Söndag 17 november 2019

Västerbottens Mellanbygd

Framtidens vård behöver bedrivas på nya sätt, något som går hand i hand med att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi. Foto: Gunilla Lyrén

Märkligt av de borgerliga oppositionspartierna

Insändare · Published okt 23, 2019 at 06:15

I maj introducerade regiondirektör Kent Ehliasson en plan för en omställning till en hållbar ekonomi för regionen. I juni fastställde regionfullmäktige planen i sin helhet. Något som röstades igenom av såväl majoritetspartierna som de borgerliga oppositionspartierna. 

När arbetet påbörjats och kalendern visar oktober har de borgerliga partierna plötsligt vänt. Detta genom att presentera en alternativ åtgärdsplan.

Med andra ord, borgerliga krav om omtag endast fyra månader senare. För oss är det märkligt att de borgerliga partierna plötsligt inte står upp för den plan de varit med att besluta om. Att dessutom lägga tid och kraft på att underminera ett pågående arbete som redan visat sig ge en avmattning i kostnadsökningarna är ännu märkligare. 

För att skapa en hållbar ekonomi i Region Västerbotten krävs både långsiktighet och en bred gemensam bild och förankring av var vi ska. Därtill krävs tålamod eftersom en omställning tar tid och är en ständigt pågående process. Det är inte heller någon hemlighet att Västerbotten, likt andra regioner, står inför ekonomiska utmaningar.

Om de borgerliga partierna är så måna om ekonomin som de påstår, är det svårt att förstå varför de nu föreslår fler dyra utredningar istället för att stå fast vid den plan vi har beslutat om och ser effekter av. Deras alternativa åtgärdsplan är endast en uppvisning i otålighet, utredningar och kortsiktiga lösningar - något som borde göra skattebetalarna fundersamma.

Framtidens vård behöver bedrivas på nya sätt, något som går hand i hand med att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi. Digitaliseringen av vården är ett exempel på detta där Regionen redan nu är världsledande vad gäller innovativa lösningar för hälso- och sjukvård i inlandet. Omställningen till en god och nära vård, där vården kommer närmare patienterna, är ytterligare ett exempel samt att vi vill se en utveckling av arbetssätt och organisation. Omfattande omställningar likt dessa tar tid att genomföra fullt ut men vi är på god väg. Det sker dock inte på några månader. 

De borgerliga partierna lyfter - förutom fler vårdval och en rad kostsamma förslag - mer av precis sådant som vi redan sjösatt och byggt upp under de senaste fyra decennierna; förebyggande folkhälsoarbete, stärkt primärvård för att undvika sjukhusvistelser, digitala lösningar och goda karriärmöjligheter.

Vi står upp för en fortsatt trygg och långsiktigt hållbar välfärd i Västerbotten och är stolta över att hälso- och sjukvården ständigt förbättras och utvecklas.

Det är även viktigt att känna till att utvecklingen sker i snabbare takt än vår förmåga att tillskjuta medel. Därför står vi fast vid den plan som är beslutad och koncentrerar oss på det arbete som krävs för att den ska lyckas - det är ett gott ledarskap. 

Peter Olofsson (S)

Regionstyrelsens ordförande

LiseLotte Olsson (V)

Regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet

Emma Lindqvist (MP)

Regionråd med ansvar för miljö, klimat och hållbarhet

När arbetet påbörjats och kalendern visar oktober har de
borgerliga partierna
plötsligt vänt.

Byt mätenhet för en rättvis och trovärdig klimatpolitik

Insändare Det är tröttsamt att hela tiden få höra att vi i Sverige sätter störst negativt avtryck i naturen jämfört med andra. Vi har ren luft. Vi har som oftast rent vatten. Vi har många...

Våga bryta tystnadskulturen

Ledare Utmaningen är att stå upp mot droger utan att fördöma allt och alla. Det kan vara min eller din son, syster eller vän som dör härnäst.

Ska bara samhällselitens barn få ta körkort?

Insändare Det hackas och dras in i grundskolorna idag samtidigt som det i statliga trafikverket, som förövrigt verkar var i total kaos, bara gör det svårare att ta körkort. Det är en...

Sluta slösa med offentliga medel

Ledare Statliga myndigheter utför sitt arbete på uppdrag av staten och man kan verkligen undra om man vet vilka man är till för.

Kyrkan borde samverka mer

Insändare Kyrkan måste spara pengar. Vi har hört detta varningsrop länge, men nu måste alla inse att nu är det allvar. Men samtidigt, som detta är en stor utmaning, kan det samtidigt...

Våga ta itu med systemfelen

Ledare Landstingen blöder. Kommunerna går på knäna. De har för mycket att göra och för lite pengar. Den administrativa hydran växer, äter sig in och biter sig fast. Tjänster tillsätts...