Söndag 18 november 2018

Västerbottens Mellanbygd

Profitjakten kör över alla överallt

Insändare · Published sep 13, 2018 at 08:15

Det finns många sätt att döda på, skaldade Brecht. Man kan sticka någon med kniv, men man kan också förvägra en svältande bröd. Antalet döda i sjukdomar som lätt skulle kunna botas är minst tio miljoner årligen, bara AIDS skördar en miljon liv.

Medicinerna finns, men marknadsekonomin ser ingen profit i att de som dör ska få tillgång till preparaten. Istället försöker man stoppa billigare läkemedelskopior, och sätter immaterialrätt framför rätten till liv. Forskningen riktas också in på att hjälpa mer välbeställda människor med mediciner de ska köpa ofta, istället för att utveckla nya vaccin som dödar världens fattiga. Vi behöver ett nytt globalt ekonomiskt system, där profitjakten inte kör över allting annat.

Medicinkvinnan

Forskningen riktas också in på att hjälpa mer välbeställda människor med mediciner de ska köpa ofta, istället för att utveckla nya vaccin som dödar världens fattiga

Problemlösare i Västerbotten kan få mer stöd

Insändare Förra året delade Arvsfonden ut 21,3 miljoner kronor till föreningar i Västerbotten. Det är tyvärr en minskning jämfört med året innan. Fler föreningar i länet skulle kunna få...

Bakslag för Lövångersbygden

Ledare Den gångna månaden har bjudit på ett rejält bakslag för Lövångersbygden. Lövånger Kyrkstad AB har tvingats begära sig själva i konkurs. Verksamheten har drivits i nästan fem år...

Mindre alkohol ger mindre våld

Insändare Alkohol är den enskilt största faktorn bakom våld i samhället. Det finns en stor mängd studiersom visar på sambandet mellan den totala alkoholkonsumtionen och förekomsten av våld....

Skrotbilar - en storstadssatsning!

Ledare Kollegan Lokaltidningen publicerade i förra veckan ett mycket intressant uppslag kring problemet med skrotbilar. Enligt branschorganisationen Bil Sweden finns idag ca 1,2 miljoner...

Så rustar vi landsbygden för byggande av nya bostäder

Insändare Kommuner i behov av tillväxt döms ut på förhand när bankerna inte beviljar lån till nyproduktion och renoveringar. Därför krävs regelförenklingar och ett mer innovativt byggande....

Snön faller och vi med den

Ledare Snön faller och vi med den. Ulf Lundells låt från 1978 dyker upp i minnets labyrinter. Vad han menade med att vi faller med snön är något oklart men för glesbygdsbor som bor efter...