Söndag 5 juli 2020

Västerbottens Mellanbygd

Kyrkan borde samverka mer

Insändare · Published nov 13, 2019 at 01:15

Kyrkan måste spara pengar. Vi har hört detta varningsrop länge, men nu måste alla inse att nu är det allvar. Men samtidigt, som detta är en stor utmaning, kan det samtidigt innebära stora möjligheter. Vi har vant oss med att se oss som konsumenter av kyrkans verksamhet och gudstjänsterna som de anställdas uppgift.

Vi har nöjt oss med att vara besökare och lyssnare. Ja, ibland ordnar vi kaffeserveringen, men det är nog väldigt sällan som vi vanliga kyrkotillhöriga förväntas eller anförtros andra viktiga uppgifter, trots att det nu finns stor kompetens och kunnande bland kyrkobesökarna. Men besparingar kräver solidaritet och uppoffringar och då gäller det att se objektivt på hela Pastoratets verksamhet och då finns det inget utrymme för revirbevakning, där den egna församlingens resurser absolut inte får röras. Besparingarna måste i stället bedömas utifrån  hur olika församlingar kommer att påverkas. Landsbygdsförsamlingarna har jämförelsevis få invånare men är stora ytmässigt.

Möjligheterna att samverka med andra församlingar är därför på grund av de stora avstånden mycket små. Det är inte rimligt att tro att församlingsborna skall åka flera mil till andra församlingars kyrkor eller till andra församlingars barn- och äldreverksamhet. Församlingarna i tätorten har däremot stora möjligheter att samverka.

Det är inte långt till nästa kyrka om den egna församlingskyrkan måste ställa in en gudstjänst och det är nog väldigt sällsynt att en kyrka inte rymt alla besökare. På samma sätt bör det finnas stora möjligheter att samordna barn och ungdomsverksamheten. Blir barn och ungdomsgrupperna för stora finns det säkert många frivilliga som gärna ställer upp som volontärer för att hjälpa till.

Nils-Åke Sandström

Regeringens bredbandspolitik splittrar stad och land

Insändare I Västerbotten är 8 av 10 hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar 4 av 10 av landsbygdsborna i länet en anslutning. Regeringens kraftlösa bredbandspolitik splittrar stad...

Elflyg och drönare är framtiden

Ledare Häromveckan presenterades ett spännande forskningsprojekt med bland annat Åsele kommun, Örnsköldsviks flygplats och Luleå tekniska universitet som intressenter.

Sverige måste agera när coronavaccinet lanseras

Insändare Regeringens misslyckande kring coronatestningen får inte upprepas när ett framtida vaccinationsprogram planeras. Det krävs bättre engagemang, tydlighet och ansvarstagande från...

Statsägt bolag sabbar demokratin

Ledare Att ett statsägt bolag nu smygvägen och i strid med gällande lagstiftning försöker sabotera distribution av tidningar på landsbygd och i glesbygd i är minst sagt upprörande.

Regionens och kommuners samarbete måste förbättras

Insändare Samverkan behöver stärkas mellan Region Västerbotten och kommunerna. Centerpartiet i Västerbotten har lämnat in en motion som handlar om en starkare samverkan mellan regional...

Sluta racka ner på småskolorna

Ledare Om vi menar allvar med att utveckla glesbygdskommuner måste vi värdera våra resurser, sluta predika avveckling och våga gå mot strömmen.
Sport