Lördag 21 september 2019

Västerbottens Mellanbygd

Korkat att sänka hastigheten!

Insändare · Published sep 4, 2019 at 01:15

Trafikverket har presenterat ett förslag om sänkta hastigheter för flera viktiga vägar i Västerbotten. Utöver sänka hastighetsgränser, så föreslås att fler fartkameror ska sättas upp. De vägar som på olika sätt berörs i länet är E4, E12, E45, 363, 531, 364 och 95. Detta förslag måste kastas i papperskorgen!

Vi måste nu gemensamt - länets kommuner, Region Västerbotten och övriga remissinstanser - sätta press på Trafikverket och stoppa förslaget. Istället för sänkta hastigheter och fler fartkameror borde Trafikverket se till att en gång för alla satsa rejält på att underhålla och bygga ut vårt vägnät, däribland genom att bygga mitträcken. Vi har långa avstånd i Västerbotten, och sänker man hastigheten på de stora vägarna ytterligare skadar det tillgängligheten i länet.

Det behövs en kraftig ökning av ramarna till både nationella planen och kommande länstransportplaner så att det skapas möjligheter att genomföra mitträckesåtgärder på de trafikerade länsvägarna.

Västerbotten behöver säkra och välunderhållna vägar – inte fartkameror och sänkta hastighetsgränser!

Åsa Ågren Wikström (M)

Vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden,

vice gruppledare för Moderaterna i Region Västerbotten


 

Vi måste nu gemensamt - länets kommuner, Region Västerbotten och övriga remissinstanser - sätta press på Trafikverket och stoppa förslaget.

Ibn Rushd bra för nyanlända

Insändare En ny studie om Ibn Rushd visar att vi uppfyller studieförbundens demokratisyfte och att vi behövs eftersom vi når målgrupper som få andra når. Nyligen presenterades en oberoende...

Nu satsar vi på glesbygden!

Ledare De små förändringarnas tyranni har successivt urlakat landsbygden och målet har varit centralisering. Det har pågått i årtionden. Det blev med facit inte alls bra med för mycket...

Kyrkans mötesplats ska stå för mångfald - inte enfald

Insändare Kyrkorna i Sverige står sammantaget för Sveriges största mötesplats. En mötesplats som ska stå för mångfald, något annat vore enfald. Genom möten mellan människor växer vi...

Varför bita ihop och hålla käft?

Ledare Vad är det som gör att viss fakta aldrig når ut eller går in? Och vad är det som gör att somliga nyheter bara glider förbi medan annat strunt görs till värsta grejen?

Snuspengar till glesbygden

Insändare En summa på 137 kronor mer i månaden i skattelättnad till glesbygdsbor. Det är vad Annie Löv Centerpartiet lovar. Jag undrar vad hon själv skulle tycka om hon var glesbygdsbo. Vi...