är spännande läsning. Obalanserna kvarstår på länsnivå. Umeå kommun ökar med 2 039 personer medan ökningen för länet stannar...

Kanske dags med en ny Generaldirektör

Insändare Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skriver att min beskrivning av omständigheterna kring skogsstyrelsens beslut att överklaga, de så kallade fjällnära-domarna...

Vill vi ha ett kontantfritt land?

Ledare Det finns inget uttalat beslut att Sverige ska bli kontantfritt men ändå händer det. Orden kommer från en politiskt engagerad man som lever en generation över min. Jag, hajar...