Onsdag 19 maj 2021

Västerbottens Mellanbygd

Butiker på landsbygden fungerar förutom att sälja livsmedel ofta som ett nav för olika typer av service, menar skribenterna. Foto: ARKIVBILD

Lokala handlare bidrar till jobb och ett levande län

Insändare · Published apr 29, 2021 at 01:15

Den 24 april firades den lokala handelns dag och vi vill passa på att uppmärksamma landsbygdens lokalt engagerade entreprenörer. Personer som varje dag arbetar för att utveckla en plats, erbjuda oersättlig service och bidrar till livsmiljöer som människor dras till, trivs i och längtar hem till. 

Den lokala handeln drivs ofta av entreprenörer som genom samverkan skapar hållbara verksamheter, såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt. Och framför allt skapar jobbmöjligheter och bidrar till ett levande län. Även de har i pandemitider haft en förmåga att snabbt ställa om.

För ofta får vi uppleva att serviceutbudet urholkas på landsbygden. En negativ trend vi inte vill se. Vi Socialdemokrater anser att tillgång till god service, på likvärdiga villkor, är viktigt för att skapa goda livsmiljöer för boende, besökare och företag. Tillfredsställande service på orten innebär också färre långa inköpsresor och minskade transporter och utsläpp.

Butiken på landsbygden fungerar, utöver en välsorterad livsmedelsbutik, ofta som ett nav för olika typer av service, bland annat apotek, jakt- och fiskekort, turistinformation, betaltjänster och post. Service vi anser ska vara tillgänglig för alla. 

Det är också en bransch som bidrar till en breddad arbetsmarknad och skapar fler intressanta och attraktiva jobb och välmående företag i vår region. Något som i synnerhet är viktigt på landsbygden. Därför är det självklart att vi stöttar den lokala handeln.

Och nu om någonsin, kan vi förstå vikten av att få mötas på en attraktiv och levande plats. Mötesplatser berikar våra liv och är avgörande för att få personer att vilja stanna kvar, flytta till och besöka en ort. För det spelar många gånger den lokala handeln en avgörande roll. En plats som håller samman byn.

Vi vet idag att utveckling av befolkning, jobb och service är krafter som förstärker varandra. Socialdemokraterna i Västerbotten stödjer och stimulerar arbetet med kommersiell och offentlig service och stärker aktörer som verkar på landsbygden, bland annat genom projekt- och företagsstöd och genom samarbete mellan region, kommuner och näringsliv. Det är för oss ett sätt att investera för framtiden.

I och med pandemin kan vi se ett litet ljus har tänkts bortom urbaniseringens horisont. Landsbygden har uppvärderats. Tillsammans ska vi ta tillvara på denna kraft och på den lokala handelns förmåga att möjliggöra och leda omställningen mot ett hållbart och solidariskt samhälle. 

En ort med en levande och nära, lokal handel är en ort med framtidstro och vad är mer värt att fira än det?

Rickard Carstedt

ordf. Regionala utvecklingsnämnden

Andreas Sjögren

Förste ombudsman Handels

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Insändare Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Talangfabriker på landsbygden

Ledare Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Regionen jobbar hårt mot våld

Insändare Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Vi måste vara tydliga med vad det i de flesta fall handlar om: utfallet av en maktordning där...

Norrland har revanschläge

Ledare Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter.

Marknaden kan inte lösa klimatkrisen

Insändare Ska riskkapitalister få bestämma över svensk energi- och klimatpolitik? Stefan Löfven säger stolt i filmen "Stålbadet" (som visas på SVT play) att Sverige nu har chans att bli...

Släng ut gökungen medan tid är!

Ledare Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport