Lördag 17 augusti 2019

Västerbottens Mellanbygd

Missbruket tar inte sommarlov

Insändare · Published jul 29, 2019 at 07:15

Det måste det finnas en nykter fristad för unga även på sommarlovet. När skolan, fritidsaktiviteter och fritidsgårdar samtidigt tar sommarlov försvinner fristäderna för ett barn med en dysfunktionell familj. För ett barn eller ungdom med en alkoholmissbrukande förälder kan sommarlovet innebära oro, bråk och våld. Bara tanken på sommarlov kan kännas som en klump i magen.

Att fritidsgårdarna stänger samtidigt som skolan och andra fritidsaktiviteter tar sommarlov innebär att utbudet av nyktra mötesplatser minskar kraftigt när behovet är som störst. Dessa platser är viktiga också för kontakten med vuxna som ser ungdomen, vilket kan göra stor skillnad (Alexanderson & Näsman, 2015). I både Skellefteå och Robertsfors tog alla fritidsgårdar sommarlov samtidigt som skolan.

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN har minst 10% av vuxna i Sverige en riskabel alkoholkonsumtion. Med det menas att alkoholkonsumtionen riskerar att ha negativa fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser. Barn till dessa personer får ofta en klump i magen vid skolavslutningen. Dessutom ökar många sin alkoholkonsumtion under sommaren. Alkoholnormen innebär att alkohol ses som en självklar del av livet och att den som inte vill dricka alkohol måste ursäkta sig eller ses som tråkig.

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) gör varje år en kommunranking över tillgången på bra fritid för unga. Där mäts bland annat vilka möjligheter ungdomar har att skapa sin egen fritid, och vistas i trygga miljöer. Betyg ges på en skala 0-5 där 3 är godkänt. Robertsfors kommun deltog senast 2016 och fick då 2,6 poäng. Samma år fick Skellefteå kommun 4 poäng och 2018 fick Skellefteå 4,1. Trots att Skellefteå erbjuder mycket för ungas delaktighet i demokrati och trygghet i jämförelse med Robertsfors satsar de fortfarande inte på fritidsgårdar under sommaren då behovet av en fristad är som störst.  

För alla ungdomars rätt till en meningsfull fritid så kräver UNF att alla ungdomar ska ha reell makt över sin fritid och att det finns fritidsgårdar som har öppet under kvällar och helger. Därför undrar vi varför de politiska partierna inte prioriterar ungdomars inflytande och fritid?

Lovisa Edström

Distriktsordförande Ungdomens

Nykterhetsförbund (UNF) Västerbotten

Ellen Hjort

Förbundsstyrelseledamot UNF

Ordningsvakter borde få bötfälla för nedskräpning

Insändare Att skräpa ner är olagligt sedan åtta år tillbaka och kan ge böter på 800 kronor. Ändå har försvinnande få i Västerbotten bötfällts för nedskräpning. Ett nytt förslag, som ger...

Norrmejerier – bör byta fokus!

Ledare Stefan Jansson, professor i cell- och molekylär biologi vid Umeå Universitet, har i sommar i en debattartikel pekat på att Norrmejerier använder gmo-fritt foder som en profilfråga...

Övergrepp på enskilda avlopp

Insändare Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, hyllar i ett debattinlägg, förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Förslaget har presenterats av...

Låt skillnader bli styrkor

Ledare Jag vet inte om det beror på att jag lever med ett ständigt engagemang för ett sammanhållet och hållbart Sverige när jag kopplar ihop det jag hör på radion med läget i landet. Hör...

Snabba på den ekologiska omställningen i länet

Insändare Den ekologiskt odlade jordbruksmarken ökar i Västerbotten. Utvecklingen är positiv, men omställningen behöver gå snabbare. Ekologisk produktion skulle ge ökad tillväxt och...

Greta behöver en kompis

Ledare Greta Thunberg gör succé världen över med sitt patos och engegemang för klimatet. Personligen har jag varit lite skeptisk till fenomenet och funderat över det kloka i att låta ett...