Lördag 19 juni 2021

Västerbottens Mellanbygd

Skribenten vill inte att regeringen inför marknadshyror. Foto: PIXABAY

Marknadshyra skadar landet

Insändare · Published jun 3, 2021 at 01:15

Regeringen väntas inom kort lägga fram ett förslag på obegränsade hyreshöjningar, det som ofta kallas ”marknadshyra”. Det är ett förslag som fastighetsägare som äger andras hem tjänar på.

Risken för Sveriges hyresgäster är överhängande: allt mer av vår inkomst ska gå direkt till bolagens vinster, eller till kommunkassan på de ställen det fortfarande finns en allmännytta.

Idén är att detta ska leda till mer byggande, men att bygga bostäder som alla har råd med är ett ansvar som samhället måste ta. Offentligt byggande kan minska bostadsbristen, och att hyrorna hålls nere är viktigt för vanligt folks privatekonomi.

Regeringen skjuter sig själva i foten när man föreslår detta. Att en eventuell renodlad högerregering med SD skulle göra samma är ingen ursäkt – ansvaret faller på den som klubbar förslaget.

Granne på tre trappor

Regeringen skjuter sig själva i foten när man föreslår detta.

Avverka skogen klimatsmart

Insändare Jag är en vanlig skogsägare som bryr sig om mina barns framtida klimat. Om man går in på Nasas hemsidor och ser hur Arktis, Antarktis och Grönlands isar smälter så förstår man att...

Samverka för ökad folkhälsa

Ledare Vi behöver vara medveten om orsakerna till att den ena föreningen efter den andra klappar ihop

C: Satsa rejält på kvinnosjukvården!

Insändare Det är självklart att alla kvinnor ska känna sig trygga inför sin förlossning. Ingen, oavsett vart man bor ska behöva känna oro inför sin förlossning. BB i Lycksele är ovärderligt...

Analys om landsbygden saknas

Ledare Statistik kan tydligen ge även högt bildade människor tunnelseende.

Välfärden ska utvecklas för alla i majoritetens budget

Insändare I ett rödgrönt samhälle kämpar vi för att välfärden är stark och gemensamt finansierad. Vården är jämlik, tillgänglig för alla och ges efter behov – inte efter storleken på...

Dags att hänga på flyttvågen

Ledare Det är nu det händer och nu gäller det att hänga på flyttvågen.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport