Måndag 20 augusti 2018

Västerbottens Mellanbygd

Kräver stopp för vapenexport

Insändare · Published aug 8, 2018 at 16:15

Mellan 2010 och 2014 har Saudiarabien köpt svenska vapen för över fem miljarder kronor och svenska vapenföretag har beviljats exporttillstånd till Förenade Arabemiraten för 10,6 miljarder kronor så sent som 2016, ett år efter det att landet gick in med trupper och stridsflyg i krigets Jemen. Norge och Tyskland, däremot, har sedan 2015 stoppat vapenexporten till Förenade Arabemiraten.

Saudiarabien och Förenade Arabemiraten bedriver ett angreppskrig mot Jemen, med stöd av USA som under Trump, har sex-dubblat egna bombningar av Jemen ett av världens fattigaste länder. Den humanitära krisen i Jemen har nu uppgraderats till världens värsta.  I media påstås att de så kallade Houthi-rebellerna har stöd av Iran.

Belägg för detta saknas. Ingen har till exempel påvisat iranska militärer i Jemen.

Fem fredsorganisationer kräver att alla partier före valet redovisar om de ansluter till deras krav på stopp för vapenexport till diktaturer som bl.a. Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. De skriver: ” Vi förväntar oss att varje parti redovisar sin syn på detta före valet detta år.  Hur stor är er vilja?”

Kommunistiska Partiet kräver omedelbart stopp på vapenexporten. Vi kräver att Stefan Löfvens regering offentligt tar avstånd från sitt stöd till vapenexporten och deklarerar att man från och med nu inte stöder några angreppskrig.

Kommunistiska Partiet Robertsfors

Bygg lägenheter på landsbygden

Feministiskt initiativ har en gedigen landsbygdspolitik som ifrågasätter den urbana normen i grunden — både för miljöns och människans skull. Feministiskt initiativ verkar för att...

Bryt den urbana normen

Hur länge ska vi gå med på att låta den urbana normen vara rådande? Är det inte dags att ta tillbaka och erkänna den bygd som är vår och ta det urbana hit? Om vi nu vill ha det,...

Kärnkraftverken värmer upp vattnet i Bottenviken

Måtte torrsommaren 2018 går till historien som en tillfällig avvikelse! Dessvärre är extremväder, som till exempel den hetta och den långvariga torka vi upplevt denna sommar,...

Om förorenaren fick betala

Av de många krig som avhandlades på historielektionerna i skolan fick vi lära oss att det är vinnarna som skriver historien. Parallellen kan tyckas långsökt men samma fenomen kan...

Förstärk primärvårdens insatser till psykisk ohälsa

Under mina snart fyra år som landstingspolitiker har jag på olika sätt försökt informera mig om landstingets både komplexa och mångfacetterade verksamhet.Det som slagit mig efter...

Funderingar från kust till kust

Vilken sommar vi fick!! Det kan jag säga redan nu då bara drygt halva sommaren har gått. Det finns två scenarior; Ett: Detta blir den sommar som vi kommer att minnas och prata om...