Onsdag 19 maj 2021

Västerbottens Mellanbygd

Man ska ha rätt att välja boende på äldre dar

Insändare · Published maj 5, 2021 at 01:15

Ledordet ”Leva i självständighet” verkar vara genomgåedne för hela omsorgsplanen. När man talar om självständighet gäller det oftast ungdomars förmåga att stå på egna ben när de uppnått mogen ålder. Vi äldre har stått på egna ben vid pass 60 år och våra ben kanske inte bär som de gjorde förr. Då prioriterar vi trygghet, närhet till service och omvårdnad och trivsel med andra. ”Leva i självständighet” får inte innebära isolering och ensamhet.

Var är värdegrunden för äldreomsorg i Robertsfors. Är det till varje pris att stirra sig blind på statistik och luta sig på ”beställda genomlysningar” som består av vackra formuleringar och målsättningar. Vi vill ha klart definierade mål som sätter individens bästa i första rummet. Rätten att välja vårt boende på äldre dar har vi gjort oss förtjänta av och vi kräver en plan som bygger på kloka överväganden och tydliga kalkyler. Vi vill ha siffror och inte svävande formuleringar. Överge tanken på ökad hemtjänst och ge oss större möjligheter till att påverka vårt framtida liv i Robertsfors kommun. Se till att vi får behålla vår värdighet och leva självständigt på våra egna villkor.

Östen Lindberg

ordförande SPF Seniorerna Robertsfors

Överge tanken på ökad hemtjänst och ge oss större möjligheter till att påverka vårt framtida liv i Robertsfors kommun.

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Insändare Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Talangfabriker på landsbygden

Ledare Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Regionen jobbar hårt mot våld

Insändare Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Vi måste vara tydliga med vad det i de flesta fall handlar om: utfallet av en maktordning där...

Norrland har revanschläge

Ledare Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter.

Marknaden kan inte lösa klimatkrisen

Insändare Ska riskkapitalister få bestämma över svensk energi- och klimatpolitik? Stefan Löfven säger stolt i filmen "Stålbadet" (som visas på SVT play) att Sverige nu har chans att bli...

Släng ut gökungen medan tid är!

Ledare Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport