Lördag 23 oktober 2021

Västerbottens Mellanbygd

Mellanbygden 20211006 Tomas Johansson

Många skogsägare driver ett varierat skogsbruk

Insändare · Published okt 13, 2021 at 01:15

Att verka för ett mer varierat skogsbruk är viktigt – såväl för klimatet som för den biologiska mångfalden. Där är nog Tomas Johansson och Skogssällskapet överens.

På Skogssällskapet menar vi att mycket redan skett hos våra tusentals privata skogsägare, men att förändringen i skogen tar tid. Det paradigmskifte som skett sedan 1994 års skogsvårdslag är betydande, men skogen växer långsamt och det dröjer innan det syns i våra uppväxta skogar.

Det finns också mycket i skogsbruket som kan bli bättre, därför är fortsatt forskning viktig för att ge evidensbaserad kunskap om hur olika skötselmetoder påverkar ekonomi, ekologi och skogens upplevelsevärden.

Skogssällskapet äger ingen virkesindustri utan utgår i vår rådgivning från vad skogsägaren själv vill med sin skog och vilka förutsättningar som finns på platsen. De skogsägare som vi möter har en bred palett av intressen och mål med sina skogar.

Det kan till exempel handla om jakt, rekreation eller intresse för naturvård i kombination med virkesproduktion för att få en ekonomisk avkastning från skogen. Vi ser också ett stort engagemang och en stark vilja att lämna efter sig något bättre än det man själv tog över.

Sveriges skogar består av betydligt mer variation än vad som kommer fram i debatten, där det ofta framstår som att det endast finns två – rakt motsatta – sidor. I själva verket finns det gott om skogsägare och aktörer i Sverige som arbetar aktivt för ett mer varierat skogsbruk, där ekonomiska, ekologiska och sociala värden i skogen kan samverka och skapa värden.

Med ett ansvarsfullt och balanserat brukande kan skogen fortsätta ge oss träråvara, samtidigt som den gör nytta för klimat, biologisk mångfald och för oss människor som bor, vistas och arbetar i den.

Birgitta Löthman

regionchef Skogssällskapet i Västerbotten

Karin Fällman Lillqvist

hållbarhetschef på Skogssällskapet

Det paradigmskifte som skett sedan 1994 års skogsvårdslag är betydande, men skogen växer långsamt och det dröjer innan det syns i våra uppväxta skogar.

Hugg inte ner gammelskogen

Insändare De senaste åren har vi sett hur extremt väder och skogsbränder har ökat. Det är en jobbig insikt att vi människor har misslyckats när det gäller att ta hand om denna vackra...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Ledare Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

C: Bygg ut el-laddstationer vid regionens egna lokaler

Insändare Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 29 september att i kommande upphandling av transporter som den gemensamma beställningscentralen för serviceresor, dvs sjukresor och...

Tala klarspråk under oktober!

Ledare Så varför denna hajp kring näringslivsrankning om jag får fråga? Lägg fokus på att främja föreningslivet och få fler att engagera sig ideellt.

KD: Bättre vägar även på landsbygden!

Insändare Sverige har en enorm underhållsskuld när det gäller landets vägnät. Regeringen påstår sig se dessa problem men i praktiken väljer man att lägga pengar på vägar och järnvägar som i...

Fler vill "flytta in" till landsbygden

Ledare Det är på landsbygden det händer.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport