Söndag 28 februari 2021

Västerbottens Mellanbygd

De som bor i de lyxigaste villorna och med de allra dyraste bilarna ska få ytterligare bidragsmiljoner i RUT-bidrag. Det är vansinne, menar Vänsterpartiet. Foto: PIXABAY

Lägg RUT-pengarna på äldreomsorgen istället

Insändare · Published feb 17, 2021 at 01:15

I alldeles för många år har Sveriges äldreomsorg tvingats till nedskärningar. Nu, när pandemin satt ett skoningslöst ljus på äldreomsorgen, borde det vara tydligt att det här inte håller längre trots de anställdas imponerande insatser. Som Coronakommisionen konstaterat så har resursbristen och de allt för många visstidsanställningarna gjort att Sverige inte klarat av att skydda de äldre.

Vi, Vänsterpartiet har föreslagit stora extra tillskott till äldreomsorgen för att förbättra kvaliteten, öka antalet anställda och förbättra deras arbetsvillkor. Trots att många politiker pratar om att Sverige ska ha världens bästa äldreomsorg är det tydligt att den inte får de pengar som behövs. Till de redan välbeställda finns det dock alltid pengar. Tydligen så mycket pengar att regeringen höjer taket för hur mycket bidrag man kan få för att ha anlitat RUT-tjänster från 50 000 till 75 000. Man kan numera dessutom få bidrag för både ommöblering och för att lämna sin tvätt på tvätterier.

Hur många svenskar hjälps av att bidragstaket höjs? Jo, ungefär 1300 personer, varav hälften bor i Stockholms län. Här i Västerbottens län är det inte ens 30 personer som skulle gynnas av ett höjt maxtak. De få i Sverige som kommer upp maxbeloppet är till övervägande del de allra rikaste, de i de lyxigaste villorna och med de allra dyraste bilarna. Nu ska de få ytterligare bidragsmiljoner i RUT-bidrag.

Det påstås ofta att RUT-bidraget skapar arbetstillfällen. Tyvärr är det så att varje jobb som RUT skapar kostar oss skattebetalare mellan 1,5 och 2,3 miljoner kronor brutto. För de pengarna skulle vi istället kunna anställa tre eller fyra personer inom välfärden.

RUT-bidraget beräknas kosta oss sex miljarder i år. Samtidigt får äldreomsorgen nöja sig med fyra miljarder i nya riktade statsbidrag. De äldre förtjänar alltså mindre i nya statsbidrag än vad de som inte själva vill städa, tvätta eller möblera får? Man kan tycka att det verkar märkligt, att det finns pengar till städ- och diskbidrag men inte till äldre med stora vårdbehov, men i slutändan handlar det bara om politiska prioriteringar. Det här är den politik som människorna i landets dyraste våningar önskar och Socialdemokraterna, tillsammans med sina nya kompanjoner Centerpartiet, levererar lydigt.

Låt de hundratals miljoner som nu föreslås läggas till de tidigare miljarderna som RUT kostar, istället gå till vår gemensamma välfärd. Vi förstår att de 1300 personer som kommer att tjäna på det höjda maxtaket tycker det är tråkigt att diska och tvätta, men ska det verkligen behöva gå ut över de äldres trygghet och värdighet?

Ulla Andersson

ekonomiskpolitisk talesperson (V)

Tony Haddou

skattepolitisk talesperson (V)

Daniel Johansson

distriktsordförande Västerbotten (V)

Hjärtsjuka barn ska överleva!

Insändare Trots att barn som föds med hjärtproblem löper ökad risk för hjärtsjukdom senare i livet är det många som aldrig följs upp av sjukvården. Nästan alla hjärtsjuka barn i Sverige...

Se möjligheterna bortom krisen

Ledare Ur samhällskris utvecklas nya livsmönster och mötesformer och den processen pågår medan vi fightas mot Corona.

Vi behöver ett aktivt skogsbruk för att få välfärd

Insändare I skogsdebatten ställs olika skogliga intressen mot varandra, som om allt vore oförenligt. Skall vi ha skogen för att ströva i och där vi plockar bär och svamp, eller skall den...

Klimatsmart har blivit kommers

Ledare Tystnaden efter SVT:s inslag om att det skulle kosta 250 000 kronor att byta batteri i en elbil, är intressant.

Starkaste budgeten genom tiderna i Västerbotten

Insändare Pandemiåret har präglat hela samhället och inneburit enorm press på hälso- och sjukvården. Men året har också präglats av samverkan och beslutsamhet. Det står klart när vi i...

Bäst infrastruktur på landet!

Ledare Men som vanligt är det stadsperspektivet som styr debatten genom det stora fokus som ligger på tillgång till publika laddstolpar.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport