Lördag 7 december 2019

Västerbottens Mellanbygd

Missbruket tar inte sommarlov

Insändare · Published jul 29, 2019 at 07:15

Det måste det finnas en nykter fristad för unga även på sommarlovet. När skolan, fritidsaktiviteter och fritidsgårdar samtidigt tar sommarlov försvinner fristäderna för ett barn med en dysfunktionell familj. För ett barn eller ungdom med en alkoholmissbrukande förälder kan sommarlovet innebära oro, bråk och våld. Bara tanken på sommarlov kan kännas som en klump i magen.

Att fritidsgårdarna stänger samtidigt som skolan och andra fritidsaktiviteter tar sommarlov innebär att utbudet av nyktra mötesplatser minskar kraftigt när behovet är som störst. Dessa platser är viktiga också för kontakten med vuxna som ser ungdomen, vilket kan göra stor skillnad (Alexanderson & Näsman, 2015). I både Skellefteå och Robertsfors tog alla fritidsgårdar sommarlov samtidigt som skolan.

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN har minst 10% av vuxna i Sverige en riskabel alkoholkonsumtion. Med det menas att alkoholkonsumtionen riskerar att ha negativa fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser. Barn till dessa personer får ofta en klump i magen vid skolavslutningen. Dessutom ökar många sin alkoholkonsumtion under sommaren. Alkoholnormen innebär att alkohol ses som en självklar del av livet och att den som inte vill dricka alkohol måste ursäkta sig eller ses som tråkig.

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) gör varje år en kommunranking över tillgången på bra fritid för unga. Där mäts bland annat vilka möjligheter ungdomar har att skapa sin egen fritid, och vistas i trygga miljöer. Betyg ges på en skala 0-5 där 3 är godkänt. Robertsfors kommun deltog senast 2016 och fick då 2,6 poäng. Samma år fick Skellefteå kommun 4 poäng och 2018 fick Skellefteå 4,1. Trots att Skellefteå erbjuder mycket för ungas delaktighet i demokrati och trygghet i jämförelse med Robertsfors satsar de fortfarande inte på fritidsgårdar under sommaren då behovet av en fristad är som störst.  

För alla ungdomars rätt till en meningsfull fritid så kräver UNF att alla ungdomar ska ha reell makt över sin fritid och att det finns fritidsgårdar som har öppet under kvällar och helger. Därför undrar vi varför de politiska partierna inte prioriterar ungdomars inflytande och fritid?

Lovisa Edström

Distriktsordförande Ungdomens

Nykterhetsförbund (UNF) Västerbotten

Ellen Hjort

Förbundsstyrelseledamot UNF

Skatteutjämning och annan ”utjämning”

Insändare Läser man ”rikstidningarna” så är det ett stort motstånd mot att ”Stockholm ska betala skatteutjämningen”. Det finns däremot inget motstånd mot att landsbygdens pengar slussas in...

Lite civilkurage vore klädsamt

Ledare Men sannolikt räcker det inte att lägga ner byskolor, förskolor och äldreboenden för att få budgetar i balans. Osthyvlarnas tid är över, nu behövs bödelns yxa, svärd och skoningslöshet.

(S): Varför stöttar inte (M) kostnadsutjämningen?

Insändare I dagarna röstade riksdagen ja till regeringens nya förslag till kommunal kostnadsutjämning. Förslaget förväntas, enligt SCB:s preliminära siffror för 2019, ge Robertsfors kommun...

Ett öppet brev till regeringen

Ledare Jag tror ni skulle behöva ta time out och rikta blicken inåt under överskådlig tid. Mot er som nu representerar svensk politik.

(C) vill satsa på klimatsmarta billiga småhus

Insändare Många människor har insett att det så kallade klimathotet inte bara är en hotbild längre fram i tiden utan redan en bister verklighet. Viljan att göra bra miljöval är stor bland...

Sverige måste hitta balansen

Ledare Finansdepartementet och regeringen stoltserar med goda statsfinanser och stort reformutrymme. Samtidigt går många kommuner på knäna och tvingas dra ner på välfärden. Vård, skola...