Tisdag 7 juli 2020

Västerbottens Mellanbygd

Mer forskning krävs för att rädda liv, minska lidandet och reducera belastningen på sjukvården i Västerbotten. Foto: pixabay

Mer forskning till hjärt-lungsjuka

Insändare · Published jun 12, 2020 at 06:15

Bland intensivvårdade covid-19-patienter finns en överrepresentation av hjärt-lungsjuka. Nu är det viktigare än någonsin med forskning på hjärt-lungsjukdom för att ta reda på hur vi kan minska riskerna för dessa grupper. Mer pengar till forskning kan ge västerbottningarna mer tid att leva, skriver Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Under 2018 orsakades en tredjedel av alla dödsfall i Sverige av hjärt-kärlsjukdom. Två miljoner svenskar lever med hjärtsjukdom och 1,3 miljoner med lungsjukdom. I den rådande coronapandemin ser vi att personer med hjärt-lungsjukdomar även riskerar att få allvarliga symtom
om de insjuknar i covid-19, som till exempel andningsbesvär och lunginflammation.

Statistiken är tydlig. Socialstyrelsens intensivvårdsregister visar att en fjärdedel av de patienter som intensivvårdas för covid-19 lider av kronisk hjärt-lungsjukdom. Dessutom har 25 procent av patienterna diabetes och närmare 40 procent högt blodtryck, vilket är riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Samtliga av dessa grupper kan alltså få svåra symtom av covid-19.

Exempelvis riskerar den som lever med en lungsjukdom som skadat lungvävnaden att få sin lungfunktion utslagen vid insjuknande i covid-19. Patienter med hjärtsjukdom som redan har en skadad hjärtmuskel drabbas också hårdare vid virusinfektion. Forskning på andra typer av virus än corona visar dessutom att hjärtsjuka löper en högre risk att drabbas av hjärtinfarkt vid virussjukdomar.

Redan före coronapandemin stod hjärt-kärlsjukdom för nästan en femtedel av de globala kostnaderna för sjukdomar. För att vara bättre rustade för framtida viruspandemier behöver vi ta reda på mer om både hjärt-kärl- och lungsjukdomar och hitta sätt att motverka de ökade risker för allvarliga komplikationer som de som drabbas av dessa sjukdomar har.

I höst lägger regeringen fram en ny forskningsproposition som anger ramarna för de kommande årens forskningspolitik. I den bör politikerna sända signalen att forskningsanslag måste stå i proportion till sjukdomars dödlighet och de kostnader de medför samhället.

Att äldre och hjärt-lungsjuka drabbas hårdare av covid-19 än andra patienter är idag ett faktum. Med en pågående dödlig viruspandemi samt vetskapen om att hjärt-kärlsjukdomar varje år skördar fler liv än någon annan sjukdom är det tydligare än någonsin att forskningen måste intensifieras. Mer forskning krävs för att rädda liv, minska lidandet och reducera belastningen på sjukvården iVästerbotten.

Kristina Sparreljung

generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Jan Nilsson

ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd


 

Redan före coronapandemin stod hjärt-kärlsjukdom för nästan en
femtedel av de globala kostnaderna
för sjukdomar.

Regeringens bredbandspolitik splittrar stad och land

Insändare I Västerbotten är 8 av 10 hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar 4 av 10 av landsbygdsborna i länet en anslutning. Regeringens kraftlösa bredbandspolitik splittrar stad...

Elflyg och drönare är framtiden

Ledare Häromveckan presenterades ett spännande forskningsprojekt med bland annat Åsele kommun, Örnsköldsviks flygplats och Luleå tekniska universitet som intressenter.

Sverige måste agera när coronavaccinet lanseras

Insändare Regeringens misslyckande kring coronatestningen får inte upprepas när ett framtida vaccinationsprogram planeras. Det krävs bättre engagemang, tydlighet och ansvarstagande från...

Statsägt bolag sabbar demokratin

Ledare Att ett statsägt bolag nu smygvägen och i strid med gällande lagstiftning försöker sabotera distribution av tidningar på landsbygd och i glesbygd i är minst sagt upprörande.

Regionens och kommuners samarbete måste förbättras

Insändare Samverkan behöver stärkas mellan Region Västerbotten och kommunerna. Centerpartiet i Västerbotten har lämnat in en motion som handlar om en starkare samverkan mellan regional...

Sluta racka ner på småskolorna

Ledare Om vi menar allvar med att utveckla glesbygdskommuner måste vi värdera våra resurser, sluta predika avveckling och våga gå mot strömmen.
Sport