Måndag 18 januari 2021

Västerbottens Mellanbygd

I Västerbotten finns en stor potential att bli självförsörjande. En ökad självförsörjningsgrad är ett av de främsta målen med vårt förslag, skriver Miljöpartiet, Västerbotten. Foto: PIXABAY

Miljöpartiets recept: Tänk globalt – handla lokalt!

Insändare · Published jan 13, 2021 at 09:30

I en insändare i Mellanbygden 20201223 skriver centerpartisten Torbjörn Wennebro att han är intresserad av att höra mer om Miljöpartiets förslag om en regional grön fond för Västerbottens bönder. När till och med centerpartister börjar se potentialen i våra förslag kan man ana att Torbjörn och andra centerpartister äntligen börjat lyssna på vad vi i Miljöpartiet faktiskt vill för Västerbottens bönder och småföretagare – och inte vad andra partier säger att vi vill. Så, för att gå Torbjörn till mötes tänkte vi ta tillfället i akt att berätta mer om vårt förslag om en grön fond för Västerbotten!

I Västerbotten finns en stor potential att bli självförsörjande. En ökad självförsörjningsgrad är ett av de främsta målen med vårt förslag om en grön fond eftersom det är bra för såväl miljön som företagande, en levande landsbygd och för beredskapen under kris, vilket vi sett inte minst under den rådande pandemin. Men hur skulle en sådan fond se ut?

I Finland finns lyckade exempel på liknande initiativ. Där skapade man ett garantiprogram i samarbete med den europeiska investeringsfonden för att småföretag skulle kunna ta lån med hjälp av garantier. För något år sedan var Västerbotten tillsammans med andra nordliga län i färd att sätta igång ett liknande initiativ. Men den gången kom projektet inte längre än till idéstadiet.

Tanken är alltså att bönder och småföretagare ska kunna ta lån från den gröna fonden för att utveckla sina verksamheter, förutsatt att hänsyn tas till djuren, naturen och klimatet. Det kan till exempel handla om att en mjölkbonde vill expandera sin verksamhet genom att köpa mer mark, starta egen produktion av ost eller anlägga en egen biogasanläggning för att på så vis öka sin lönsamhet.

Den gröna fonden är också tänkt att ge stöd åt nya lantbrukare och företagare. Ett exempel där det idag finns stor potential är inom förädlingsindustrin av vilda bär. Idag plockas mängder av lingon, blåbär och hjortron i Västerbotten medan förädlingen av bären till sylt, läkemedel eller andra produkter sker någon annanstans.

Den gröna fonden skulle bli en skjuts för Västerbottens bönder och öka den lokala livsmedelsproduktionen. Vi vill också ge fler insatser för en levande landsbygd samt ge bättre märkning av regionala produkter som underlättar för oss att göra klimatsmarta val.

Målet för oss miljöpartister är ett jordbruk där människan, djuren och naturen är i balans och mår bra. Det målet kan vi nå genom att stärka stödet till regionens lantbrukare, ställa om till ett hållbart och giftfritt jordbruk samt öka självförsörjningsgraden. Tänk globalt - handla lokalt.

Zacharias Tjäder

Nils-Erik Pettersson

Miljöpartiet Västerbotten

Satsa på mer på ekologisk mat

Insändare Med ekologiskt jordbruk kan vi få mat som är både bättre för oss och naturen. Naturskyddsföreningen säger att om svenska lantbrukare skulle ställa om till en ekologisk produktion...

En vändpunkt och en kickstart

Ledare År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Miljöpartiets recept: Tänk globalt – handla lokalt!

Insändare I en insändare i Mellanbygden 20201223 skriver centerpartisten Torbjörn Wennebro att han är intresserad av att höra mer om Miljöpartiets förslag om en regional grön fond för...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ledare Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.

Vad innebär och och nära vård?

Ledare Det är klart att delar av god och nära vård kan digitaliseras, men det får inte ställas mot att vårdcentraler fortsättningsvis ska vara starkt bemannade