Onsdag 23 september 2020

Västerbottens Mellanbygd

Kultur har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa, menar skribenten. Foto: PIXABAY

Kulturen ger både livskvalité och hälsa

Insändare · Published sep 2, 2020 at 01:15

Vi vet att kultur kan ha betydelse för människors livskvalitet och hälsa, och pågående pandemin har redan lett till enorma konsekvenser för kultursektorn.

Samtidigt som många av oss under denna period funnit en stor del av vår livsglädje i just kulturen. Vi har känt av den brinnande längtan efter svettiga livemusikspelningar eller häpnadsväckande konstutställningar. I våra hem har vi både skrattat och gråtit till filmer och många av oss sett nya budskap i de tavlor vi har på våra egna väggar eller på sjukhusens. Vi har letat kulturupplevelser i våra minnesbanker och fantiserat om att uppleva kultur tillsammans i gemenskap. Den saknad vi känt efter kultur får vi aldrig glömma, för den påminner oss om hur livsviktig kulturen är och alltid kommer att vara i våra liv. 

Vänsterpartiet har alltid påtalat att kulturen är livsviktig. Vi vill att kultur ska vara lätt att uppleva och utöva, oavsett plånbok, bostadsort eller om vi har funktionsvariationer. Att hela Västerbotten, från fjäll till kust, ska leva ska inte bara vara ord, det ska även vara verklighet. Och för att vi ska leva fullt ut behövs olika kulturyttringar i våra liv. 

Kulturen återspeglar inte heller bara samhället, den är också en förändrande kraft. Förändrande i sitt bidrag att medvetengöra oss själva, andra och samhället. Därför är det så oerhört viktigt att kulturen får verka fritt. Att den varken underkastas censur, ideologier eller kommersialism.

Avståndet till större städer, såsom Umeå centrum, ska inte avgöra tillgången på kultur. Kulturen ska nå ut i hela regionen och till oss alla. De icke-kommersiella mötesplatser där vem som helst kan utöva och möta kultur behövs och ska därför bevaras och bli fler. Ett värdefullt exempel på det är den älskade avgiftsfria kulturskolan. För Vänsterpartiet är det även självklart att kulturskapare ska ha möjlighet att leva på sitt kulturskapande under rimliga förhållanden. Vi vill därför att villkoren för kulturskapare och gräsrotskulturen förbättras. Samtidigt som vi är tydliga med att offentliga stöd inte ska styras av efterfrågan, utan kulturpolitiken måste också grunda sig på andra värden. Såsom jämställdhet, jämlikhet och livsglädje! 

Ylva Hedquist Hedlund (V)

2:e vice ordförande

Regionala utvecklingsnämnden

Kulturen är livsviktig!

Vi vet att kultur kan ha betydelse för människors livskvalitet och hälsa, och pågående pandemin har redan lett till enorma konsekvenser för kultursektorn. Samtidigt som många av oss under denna period funnit en stor del av vår livsglädje i just kulturen. Vi har känt av den brinnande längtan efter svettiga livemusikspelningar eller häpnadsväckande konstutställningar. I våra hem har vi både skrattat och gråtit till filmer och många av oss sett nya budskap i de tavlor vi har på våra egna väggar eller på sjukhusens. Vi har letat kulturupplevelser i våra minnesbanker och fantiserat om att uppleva kultur tillsammans i gemenskap. Den saknad vi känt efter kultur får vi aldrig glömma, för den påminner oss om hur livsviktig kulturen är och alltid kommer att vara i våra liv. 

Vänsterpartiet har alltid påtalat att kulturen är livsviktig och att det är livsviktigt att den ska vara till för alla, inte bara en lyx förunnat några få. Vi vill att kultur ska vara lätt att uppleva och utöva, oavsett plånbok, bostadsort eller om vi har funktionsvariationer. Att hela Västerbotten, från fjäll till kust, ska leva ska inte bara vara ord, det ska även vara verklighet. Och för att vi ska leva fullt ut behövs olika kulturyttringar i våra liv. 

Kulturen återspeglar inte heller bara samhället, den är också en förändrande kraft. Förändrande i sitt bidrag att medvetengöra oss själva, andra och samhället. Därför är det så oerhört viktigt att kulturen får verka fritt. Att den varken underkastas censur, ideologier eller kommersialism.

Avståndet till större städer, såsom Umeå centrum, ska inte avgöra tillgången på kultur. Kulturen ska nå ut i hela regionen och till oss alla. De icke-kommersiella mötesplatser där vem som helst kan utöva och möta kultur behövs och ska därför bevaras och bli fler. Ett värdefullt exempel på det är den älskade avgiftsfria kulturskolan. 

För Vänsterpartiet är det även självklart att kulturskapare ska ha möjlighet att leva på sitt kulturskapande under rimliga förhållanden. Vi vill därför att villkoren för kulturskapare och gräsrotskulturen förbättras. Samtidigt som vi är tydliga med att offentliga stöd inte ska styras av efterfrågan, utan kulturpolitiken måste också grunda sig på andra värden. Såsom jämställdhet, jämlikhet och livsglädje! 

Ylva Hedquist Hedlund (V)

2:e vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden

Regionen tar inte ansvar för folkhögskolans finansiering

Insändare Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxna som betyder oerhört mycket i integrationsarbetet i vår region. Vid Umeå folkhögskola som har sitt säte på Ålidhem- ett utsatt område...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Ledare Jag är övertygad om att utvecklingen går åt rätt håll, om än lite långsamt ibland.

Sluta dalta med utländska brottslingar!

Insändare Det måste bli ett slut med daltandet gällande utländska kriminella som begår brott i Sverige. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott...

Lansbygden först fossilfri

Ledare Elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda hållbara sättet att klara riksdagens mål.

Region Västerbotten måste bli en bättre arbetsgivare!

Insändare Coronapandemin har varit utmanande och har påverkat och fortsätter att påverka oss alla i samhället. Alldeles särskilt har covid-19 påverkat sjukvården. Förändrade...

Likvärdig skola är en utopi

Ledare När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning?
Sport