Lördag 18 januari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Mer idrott på schemat i skolan

Insändare · Published dec 11, 2019 at 01:15

Mitt namn är Noah Viklund och jag går i klass 7b på Tundalsskolan. Vi har bara två idrottslektioner i veckan och det är alldeles för lite enligt min åsikt. Detta behöver vi göra något åt.

För det första kan vi se att folk rör sig mindre och mindre på skolan och sin fritid. Enligt forskning så bör ungdomar röra sig minst 60 minuter om dagen .

Visste du att bara 14 procent rörsig minst en timme varje dag? För det andra borde man också ha mer idrottslektioner för det motverkar övervikt.

Visste ni att 51 procent av all svenskar i åldrarna 16–84 år är överviktiga eller feta. Detta enligt Folkhälsomyndigheten.

Och för det tredje så är det bevisat om man rör sig mer så presterar man även bättre i skolan. Så detta blir ett vinnande koncept för alla parter.

Många skulle nog hävda att om man skulle ha mer idrott på schemat så skulle man bli tvungen att ta tid från andra viktiga ämnen, men jag tror att om man får mer idrott på schemat så presterar man bättre och då spelar de där tio minuterna ingen roll.

Så vill ni ha pigga, välmående och smarta elever som preseterar i skolan så bör man sätta in mer idrott på schemat.

Noah Viklund

Visste ni att 51 procent
av all svenskar i
åldrarna 16–84 år är överviktiga eller feta. Detta enligt Folk-
hälsomyndigheten.

Glöms glesbygden bort när man kommit till riksdagen?

Insändare Att vara fritidspolitiker i en liten glesbygdskommun, är ingen lätt uppgift när ekonomin blir ett problem till sjukvård, skola och äldreomsorgen. I vårt land finns 290 kommuner,...

Har vi valt fel riksdagsmän?

Ledare När Sveriges Vattenkraftskommuner FSV anordnade ett seminarium i riksdagshuset i november i fjol kom det fyra riksdagsledamöter, en från Dalarna, en från Värmland, en från...

Vansinne att lägga ner samtalsstödet Hjälplinjen

Insändare Nationella Hjälplinjen, som erbjuder samtalsstöd för människor i kris, har lagts ner nu vid årsskiftet. Funktionen ska istället föras över till regionerna är det meningen. Det är...

Låt nya vindar blåsa in 2020

Ledare Jag är ledsen, men 2020 kan vara början på ett nytt decennium med fortsatt avveckling. Eller inte. Förändring börjar alltid med en tanke. Så låt oss stanna upp och tänka till.

Fördela intäker från vindkraften

Insändare M och KD lämnar nu den svenska energiöverenskommelsen, men i stället för att avveckla överenskommelsen bör den utvecklas. Låt kommunernai Västerbotten få skatteintäkter från...

Flytt till mindre ort lönar sig bra

Ledare Hur kan vi då tillåta att statliga bolag och myndigheter får fortsätta utgå från Stockholm och därmed fördyra sina verksamheter med våra skattemede