Lördag 23 oktober 2021

Västerbottens Mellanbygd

Liberalerna vill skärpa Smittskyddslagen och tillåta vaccinpass på konserter, kulturevenemang med mera för att skydda de svaga i samhället, skriver ett gäng liberaler. Foto: PIXABAY

L: Skärp Smittskyddslagen - tillåt frivilliga vaccinpass!

Insändare · Published sep 23, 2021 at 01:15

Både vaccinpass, sjukvård och omsorg måste sikta mot trygghet och frihet. Liberalerna vill att samhället ska vara tryggt för varje människa, och allra mest värnar vi de sköraste.

Efter ett och ett halvt års pandemi är nu alltfler i Sverige dubbelvaccinerade mot covid-19. Det är dags att komma tillbaka till friheten. Liberalerna vill ändra Smittskyddslagen och i vissa fall låta kultur, nöjesliv och idrott få använda vaccinpass om de vill, för att öppna samhället igen på ett tryggt och säkert sätt.

Först vaccinpassen. Många som idag inte vågar gå på restaurang eller teater skulle få friare liv om de visste att de flesta av människorna omkring dem var vaccinerade. Dessutom har sjukvården länge tänjts till det yttersta. Vaccinpass kan därför vara en god idé för att sköra personer tryggt ska kunna röra sig i samhället - förutsatt att passen kan utformas så att integriteten tryggas för personer som av medicinska skäl inte kan vaccineras. Det måste vara slut på husarrest för personer som tillhör riskgrupp. Vi vill införa kloka riktlinjer för när det kan vara tillåtet med vaccinpass i Sverige. Det är viktigt att det blir frivilligt för varje aktör om de vill använda vaccinpass på sina konserter, hockeymatcher eller föreställningar.

Så Smittskyddslagen. Vårt förslag handlar om att stärka skyddsnätet. Ingen i Sverige ska tvingas att vaccinera sig, men anställda i sjukvård och omsorg ska heller inte ha arbetsuppgifter som utsätter andra för fara. Människor i sjukvård och omsorg är anställda för att bota och lindra.

Så vill vi säkra att det också är. Liberalerna har redan före pandemin lagt riksdagsförslag att Smittskyddslagen ska skärpas, så att offentligfinansierade arbetsgivare får möjlighet att kräva av medarbetare som kommer i kontakt med riskgrupper, att de vaccineras mot riskfyllda infektioner - vare sig de anställda flyttar sängar, installerar el, städar eller vårdar. Det kravet upprepar vi nu. En sådan lag skulle öka tryggheten för de som allra mest behöver den: ingen anställd ska av misstag smitta sköra invånare, vare sig på en avdelning med nyfödda eller cancersjuka eller i särskilt boende.

Våra förslag ger de sköraste av oss en tryggare vardag och ett rikare liv. En klokt ändrad Smittskyddslag stärker skyddsnätet. Frivilliga vaccinpass öppnar för kultur, nöjesliv och idrott på ett tryggt och säkert sätt. Nu ska vi tillbaka till friheten.

Christina Soldan

gruppledare Liberalerna Skellefteå

Jens Wennberg

ordförande Liberalerna Skellefteå

andre vice ordförande

Regionfullmäktige Västerbotten

Lina Nordquist

social- och sjukvårdspolitisk talesperson Liberalerna

Christer Nylander

kulturpolitisk talesperson Liberalerna

Hugg inte ner gammelskogen

Insändare De senaste åren har vi sett hur extremt väder och skogsbränder har ökat. Det är en jobbig insikt att vi människor har misslyckats när det gäller att ta hand om denna vackra...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Ledare Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

C: Bygg ut el-laddstationer vid regionens egna lokaler

Insändare Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 29 september att i kommande upphandling av transporter som den gemensamma beställningscentralen för serviceresor, dvs sjukresor och...

Tala klarspråk under oktober!

Ledare Så varför denna hajp kring näringslivsrankning om jag får fråga? Lägg fokus på att främja föreningslivet och få fler att engagera sig ideellt.

KD: Bättre vägar även på landsbygden!

Insändare Sverige har en enorm underhållsskuld när det gäller landets vägnät. Regeringen påstår sig se dessa problem men i praktiken väljer man att lägga pengar på vägar och järnvägar som i...

Fler vill "flytta in" till landsbygden

Ledare Det är på landsbygden det händer.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport