Söndag 18 april 2021

Västerbottens Mellanbygd

Skribenten ger fem tips på hur arbetsgivaren kan underlätta för sina anställda under pandemins distansarbete. Foto: PIXABAY

Länets arbetsgivare kan hjälpa anställda i pandemin

Insändare · Published mar 18, 2021 at 01:15

Trots att vaccineringen mot Covid-19 är på gång är vardagen långt borta för Västerbottens 132 000 yrkesarbetande. Länets arbetsgivare har ett stort ansvar för att de anställda ska undvika smitta, stress och psykisk ohälsa.

Det har gått ett år sedan covid-19 drabbade Sverige. För många har pandemin inneburit att de förlorat närstående eller själva blivit sjuka. Men även de som kommit lindrigare undan har drabbats av en förändrad tillvaro, där många av Västerbottens 132 000 yrkesarbetande har mött en ny vardag med praktiska utmaningar och färre sociala kontakter. Trots påbörjade vaccineringar kommer vi att se en fortsatt påverkan och isolering.Här kommer fem tips på hur Västerbottens arbetsgivare kan hjälpa sina anställda:

1. Underlätta hemarbete
Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortfarande att de som kan bör arbeta hemifrån. Visa omsorg om era medarbetare som arbetar på distans. Kontrollera regelbundet att de har bra tekniska förutsättningar och god ergonomi. Hör er för med era medarbetare om vad som är viktigt i deras arbetsmiljö.

2. Håll tät kontakt
Distansarbete ökar även risken för att psykisk ohälsa och stressrelaterade skador inte upptäcks i tid. Som chef blir det viktigt att skapa trygghet, visa sig tillgänglig och hitta nya sätt att få medarbetarna att känna sig sedda och delaktiga, även på distans.

Rutiner för videosamtal och sociala kontakter i form av digitala avstämningar eller eftermiddagsfika kan bidra till känslan av samhörighet, och öka möjligheten att försäkra sig om att medarbetarna mår bra.

3. Underlätta återkomsten
Medan vissa längtar efter kollegorna känner andra oro för att smitta sin familj eller själva bli sjuka. När smittoläget tillåter en återkomst till kontoret bör Västerbottens arbetsgivare visa lyhördhet för individuella behov, och sprida trygghet genom att tydligt visa hur man minskar risken för smittspridning.

4. Erbjud flexibilitet
En undersökning av ManpowerGroup visar att många gillar att arbeta hemifrån. Hur ser möjligheterna till flexibilitet och platsoberoende arbete ut framöver i er organisation?

Går det även i framtiden att fokusera mer på vad medarbetarna levererar än var och när de arbetar? Hur ser ni till att bygga möten för samarbete, gemenskap och företagskultur? Starta diskussionen nu, så är ni förberedda för återgången.

Pandemin pågår ännu 2021. Men rätt agerat kan Västerbottens arbetsgivare bidra till trygga arbetsplatser, ett stärkt arbetsgivarvarumärke – och inte minst nöjdare medarbetare.Mikael Jansson

vd, ManpowerGroup Sverige

Villkoren för deltidsbrandmän förbättras i hela landet

Insändare En av svensk räddningstjänst största utmaningar har under lång tid varit att rekrytera deltidsbrandmän runt om i landet. Samtidigt utgör deltidsbrandkårerna ryggraden i svensk...

Politiken måste bli tydligare

Ledare Det känns rörigt. I alla fall för mig och jag har en känsla av att vi är fler som upplever att politiska viljeinriktningar har blivit stökigare att hålla koll på.

Oansvariga demonstranter utsätter andra för livsfara

Insändare Sverige är i kris i likhet med alla andra länder. Krisen med det svårstoppade viruset covid19 är klotgemensam. I diktaturstater är det lättare att med diktat stoppa smittans...

Politiken måste bli tydligare

Ledare Vi är fler och fler som känner oss vilsna på den politiska kartan.

Högersvängar rimmar dåligt med Centerns rikspolitik

Insändare Centerpartiets kommunpolitiker Helena Lundgren i VIndeln går ut i riksmedian med kritik mot Annie Lööf och partiet för att de inte håller sig till höger och att man inte...

Glasklart budskap från LTU

Ledare Budskapet från LTU visar hur viktigt det har varit att bygga upp högskolor runt om i landet.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport