Söndag 19 januari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Framtidens vård behöver bedrivas på nya sätt, något som går hand i hand med att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi. Foto: Gunilla Lyrén

Märkligt av de borgerliga oppositionspartierna

Insändare · Published okt 23, 2019 at 06:15

I maj introducerade regiondirektör Kent Ehliasson en plan för en omställning till en hållbar ekonomi för regionen. I juni fastställde regionfullmäktige planen i sin helhet. Något som röstades igenom av såväl majoritetspartierna som de borgerliga oppositionspartierna. 

När arbetet påbörjats och kalendern visar oktober har de borgerliga partierna plötsligt vänt. Detta genom att presentera en alternativ åtgärdsplan.

Med andra ord, borgerliga krav om omtag endast fyra månader senare. För oss är det märkligt att de borgerliga partierna plötsligt inte står upp för den plan de varit med att besluta om. Att dessutom lägga tid och kraft på att underminera ett pågående arbete som redan visat sig ge en avmattning i kostnadsökningarna är ännu märkligare. 

För att skapa en hållbar ekonomi i Region Västerbotten krävs både långsiktighet och en bred gemensam bild och förankring av var vi ska. Därtill krävs tålamod eftersom en omställning tar tid och är en ständigt pågående process. Det är inte heller någon hemlighet att Västerbotten, likt andra regioner, står inför ekonomiska utmaningar.

Om de borgerliga partierna är så måna om ekonomin som de påstår, är det svårt att förstå varför de nu föreslår fler dyra utredningar istället för att stå fast vid den plan vi har beslutat om och ser effekter av. Deras alternativa åtgärdsplan är endast en uppvisning i otålighet, utredningar och kortsiktiga lösningar - något som borde göra skattebetalarna fundersamma.

Framtidens vård behöver bedrivas på nya sätt, något som går hand i hand med att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi. Digitaliseringen av vården är ett exempel på detta där Regionen redan nu är världsledande vad gäller innovativa lösningar för hälso- och sjukvård i inlandet. Omställningen till en god och nära vård, där vården kommer närmare patienterna, är ytterligare ett exempel samt att vi vill se en utveckling av arbetssätt och organisation. Omfattande omställningar likt dessa tar tid att genomföra fullt ut men vi är på god väg. Det sker dock inte på några månader. 

De borgerliga partierna lyfter - förutom fler vårdval och en rad kostsamma förslag - mer av precis sådant som vi redan sjösatt och byggt upp under de senaste fyra decennierna; förebyggande folkhälsoarbete, stärkt primärvård för att undvika sjukhusvistelser, digitala lösningar och goda karriärmöjligheter.

Vi står upp för en fortsatt trygg och långsiktigt hållbar välfärd i Västerbotten och är stolta över att hälso- och sjukvården ständigt förbättras och utvecklas.

Det är även viktigt att känna till att utvecklingen sker i snabbare takt än vår förmåga att tillskjuta medel. Därför står vi fast vid den plan som är beslutad och koncentrerar oss på det arbete som krävs för att den ska lyckas - det är ett gott ledarskap. 

Peter Olofsson (S)

Regionstyrelsens ordförande

LiseLotte Olsson (V)

Regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet

Emma Lindqvist (MP)

Regionråd med ansvar för miljö, klimat och hållbarhet

När arbetet påbörjats och kalendern visar oktober har de
borgerliga partierna
plötsligt vänt.

Glöms glesbygden bort när man kommit till riksdagen?

Insändare Att vara fritidspolitiker i en liten glesbygdskommun, är ingen lätt uppgift när ekonomin blir ett problem till sjukvård, skola och äldreomsorgen. I vårt land finns 290 kommuner,...

Har vi valt fel riksdagsmän?

Ledare När Sveriges Vattenkraftskommuner FSV anordnade ett seminarium i riksdagshuset i november i fjol kom det fyra riksdagsledamöter, en från Dalarna, en från Värmland, en från...

Vansinne att lägga ner samtalsstödet Hjälplinjen

Insändare Nationella Hjälplinjen, som erbjuder samtalsstöd för människor i kris, har lagts ner nu vid årsskiftet. Funktionen ska istället föras över till regionerna är det meningen. Det är...

Låt nya vindar blåsa in 2020

Ledare Jag är ledsen, men 2020 kan vara början på ett nytt decennium med fortsatt avveckling. Eller inte. Förändring börjar alltid med en tanke. Så låt oss stanna upp och tänka till.

Fördela intäker från vindkraften

Insändare M och KD lämnar nu den svenska energiöverenskommelsen, men i stället för att avveckla överenskommelsen bör den utvecklas. Låt kommunernai Västerbotten få skatteintäkter från...

Flytt till mindre ort lönar sig bra

Ledare Hur kan vi då tillåta att statliga bolag och myndigheter får fortsätta utgå från Stockholm och därmed fördyra sina verksamheter med våra skattemede