Onsdag 20 januari 2021

Västerbottens Mellanbygd

"Vi behöver höja vägnätsstandarden istället för att bara sänka hastigheterna, men frågan om vägnätet nämns inte alls i utkastet till regional utvecklingsstrategi", skriver ledande företrädare för KD i Region Västerbotten. Foto: PIXABAY

KD: Regionala utvecklingsstrategin behöver ett omtag

Insändare · Published jul 27, 2020 at 11:15

Kristdemokrater från länets alla kommuner har synat Region Västerbottens utkast till en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Tyvärr har förslaget fastnat med huvudet bland molnen och fokuserar på innovation och global hållbarhet, istället för mer lokala frågor kopplade till landsbygd, infrastruktur, företagande och civilsamhälle. Trots att den tagits fram i dialog med offentlig, privat och frivillig sektor saknas tydliga kopplingar till just vårt län. RUS står överordnad kommunala och regionala dokument och alla projektmedel som söks i länet ska kunna kopplas till strategin. Nu krävs ett rejält omtag.

Vi behöver höja vägnätsstandarden istället för att bara sänka hastigheterna, men frågan om vägnätet nämns inte alls. Istället står det att kollektivtrafiken ska öka med mer fokus på städerna och ”flexibla trafiklösningar” i glesbygden. Sett till att det redan idag är svårt att upprätthålla trafiklösningar i hela länet är bilberoendet inget man kommer undan. Även i framtiden kommer flygtrafiken spela en stor roll för Västerbottens företag och invånare och RUS bör lyfta betydelsen av länets flygplatser.

Vi kristdemokrater trycker på vikten av fortsatt bredbandsutbyggnad, samtidigt som vi vill  säkerställa service även till de som lever utanför den digitala världen. I regionens förslag står att ny teknik kan skapa obemannade servicenoder. Visst kan digitaliseringen vara till hjälp för att möjliggöra vård och service i hela länet, men den ersätter inte betydelsen av fysiska möten.

Kompetensförsörjningen, att attrahera människor som vill bo och arbeta i länet, blir en central fråga för såväl företag som skola, vård och omsorg. Strategin bör därför lyfta vikten av samverkan mellan kommunerna utan intern konkurrens. Civilsamhället nämns inte trots att dess insatser många gånger erbjuder något utöver det offentliga eller privata.

Företagandet, själva nerven i jobbskapandet, måste lyftas. Regionen ska uppmuntra och underlätta etableringar i hela länet. RUS bör även uppmärksamma våra regionala livsmedelsproducenter som skapar arbetstillfällen, bidrar till hållbara mat- och transportkedjor och vår lokala beredskap.

Istället för detta väldigt övergripande dokument vill vi se fler konkreta mål samt en plan för hur dessa ska följas upp. Den nya utvecklingsstrategin måste ta ned huvudet från molnet och istället anpassas för oss regionalt i Västerbotten.
 

Roland Sjögren (KD)

Partidistriktsordförande och kommunstyrelsens ordförande i Lycksele

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare i Region Västerbotten

Veronica Kerr (KD)

Ledamot i Regionala utvecklings-
nämnden

Självklart att stötta länets kultur- och föreningsliv

Insändare Utan föreningarnas verksamhet skulle Västerbotten vara en mycket fattigare region. Föreningslivet bidrar inte bara med aktiviteter, gemenskap och kultur, utan fungerar också som...

Skala ner strandskyddet rejält

Ledare Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Stäng slakterier och ät grönt

Insändare När jag häromdagen laddade upp en video på Youtube fick jag meddelandet att ”Tittare måste vara minst 18 år för att kunna titta på den här videon.” Vad var det för hemskt material...

En vändpunkt och en kickstart

Ledare År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Insändare Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ledare Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport