Torsdag 9 april 2020

Västerbottens Mellanbygd

Mellanbygden 20200212

PostNord har anpassat sig till verkligheten

Insändare · Published feb 26, 2020 at 01:15

Om omvärlden var densamma över tid så skulle förändringar inte vara nödvändiga. Som verkligheten ser ut förändras allt ständigt, och PostNord liksom andra företag måste anpassa verksamheten till nya krav och önskemål från samhället.  

Sedan millennieskiftet har mer än hälften av alla brev försvunnit, helt enkelt för att svenskarna väljer andra sätt än fysiska när de kommunicerar. Postservicen i Sverige finansieras enbart av portointäkterna, som förstås minskar när breven blir färre. Samtidigt är större delen av kostnaderna fasta, vilket leder till en ekvation som till slut inte går ihop. 

PostNord har ett samhällsuppdrag, som vi är mycket stolta över. Hur postservicen i landet ska se ut, vad den får kosta och hur den ska finansieras är en politisk fråga.PostNords uppdrag är att på bästa sätt lösa sina uppgifter utifrån de förutsättningar som gäller.

Mattias Königsson

distributionsområdeschef PostNord

Om omvärlden var densamma över tid så skulle förändringar
inte vara nödvändiga.

Riskgrupper bör få smittopeng

Insändare Vi ser dagligen hur antalet som smittats av coronaviruset ökar. Det skapar oro och osäkerhet hos många människor. Inte minst hos alla dem som finns i någon riskgrupp. Moderaterna...

Ny maktordning efter coronan

Ledare Det sägs att det kinesiska skrivtecknet för kris även omfattar ordet möjlighet.

Coronaviruset synliggör systemfelen i samhället

Insändare Just nu pågår en gemensam samhällskamp mot coronaviruset där alla visar medmänsklighet och solidaritet för att minska spridningen. Vi är alla enade om att skydda dem som är i...

När det krisar håller vi ihop

Ledare Visst blir man lycklig av att få bevittna sådan mänsklig värme och omhändertagande, mitt i detta elände.

Varför testar man avlopp men inte corona?

Insändare Sverige slutar av resurs- och kostnadsskäl att testa alla misstänkta fall för coronaviruset. De kostar bara nån tusenlapp per test för coronavirus, så jag får inte ihop dessa...

Nu är det hög tid att samarbeta

Ledare Politiker är fast i strukturer som enligt min uppfattning borde förändras i takt med att världen förändras.