Fredag 28 februari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Har verkligen myndigheterna koll på läget! Känslan man får är istället att de ansvariga myndigheterna är räddhågsna skriver en orolig medborgare. Foto: PIXABAY

Mycket dålig information i länet om Coronaviruset

Insändare ˇ Published feb 5, 2020 at 01:15

Nu är krisen här. En ny pandemi, IGEN, den tredje i ordningen de senaste femton åren om man bara räknar olika varianter av Coronavirus. Viruset kan mutera och bli riktigt farlig, men det är ingen som egentligen vet hur det kommer att sluta denna gång.

Gissningsleken bland världens experter är i full gång, så även i Sverige. Det är heller ingen som vet om Kina talar sanning om virusets framfart. Men var så säker på att detta är en indikator på vad som komma skall i framtiden. Vad vi också kan vara säkra på är att omvärlden tar i så de spricker för att hejda spridningen av Coronaviruset. Man isolerar över 50 miljoner bara i Kina, folk sätts i karantän på isolerade öar och i Alaskas vildmark, olika länder chartrar flygplan för att evakuera sina medborgare, flera länder sätter sin militär i högsta beredskapsläge, WHO har dessutom utlyst ett globalt nödläge. Situationen är till synes mycket allvarlig.

I Sverige säger Folkhälsomyndigheten, lite vagt och sådär lagom lojt som bara svenska myndigheter kan, ungefär såhär…de e ingen större fara vi ”tror” inte att det kommer bli en stor grej det här och vi är förberedda. Skillnaden mellan prat och verklighet kunde inte vara större och Sveriges krishantering imponerar inte. Mitt och andras informationsbehov är enormt stort och större blir det när människor möter en ambivalent nyhetsrapportering. Man blir helt enkelt misstänksam och undrar om någon har något att dölja! Länsstyrelsen som är den myndighet som ska samordna den regionala krisberedskapen i Västerbottens län har inte alls lyft information om den pågående pandemin på sin hemsida och verkar helt ointresserad av att arbeta med krisinformation ut till allmänheten. Huvudnyhet på deras hemsida är istället ”Få e-post med lantbruksnyheter”. Region Västerbotten med smittskyddsläkaren i spetsen är inte bättre. På deras hemsida är informationen lite sådär lagom gömd några klick bort i något obskyrt fält.

Den information som ges är dåligt uppdaterad och egentligen bara en nulägesbeskrivning och inte så mycket beskrivning av hur man faktiskt arbetar förebyggande på hemmaplan för att hindra och ta hand om större utbrott bland befolkningen. Just sådan information tror jag många av oss vill ha och behöver för att, om inte annat, dämpa oron. Man vill helt enkelt veta att myndigheterna har koll på läget! Känslan man får är istället att de ansvariga myndigheterna är räddhågsna och hyschar lite i tron om att vi ska glömma bort att det pågår en pandemi. Det borde vara väl känt vid det här laget att vid alla typer av kriser är det människors oro och behov av information som bör sätta i första rummet. Tyvärr har både Länsstyrelsens och Region Västerbottens hantering av krisinformation visat på stora brister och man undrar hur de ska klara av en verkligt stor kris framöver?

Oroad 

Skillnaden mellan prat och verklighet kunde inte vara större och Sveriges krishantering
imponerar inte. Mitt och andras
informationsbehov är enormt stort och större blir det när människor möter en ambivalent nyhetsrapportering.

Ta ställning mot rasism, hat, hot och fientlighet!

Insändare Jag känner mer och mer hur en åskboll växer i bröstet på mig. Det är känslor av ilska och frustration och samtida sorg och skam över hur vi låter vår tid präglas av växande...

Nån gång trillar väl poletten ner

Ledare Att fattiga kommuner går samman kommer givetvis inte att göra dem rikare. Inte ens Sveriges kommuner och regioner tror det.

Bankernas ointresse för glesbygden oroar

Insändare I debattartikel 19 januari 2020 ”Bankerna och glesbygden” så håller jag med att bankerna inte ger lån till verksamheter i glesbygden. Då bankerna har denna inställning så ges det...

Döda fiskar flyter medströms

Ledare Småskolor på landsbygden hotas och läggs ned i en rasande takt runt om i hela Sverige, en tragedi på många plan. Berörda bygder protesterar, demonstrerar och försöker få sina...

PostNord har anpassat sig till verkligheten

Insändare Om omvärlden var densamma över tid så skulle förändringar inte vara nödvändiga. Som verkligheten ser ut förändras allt ständigt, och PostNord liksom andra företag måste anpassa...

Äntligen vänder flyttströmmen

Ledare Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...