Onsdag 25 november 2020

Västerbottens Mellanbygd

Minska ekomaten i skolor och äldreomsorg i länet!

Insändare · Published nov 11, 2020 at 01:15

KRAV:s VD Anita Falkenek skriver under rubriken ”Öka ekomaten i skolor och äldreomsorg i Västerbotten” att en ökad andel ekologiskt odlade livsmedel är nödvändigt för att möta de enorma klimat- och miljöutmaningar vi står för. Det är inte sant! Alla tillgängliga fakta talar för att det är precis tvärtom.

Jordbruk är per definition ett stort ingrepp i naturen genom att biologisk mångfald ersätts med monokulturer. Det gäller även så kallad ekologisk odling. Genom att så kallad ekologisk odling har 40 till 50 procent lägre avkastning innebär det att betydligt större ytor måste tas i anspråk för att producera samma mängd livsmedel. Det innebär med andra ord större ytor med monokulturer.

Allt fler börjar nu inse betydelsen av att ur klimatsynpunkt öka inlagringen av kol i marken både inom jordbruket och skogsbruket. Ju mer det växer både på åkern och i skogen ju mer kol från atmosfären lagras in i marken. För att öka tillväxten krävs tillförsel av näringsämnen. Mot den bakgrunden blir förbudet mot användning av mineralgödsel i den så kallade ekologiska odlingen helt obegripligt. Javisst, handelsgödsel produceras än så länge med fossil energi. Tillverkning av gödsel leder till utsläpp men inlagring av kol i marken ökar genom gödslingen 10- till 20-falt. Klimatnettot blir därmed mycket positivt. Och ju snabbare tillväxt av förnyelsebar energi ju snabbare kan också gödseltillverkningen bli fossilfri.

Det finns också ett tydligt motsatsförhållande mellan så kallad ekologisk producerade och närproducerade livsmedel. Med tanke på vår extremt låga självförsörjningsgrad innebär ökad andel så kallad ekologiska livsmedel att det blir mindre volymer närproducerade livsmedel som finns att tillgå. Det är därför olyckligt att både staten och många kommuner satt mål för ökad andel så kallad ekologiska livsmedel bland annat till skolor och äldreomsorg. Det blir både dyrare och sämre ur klimatsynpunkt.

Det rätta är därför att minska ekomaten i skolor och äldreomsorg för att istället öka andelen närproducerade livsmedel bland annat ur miljö- och klimatsynpunkt.

Torbjörn Wennebro

Heleneborgs Gård

Det finns också ett tydligt motsatsförhållande mellan så kallad ekologisk producerade och närproducerade livsmedel.

Vänsterpartiet menar att sjukförsäkringen måste lagas

Insändare Mitt i den härjande pandemin utförsäkras långtidssjuka av Försäkringskassan och tvingas söka hjälp till hyra och mat från kommunerna. Enligt tidningen Arbetet sökte drygt 18 000...

Ta ungdomars oro på allvar

Ledare Som jag ser det behöver politiken möta behov som kommer ur en uppluckring av trygghet i samhället och synen på demokrati.

Mer skoter i Norrland om Miljöpartiet får bestämma

Insändare Miljöpartiet är det enda partiet som kämpar för att norrlänningarna ska få behålla rätten och möjligheten till sin skoterkörning. Ja, utan politiskt slit hade framtidsutsikterna...

Med envishet och glöd

Ledare Men, då är det viktigt att ta med sig en grundbult, att våga tro på sina idéer och ideal, att våga kämpa för sina frågor ända in i kaklet

Ologiskt att hyra in personal

Insändare Inom kommunernas och regionernas ansvarsområde ligger att skola, sjukvård och omsorgsverksamhet bedrivs. Dessa samhällstjänster utförs dels i företags dels i kommunal/region regi....

Småskolors vara eller icke vara

Ledare Engagemanget för småskolor är troligen förklaringen till att det alls finns några kvar.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport