Onsdag 23 september 2020

Västerbottens Mellanbygd

Myt att modernt jordbruk gödslar sönder miljön

Insändare · Published sep 9, 2020 at 01:15

Vi lantbrukare blev väldigt besvikna efter att ha läst artikeln med Martin Bäckman (Mellanbygden 20200805) angående gödselspridning. Den innehåller många faktafel, och ingen motpart har fått ge sin syn på saken.

Modernt jordbruk har nu för tiden stora möjligheter till precisionsodling. Många traktorer är utrustade med GPS vilket används till att förhindra körskador och minska på överlappning vid körning. Detta gör maskinerna effektivare, minskar körningen och därmed dieselförbrukningen samt minskar maskinslitaget. Sammantaget mindre belastning på miljön!

Modernt jordbruk måste också analysera mycket. Man tar prover på ensilage, jordarter och näringsinnehåll som analyseras på laboratorier. Även moderna maskiner, till exempel självgående hackar för ensilage, kan analysera under pågående skörd. Den mäter vattenmängden i grödan samt grödans socker- och proteininnehåll. Med hjälp av dessa analysresultat kan man i detalj bestämma vilken gödsling en åker med dess gröda behöver bland annat kalk, kväve, fosfor och kalium.

För att kunna få tillräckliga mängder foder med bra näringsinnehåll till djuren behövs ofta skörden tas 3 ggr/säsong och då är det inte ovanligt att man gödslar 3 ggr/säsong med flytgödsel för att inte utarma jorden på näringsinnehåll. Flytgödselns näringsinnehåll kan variera och det kan vara bra att sprida tunnare flytgödsel på sommaren för att gödseln lättare ska tas upp av växterna. Med alla analyser kan man bestämma vilket gödslingsbehov en gröda har och därmed gödsla rätt mängder och kvaliteter för att bibehålla jordens växtkraft.

Ett problem är att näringsinnehållet i försålda produkter som kött och mjölk till stor del hamnar i befolkningstäta regioner som städer och samhällen och där går inte alla gånger gödseln tillbaka till de åkrar som den ursprungligen kommer ifrån och där den skulle behövas. Men det är samhällsplanerarnas konstruktioner på avloppshantering som är grunden till det. Och därför kan det ibland behöva kompletteras med inköpt mineralgödsel för att bibehålla jordens bördighet.

Felaktig användning av gödsel är dyrt för en jordbrukare. Det är en mycket viktig del i det naturliga kretsloppet. Flytgödsel är lika värdefull för en jordbrukare som dennes spannmål, mjölk eller kött.

Och ja, det kan lukta några dagar men det är det enda sättet att hålla jorden näringsrik för att kunna producera mat, hålla landskapet öppet och bibehålla en levande landsbygd. Om du har frågor eller synpunkter: Prata med den lantbrukare det berör och skapa en dialog!

John och Anne Baars

lantbrukare i Flarken

Regionen tar inte ansvar för folkhögskolans finansiering

Insändare Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxna som betyder oerhört mycket i integrationsarbetet i vår region. Vid Umeå folkhögskola som har sitt säte på Ålidhem- ett utsatt område...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Ledare Jag är övertygad om att utvecklingen går åt rätt håll, om än lite långsamt ibland.

Sluta dalta med utländska brottslingar!

Insändare Det måste bli ett slut med daltandet gällande utländska kriminella som begår brott i Sverige. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott...

Lansbygden först fossilfri

Ledare Elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda hållbara sättet att klara riksdagens mål.

Region Västerbotten måste bli en bättre arbetsgivare!

Insändare Coronapandemin har varit utmanande och har påverkat och fortsätter att påverka oss alla i samhället. Alldeles särskilt har covid-19 påverkat sjukvården. Förändrade...

Likvärdig skola är en utopi

Ledare När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning?
Sport