Måndag 25 mars 2019

Västerbottens Mellanbygd

Varifrån ska grisarna tas, undrar skribenten. Foto: PIXABAY

Oklart varför slakteriet gick i konkurs

Insändare · Published feb 13, 2019 at 01:15

Många här i norra och mellersta Västerbotten undrar varför slakteriet i Södra Åbyn, Burträsk (Burträskbygdens kött) drevs i konkurs av Bastuträsk Charkuteri.
   Det verkar medvetet då man bland annat strax före konkursen, istället för att betala sina leverantörer, löste in en checkkredit som banken aldrig efterfrågat. Någon marknadsföring att tala om skedde heller inte det sista året.

Förutsättningarna att driva verksamheten borde ha varit goda. Man hade ett slakteri i toppklass med högsta hygienbetyg (enligt Livsmedelsverket), man hade en hög produktion där man slaktade och styckade 180 grisar i veckan på ett fåtal man. Man hade också närheten mellan slakteri och charkuteri. Varför sågade man av den gren man satt på, samtidigt som man blåste de bönder som levererade till slakteriet på runt 3 miljoner kronor.
   Det var väl knappast meningen att vinsterna skulle komma från själva slakteriet. De måste väl ändå komma från försäljningen till butikerna. Slakteriet var ju helt beroende av vad charkuteriet betalade.

I  butikerna kunde man ta ut betydligt högre priser än för motsvarande produkter från andra lokala leverantörer, vilket tyder på att det fanns en god efterfrågan. Lyckades man inte få ut motsvarande pris som butikerna kunde ta ut? Eller har man delvis använt det bästa köttet till korvproduktion?  I ett pressmeddelande skriver man att ”man har stort hopp om att finna lokalt slaktade djur för charkuteriets produktion”. Hur ska detta gå till? Det finns inga andra grisbönder i norra länsdelen än de som levererade till slakteriet.

Varifrån ska man köpa lokalproducerat griskött framöver?

KB
 

Det finns inga andra
grisbönder i norra
länsdelen än de som
levererade till slakteriet.
Varifrån ska man köpa
lokalproducerat
griskött framöver?

Att hålla ihop landet står högst på dagordningen

Insändare De omfattande nedläggningarna inom Arbetsförmedlingen, som är en konsekvens av M-KD-(SD)-budgeten, aktualiserar behovet av en politik för hela landet. För oss socialdemokrater är...

Inlandsupproret har startat!

Ledare Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Arla svarar på kritik mot ny förpackning

Insändare Vi förstår att vårt förpackningsbyte har lett till upprörda känslor. Vi vill dock försäkra våra konsumenter att vi på Arla har omfattande krav på att våra förpackningar inte bara...

Lovande befolkningssiffror

Ledare De nyligen presenterade befolkningssiffrorna för 2018 är spännande läsning. Obalanserna kvarstår på länsnivå. Umeå kommun ökar med 2 039 personer medan ökningen för länet stannar...

Kanske dags med en ny Generaldirektör

Insändare Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skriver att min beskrivning av omständigheterna kring skogsstyrelsens beslut att överklaga, de så kallade fjällnära-domarna...

Vill vi ha ett kontantfritt land?

Ledare Det finns inget uttalat beslut att Sverige ska bli kontantfritt men ändå händer det. Orden kommer från en politiskt engagerad man som lever en generation över min. Jag, hajar...