Söndag 8 december 2019

Västerbottens Mellanbygd

Kyrkan borde samverka mer

Insändare · Published nov 13, 2019 at 01:15

Kyrkan måste spara pengar. Vi har hört detta varningsrop länge, men nu måste alla inse att nu är det allvar. Men samtidigt, som detta är en stor utmaning, kan det samtidigt innebära stora möjligheter. Vi har vant oss med att se oss som konsumenter av kyrkans verksamhet och gudstjänsterna som de anställdas uppgift.

Vi har nöjt oss med att vara besökare och lyssnare. Ja, ibland ordnar vi kaffeserveringen, men det är nog väldigt sällan som vi vanliga kyrkotillhöriga förväntas eller anförtros andra viktiga uppgifter, trots att det nu finns stor kompetens och kunnande bland kyrkobesökarna. Men besparingar kräver solidaritet och uppoffringar och då gäller det att se objektivt på hela Pastoratets verksamhet och då finns det inget utrymme för revirbevakning, där den egna församlingens resurser absolut inte får röras. Besparingarna måste i stället bedömas utifrån  hur olika församlingar kommer att påverkas. Landsbygdsförsamlingarna har jämförelsevis få invånare men är stora ytmässigt.

Möjligheterna att samverka med andra församlingar är därför på grund av de stora avstånden mycket små. Det är inte rimligt att tro att församlingsborna skall åka flera mil till andra församlingars kyrkor eller till andra församlingars barn- och äldreverksamhet. Församlingarna i tätorten har däremot stora möjligheter att samverka.

Det är inte långt till nästa kyrka om den egna församlingskyrkan måste ställa in en gudstjänst och det är nog väldigt sällsynt att en kyrka inte rymt alla besökare. På samma sätt bör det finnas stora möjligheter att samordna barn och ungdomsverksamheten. Blir barn och ungdomsgrupperna för stora finns det säkert många frivilliga som gärna ställer upp som volontärer för att hjälpa till.

Nils-Åke Sandström

Skatteutjämning och annan ”utjämning”

Insändare Läser man ”rikstidningarna” så är det ett stort motstånd mot att ”Stockholm ska betala skatteutjämningen”. Det finns däremot inget motstånd mot att landsbygdens pengar slussas in...

Lite civilkurage vore klädsamt

Ledare Men sannolikt räcker det inte att lägga ner byskolor, förskolor och äldreboenden för att få budgetar i balans. Osthyvlarnas tid är över, nu behövs bödelns yxa, svärd och skoningslöshet.

(S): Varför stöttar inte (M) kostnadsutjämningen?

Insändare I dagarna röstade riksdagen ja till regeringens nya förslag till kommunal kostnadsutjämning. Förslaget förväntas, enligt SCB:s preliminära siffror för 2019, ge Robertsfors kommun...

Ett öppet brev till regeringen

Ledare Jag tror ni skulle behöva ta time out och rikta blicken inåt under överskådlig tid. Mot er som nu representerar svensk politik.

(C) vill satsa på klimatsmarta billiga småhus

Insändare Många människor har insett att det så kallade klimathotet inte bara är en hotbild längre fram i tiden utan redan en bister verklighet. Viljan att göra bra miljöval är stor bland...

Sverige måste hitta balansen

Ledare Finansdepartementet och regeringen stoltserar med goda statsfinanser och stort reformutrymme. Samtidigt går många kommuner på knäna och tvingas dra ner på välfärden. Vård, skola...