Lördag 11 juli 2020

Västerbottens Mellanbygd

Privata sjukförsäkringar gynnar bara rikt folk

Insändare · Published mar 25, 2020 at 01:15

För Vänsterpartiet är det självklart att samhällets gemensamma resurser ska användas till vårt gemensamma bästa, jämlikt och jämställt fördelat. Det är givet för oss att vård ska ges efter behov, inte efter lönsamhet eller betalningsförmåga. Därför försvarar vi alltid välfärden från marknadslösningar och privata vinstintressen. När marknadslösningar, trots Vänsterpartiets motstånd, ändå införts har det lett till att resurser omfördelats till privata vinstintressen och resultatet har blivit dyrare och ojämlikare vård, inte bättre.

Privata sjukvårdsförsäkringar är både en systemfråga och en maktfråga. Eftersom de kan bidra till både ett systemskifte och ett maktskifte. Ett skifte från ett gemensamt välfärdssystem styrt av de demokratiskt folkvalda och behoven, till ett tudelad välfärdssystem där de som kan betala mest och genererar störst vinst får bäst vård oavsett behov.

Varför baserar Moderaterna ut att privata sjukförsäkringar inte är ett hot? Och varför vill Moderaterna skapa en allmän misstro mot den offentliga vården? Svaret är okonstlat att Moderaterna vill ha ett systemskifte och ett maktskifte. Ju mer försäkringsindustrin växer desto mer makt får den. Att marknadsanpassningen gör att både det offentligas resurser och förtroende minskar är även en del i Moderaternas plan.

Fullföljs Moderaternas plan kommer resultatet inte bara bli vård efter plånboksstorlek, välfärden kommer även att bli tudelad. För alla kommer ju inte att kunna teckna privata sjukvårdsförsäkringar eftersom de både kostar och är villkorade, vilket gör dem svårare att teckna för alla som inte är rika och friska. De med privat sjukvårdsförsäkring kommer inte heller vilja betala skatt när föreställningen blir att de betalar två gånger – via skatten och via sjukvårdsförsäkringen, vilket minskar det offentligas resurser. Det offentliga kommer därför alltmer att, med mindre resurser, ta hand om alla som står utan privat sjukvårdsförsäkring; alla vi andra och framförallt de av oss med tyngre vårdbehov.

Västerpartiet slår fast att privata sjukvårdsförsäkringar är ett stort hot, även mot Moderaterna själva, för en tudelad välfärd skapar även ett tudelat samhälle. Och i ett sådant samhälle mår ingen bra, inte ens Moderaterna.  

LiseLotte Olsson regionråd (V)

Jonas Karlberg (V)

De som kan betala mest får bäst vård.

Låt sommarvikarierna bli morgondagens hjältar

Insändare Verksamhetschefer inom vård och omsorg bör ta chansen att satsa på sina sommarvikarier. Anställda i Västerbotten som saknar viss formell utbildning har just nu särskilt goda...

Elflyg och drönare är framtiden

Ledare Häromveckan presenterades ett spännande forskningsprojekt med bland annat Åsele kommun, Örnsköldsviks flygplats och Luleå tekniska universitet som intressenter.

Stå upp för forskningen

Insändare Coronapandemin visar hur svårt det är att förutse vilka kriser vi kan drabbas av och vilken forskning vi behöver för att lösa dem. För att stå bättre rustade inför nästa kris bör...

Statsägt bolag sabbar demokratin

Ledare Att ett statsägt bolag nu smygvägen och i strid med gällande lagstiftning försöker sabotera distribution av tidningar på landsbygd och i glesbygd i är minst sagt upprörande.

Därför måste Norden öppna upp för svenskar

Insändare Att backa tillbaka till det som är grunden är ibland det enda rätta, särskilt när det gäller handlingar som bygger på rädsla. Det är därför viktigare än någonsin att vi står upp...

Sluta racka ner på småskolorna

Ledare Om vi menar allvar med att utveckla glesbygdskommuner måste vi värdera våra resurser, sluta predika avveckling och våga gå mot strömmen.
Sport