Torsdag 9 april 2020

Västerbottens Mellanbygd

Privata sjukförsäkringar gynnar bara rikt folk

Insändare · Published mar 25, 2020 at 01:15

För Vänsterpartiet är det självklart att samhällets gemensamma resurser ska användas till vårt gemensamma bästa, jämlikt och jämställt fördelat. Det är givet för oss att vård ska ges efter behov, inte efter lönsamhet eller betalningsförmåga. Därför försvarar vi alltid välfärden från marknadslösningar och privata vinstintressen. När marknadslösningar, trots Vänsterpartiets motstånd, ändå införts har det lett till att resurser omfördelats till privata vinstintressen och resultatet har blivit dyrare och ojämlikare vård, inte bättre.

Privata sjukvårdsförsäkringar är både en systemfråga och en maktfråga. Eftersom de kan bidra till både ett systemskifte och ett maktskifte. Ett skifte från ett gemensamt välfärdssystem styrt av de demokratiskt folkvalda och behoven, till ett tudelad välfärdssystem där de som kan betala mest och genererar störst vinst får bäst vård oavsett behov.

Varför baserar Moderaterna ut att privata sjukförsäkringar inte är ett hot? Och varför vill Moderaterna skapa en allmän misstro mot den offentliga vården? Svaret är okonstlat att Moderaterna vill ha ett systemskifte och ett maktskifte. Ju mer försäkringsindustrin växer desto mer makt får den. Att marknadsanpassningen gör att både det offentligas resurser och förtroende minskar är även en del i Moderaternas plan.

Fullföljs Moderaternas plan kommer resultatet inte bara bli vård efter plånboksstorlek, välfärden kommer även att bli tudelad. För alla kommer ju inte att kunna teckna privata sjukvårdsförsäkringar eftersom de både kostar och är villkorade, vilket gör dem svårare att teckna för alla som inte är rika och friska. De med privat sjukvårdsförsäkring kommer inte heller vilja betala skatt när föreställningen blir att de betalar två gånger – via skatten och via sjukvårdsförsäkringen, vilket minskar det offentligas resurser. Det offentliga kommer därför alltmer att, med mindre resurser, ta hand om alla som står utan privat sjukvårdsförsäkring; alla vi andra och framförallt de av oss med tyngre vårdbehov.

Västerpartiet slår fast att privata sjukvårdsförsäkringar är ett stort hot, även mot Moderaterna själva, för en tudelad välfärd skapar även ett tudelat samhälle. Och i ett sådant samhälle mår ingen bra, inte ens Moderaterna.  

LiseLotte Olsson regionråd (V)

Jonas Karlberg (V)

De som kan betala mest får bäst vård.

Riskgrupper bör få smittopeng

Insändare Vi ser dagligen hur antalet som smittats av coronaviruset ökar. Det skapar oro och osäkerhet hos många människor. Inte minst hos alla dem som finns i någon riskgrupp. Moderaterna...

Ny maktordning efter coronan

Ledare Det sägs att det kinesiska skrivtecknet för kris även omfattar ordet möjlighet.

Coronaviruset synliggör systemfelen i samhället

Insändare Just nu pågår en gemensam samhällskamp mot coronaviruset där alla visar medmänsklighet och solidaritet för att minska spridningen. Vi är alla enade om att skydda dem som är i...

När det krisar håller vi ihop

Ledare Visst blir man lycklig av att få bevittna sådan mänsklig värme och omhändertagande, mitt i detta elände.

Varför testar man avlopp men inte corona?

Insändare Sverige slutar av resurs- och kostnadsskäl att testa alla misstänkta fall för coronaviruset. De kostar bara nån tusenlapp per test för coronavirus, så jag får inte ihop dessa...

Nu är det hög tid att samarbeta

Ledare Politiker är fast i strukturer som enligt min uppfattning borde förändras i takt med att världen förändras.