Lördag 17 augusti 2019

Västerbottens Mellanbygd

Konsumenter måste ställa krav på återvunnet material

Insändare · Published aug 1, 2019 at 01:15

I dag finns stor medvetenhet om att vi måste sluta använda fossila bränslen för att möta klimathotet. Men samma medvetenhet behövs för alla resurser, inte bara de fossila.

En bra start är att efterfråga återvunnet material – det kan både konsumenter och kommunala upphandlare i Västerbotten göra redan i dag.

Dagens linjära flöden där vi sakta men säkert tömmer jorden på resurser, omvandlar dem till produkter som används en kort tid och sedan slänger dem i soporna håller inte längre. Vi måste ställa om till ett cirkulärt samhälle, där vi återanvänder produkter och material om och om igen.

Under 2018 samlade hushållen i Västerbotten in 50 kg plast, glas, kartong och metaller per invånare, och det allra mesta av detta återvanns för att bli nytt material.

Jämfört med om jungfruligt material skulle använts innebar detta återvunna material att klimatpåverkan minskade med 8 300 ton koldioxid. Det är lika mycket som 4 600 vanliga bensinbilar släpper ut på ett år.

Hushållens engagemang för återvinning är nödvändigt och ger konkret klimatnytta. Men potentialen i hela samhället är mångdubbelt större.

En studie visar att bara en fjärdedel av materialvärdet för stål, aluminium, cement, plast och papper finns kvar efter en användning, trots att det mesta av materialet skulle kunna återvinnas igen med god kvalitet.

I ekonomiska termer handlar det om 42 miljarder kronor som går förlorade varje år – ur klimatsynpunkt släpper vi alltså ut 4 miljoner ton koldioxid i onödan.

Det är uppenbart att det ligger i både samhällets och företagens intresse att utnyttja befintliga resurser mer effektivt. Men det krävs genomgripande förändringar av nuvarande konsumtionsmönster, regelverk och marknadsfunktioner för att det ska bli verklighet.

Det behövs styrmedel som gör att produkter kan användas längre eller delas av fler och som gör att alla material kan återvinnas när de tjänat ut.

Innovationskraften finns bland svenska företag. Men för att våga investera i ny teknik eller nya affärsmodeller måste det finnas en tydlig efterfrågan på återvunnet material. 

Länsstyrelser, kommuner och företag kan spela en viktig roll genom att efterfråga återvunnet material i upphandlingar. Konsumenter kan trycka på genom att ställa frågor om produkter kan återanvändas eller återvinnas.

Hushållen i Västerbotten är bra på att återvinna, men hela samhället måste hjälpas åt. Som ett första steg kan kommunerna i Västerbotten sätta ambitiösa mål för upphandling av återvunnet material – då skapas både klimatnytta och förutsättningar för ett mer cirkulärt samhälle.

Lina Bergström

VD Återvinningsindustrierna

Offentlig och privat sektor kan efterfråga återvunnet material

Ordningsvakter borde få bötfälla för nedskräpning

Insändare Att skräpa ner är olagligt sedan åtta år tillbaka och kan ge böter på 800 kronor. Ändå har försvinnande få i Västerbotten bötfällts för nedskräpning. Ett nytt förslag, som ger...

Norrmejerier – bör byta fokus!

Ledare Stefan Jansson, professor i cell- och molekylär biologi vid Umeå Universitet, har i sommar i en debattartikel pekat på att Norrmejerier använder gmo-fritt foder som en profilfråga...

Övergrepp på enskilda avlopp

Insändare Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, hyllar i ett debattinlägg, förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Förslaget har presenterats av...

Låt skillnader bli styrkor

Ledare Jag vet inte om det beror på att jag lever med ett ständigt engagemang för ett sammanhållet och hållbart Sverige när jag kopplar ihop det jag hör på radion med läget i landet. Hör...

Snabba på den ekologiska omställningen i länet

Insändare Den ekologiskt odlade jordbruksmarken ökar i Västerbotten. Utvecklingen är positiv, men omställningen behöver gå snabbare. Ekologisk produktion skulle ge ökad tillväxt och...

Greta behöver en kompis

Ledare Greta Thunberg gör succé världen över med sitt patos och engegemang för klimatet. Personligen har jag varit lite skeptisk till fenomenet och funderat över det kloka i att låta ett...