Tisdag 28 september 2021

Västerbottens Mellanbygd

KD: Om ett år tar vi itu med de rödgrönas vårdköer

Insändare · Published sep 8, 2021 at 01:15

Kristdemokraterna vill att människor ska kunna bo och leva i hela Västerbotten. Vi vill därför bland annat stärka sjukvården, där primärvården anpassas efter de stora avstånd som finns. Vi värnar att Västerbotten ska ha tre fungerande förlossningsavdelningar, även under somrarna, samt en pålitlig ambulansverksamhet som täcker upp våra stora ytor. De rödgrönas beslut till omorganisation av ambulansen har haft en direkt negativ inverkan på patientsäkerheten.

Mer resurser behöver tillföras till vården men det räcker inte. Uppdelningen i 21 sjukvårdsregioner har visat sig vara förlegad. Därför föreslår KD att det tillfälligt inrättas en nationell vårdförmedling som ger de patienter som har väntat olagligt länge – mer än lagstadgade 90 dagar på operation eller specialistvård – möjlighet att få vård i andra regioner där det finns ledig kapacitet. Under pandemin har det varit nödvändigt att skjuta upp vård och det kommer ta lång tid att beta av vårdskulden. Men långa väntetider är ingen naturlag – om ett år tar vi itu med de rödgrönas alltjämt växande vårdköer, som slog rekord redan före pandemin.

I Västerbotten ska människor kunna åldras i trygghet och värdighet. För att genomföra detta vill vi se stärkt medicinsk kompetens inom äldreomsorgen, ett nationellt forskningsprogram i syfte att förbättra äldres hälsa, samt en äldreboendegaranti och slopad pensionärsskatt. Kvalitativ äldreomsorg förutsätter även ett personcentrerat bemötande där personalen ges möjlighet att bygga en personlig relation med den äldre.

Det är svårt att förstå varför länet har så låg vägstandard när bilen ofta är det enda sättet att förflytta sig till och från arbete och affärer, skola och fritidsaktiviteter. Vi vill därför öka anslagen för underhåll av regionala vägar och öka statens anslag till enskilda vägar. Det är hög tid att höja vägstandarden istället för att sänka hastigheten.

Vi vill även utreda om en större del av intäkterna från naturtillgångar kan stanna hos kommuninvånarna, något som har haft positiv effekt i Norge. Landsbygden måste ges chansen att leva av egen kraft. Samverkan mellan kommuner måste underlättas, understött av regionen. Det behövs även en ökad polisnärvaro, där den lokala förankringen stärks. Uppklaringen av heminbrott måste öka och rånarligor stoppas.

Kristdemokraterna står redo – hela Västerbotten ska fungera.

Roland Sjögren (KD)

partidistriktsordförande

Kommunstyrelsens ordförande

Hans-Inge Smetana (KD)

gruppledare Region Västerbotten

Per Boström (KD)

ordförande Skellefteå

Vi värnar att
Västerbotten ska ha tre fungerande förlossningsavdelningar

L: Skärp Smittskyddslagen - tillåt frivilliga vaccinpass!

Insändare Både vaccinpass, sjukvård och omsorg måste sikta mot trygghet och frihet. Liberalerna vill att samhället ska vara tryggt för varje människa, och allra mest värnar vi de sköraste....

Bygg enklare så blir det billigare

Ledare Svensk bostadspolitik måste anpassas efter ett mer mobilt leverne

Region Västerbotten ska bli en ledande miljöregion

Insändare Nu antar Region Västerbotten en miljö- och klimatstrategi som ska ta organisationen till nettonollutsläpp. Miljöpartiet har tryckt på för strategin som tillsammans med den...

Bygg enklare så blir det billigare

Ledare Svensk bostadspolitik måste anpassas efter ett mer mobilt leverne.

Digitala läkare är inte hållbart

Insändare Bara en åsikt om digifysis (datadoktor): Regionen gör det lätt för sig och det finns risker och kanske rent av nackdelar med det. Digital läkare kostar ju också i en redan...

Vädret blir en konkurrensfördel!

Ledare Knappast någon har kunnat förutspå den gröna industrirevolution som pågår i norra Sverige som en följd av kampen mot klimatförändringarna
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport