Söndag 18 november 2018

Västerbottens Mellanbygd

Foto: PIXABAY

Mindre alkohol ger mindre våld

Insändare · Published okt 29, 2018 at 08:00

Alkohol är den enskilt största faktorn bakom våld i samhället. Det finns en stor mängd studiersom visar på sambandet mellan den totala alkoholkonsumtionen och förekomsten av våld. Detta gäller såväl våld i nära relationer som sexuellt våld och våld mot barn. I de fall av våld i nära relationer som anmäls till polisen uppskattar 49 procent av offren att förövaren har varit berusad.

För att öka tryggheten för både barn och vuxna måste alkoholkonsumtionen minskas. De politiker som på allvar vill öka tryggheten och minska våldet i samhället måste även ha en plan för hur alkoholkonsumtionen ska minska.

Vi föreslår ett konstruktivt arbete för:

Fler alkoholfria miljöer där drycker fria från alkohol är normen Ett samhälle fritt från alkoholreklam Att bevara systembolagets monopol och säga nej till gårdsförsäljning

IOGT-NTO

Sven Ederlöf

Tina & Lennart Engström
Carina Granberg

Maria Gripenhoftner

Karin & Sture Lövgren

Taru Nikumaa

Maria Vredin

De politiker som på allvar vill öka tryggheten och minska våldet i samhället måste även ha en plan för hur alkoholkonsumtionen ska minska.

Problemlösare i Västerbotten kan få mer stöd

Insändare Förra året delade Arvsfonden ut 21,3 miljoner kronor till föreningar i Västerbotten. Det är tyvärr en minskning jämfört med året innan. Fler föreningar i länet skulle kunna få...

Bakslag för Lövångersbygden

Ledare Den gångna månaden har bjudit på ett rejält bakslag för Lövångersbygden. Lövånger Kyrkstad AB har tvingats begära sig själva i konkurs. Verksamheten har drivits i nästan fem år...

Mindre alkohol ger mindre våld

Insändare Alkohol är den enskilt största faktorn bakom våld i samhället. Det finns en stor mängd studiersom visar på sambandet mellan den totala alkoholkonsumtionen och förekomsten av våld....

Skrotbilar - en storstadssatsning!

Ledare Kollegan Lokaltidningen publicerade i förra veckan ett mycket intressant uppslag kring problemet med skrotbilar. Enligt branschorganisationen Bil Sweden finns idag ca 1,2 miljoner...

Så rustar vi landsbygden för byggande av nya bostäder

Insändare Kommuner i behov av tillväxt döms ut på förhand när bankerna inte beviljar lån till nyproduktion och renoveringar. Därför krävs regelförenklingar och ett mer innovativt byggande....

Snön faller och vi med den

Ledare Snön faller och vi med den. Ulf Lundells låt från 1978 dyker upp i minnets labyrinter. Vad han menade med att vi faller med snön är något oklart men för glesbygdsbor som bor efter...