Torsdag 3 december 2020

Västerbottens Mellanbygd

POSK misstänkliggör politiska partier i kyrkovalet

Insändare · Published nov 19, 2020 at 01:15

När jag läste broschyren, som nyligen kom från POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan), kom jag att tänka på Hasse Alfredssons monolog Ringaren, där Pastor Jansson beskrevs som en värdig representant för den svenska Statskyrkan. ”Han hade inte någon bestämd uppfattning i någon fråga.” 

I broschyren nämns nämligen vilken stor bredd på åsikter det finns i POSK, bland annat frågan om kvinnliga präster, där tydligen båda åsikterna ryms, även om det samtidigt skrivs om alla människors lika värde. Men, för väldigt många av kyrkans medlemmar är det mycket viktigt att den person de väljer, inser att Jesus uppmaning att vittna om honom riktade sig till alla oberoende av kön eller etnicitet. Men POSK har faktiskt bara ett enda tydligt budskap: att folk inte skall rösta på nomineringsgrupper, som ärligt och uppriktigt redovisar vilket parti och vilken ideologi deras kandidater står upp för. Som om detta skulle vara skamligt. Det är genom politiska beslut, som viktiga frågor avgörs,  exempelvis människors möjligheter att få utbildning, sjukvård och hjälp i krissituationer. Varför skulle då personer som engagerar sig för människors välfärd, inte vara värdiga att vara förtroendevalda i kyrkan. Vid senaste kyrkovalet var det bara knappt 20 procent av kyrkans medlemmar som deltog och i det läget borde det vara viktigare för alla som känner ansvar för kyrkan att i stället tala om varför det är viktigt att att fler blir delaktiga än att utestänga någon. Nu är det dags att påminna om valet och varför medlemmarna skall välja och berätta hur nomineringsgruppen vill att kyrkans verksamhet borde vara för att det kristna budskapet skall föras ut till alla och påverka vårt samhälle. Bland mycket annat, hur kyrkans verksamhet bland annat diakonin skall nå ut till alla och inte bara koncentreras till tätorter. Hur barnverksamheten borde utformas och hur kyrkan kan samarbeta med skolan och hur den skall agera för att inte förlora kontakten med ungdomarna efter konfirmationen. Vad de anser om volontärers medverkan i gudstjänstlivet för att göra fler delaktiga i stället för att bara vara passiva lyssnare. Låt valrörelsen till kyrkovalet bli en positiv idespruta som gör kyrkan starkare. Alla behövs och engagemang är viktigt om kyrkan skall växa och nå ut till alla. Naturligtvis är det också mycket viktigt att det även finns en partiobunden grupp och min kritik riktar sig absolut inte mot dem. Men varför sårar POSK alla, som har ett politiskt engagemang, genom att misstänkliggöra deras ärliga och uppriktiga engagemang i kyrkan.

Nils-Åke Sandström (C)

Men varför sårar POSK alla, som har ett politiskt engagemang, genom att misstänk-
liggöra deras ärliga
och uppriktiga
engagemang i kyrkan.

Den bästa julklappen kan vara en minut av din tid

Insändare Julen står för dörren och många undrar hur julfirandet ska se ut. Coronapandemin drar fram genom landet med en skrämmande kraft. Det vi för bara ett par månader sedan inte trodde...

Låt inte Covid-19 döda julen

Ledare Covid-19 kommer förr eller senare att besegras. Var så säker. Nu får vi hålla i, hålla ut och hålla ihop vår flock på bästa sätt.

Landsbygden rustar mot urbaniseringen inom skolan

Insändare Hela Sverige ska Leva Västerbotten upplever att etablissemanget nu driver en linje att skolverksamheten ska bedrivas centralt, vilket vi starkt motsätter oss. Genomgående lyfts...

Hylla de gröna näringarna

Ledare Den gröna näringen är stor i norra Sverige och vi har oerhört mycket att vara stolta över.

Farligt med tidspressade chaufförer

Insändare Stressen är orimlig för att ditt paket ska komma fram i tid. Vi som arbetar inom transportbranschen tycker det är skrämmande att ni som har beställaransvaret inte är mer rädda om...

Ta ungdomars oro på allvar

Ledare Som jag ser det behöver politiken möta behov som kommer ur en uppluckring av trygghet i samhället och synen på demokrati.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport