Söndag 18 april 2021

Västerbottens Mellanbygd

16-åringar bör även ha rätt att rösta. Det föreslår insändarskribenten, som menar att unga är mer intresserade av politik idag än tidigare. Foto: Arkiv

Rätten att rösta i valet bör sänkas till 16 år

Insändare · Published jul 25, 2018 at 01:15

Sverige har under 1900-talet genomgått flera förändringar av rösträttsåldern. Från 21 till 20 och ner till 18. Debatten om att återigen sänka rösträttsålder, till 16 år blossar upp med jämna mellanrum. Det är dags att ta den på allvar.

I årets riksdagsval ökar andelen äldre och andelen unga minskar.

Över en fjärdedel av röstberättigade kommer vara över 65 år medan andelen unga minskar (SCB). Sannolikt kommer andelen äldre fortsätta öka i takt med förbättrad sjukvård och livskvalité. En balans vore eftersträvansvärd eftersom det skulle kunna innebära jämvikt i sympatier och erfarenheter, och beslut skulle kunna tas angående både nutid och framtid.

I den här typen av debatt handlar argumenten både för och emot rösträtt från 16 år oftast om sexton- och sjuttonåringars eventuella (o)mognad.

Det kan ses som en underlig premiss. Andra väljargrupper blir inte bedömda utifrån ifall de är politiskt insatta, intellektuella, äger sin egen bostad eller röstar populistiskt.

Även om det i länder där rösträttsåldern är 16 år har visat sig att unga inte röstar populistiskt och även om unga är intresserade av politik nu och har kunskap om hur världen fungerar idag från sin nyliga skolgång, är dessa argument riktade neråt och talar om ungdomar över huvudet på oss.

Unga är mer intresserade av politik idag än tidigare, men har också liten tilltro för sin egen förmåga att påverka, enligt Ungdomsbarometern.

Möjlighet att rösta i val skulle innebära att även unga kan göra sin röst hörd och därmed ha lika stort inflytande som andra som betalar skatt och påverkas av lagar i samhället.

Innan 2050 behöver vi globalt ha skurit ner på våra växthusgasutsläpp för att undvika en global temperaturhöjning på mer än två grader. Under perioden som leder fram till detta bör de som kommer drabbas av problemen, alltså vi unga,
få möjlighet att påverka vad vi gör åt saken.

Oavsett vad vi skulle ta för beslut är det absolut nödvändigt att få möjlighet att delta i beslutsfattande om framtiden för att inte hamna i samma politiska depression och hopplösa känslor om framtiden som många brittiska ungdomar upplever efter Brexit.

Unga behöver inte ta smarta, insatta, genomtänkta eller bra beslut, liksom ingen annan med rösträtt måste det. Men unga måste få vara med i besluten som avgör hur deras verklighet blir i framtiden.

Ellen Hjort

Möjlighet att rösta i valet skulle innebära att unga kan göra sin röst hörd.

Villkoren för deltidsbrandmän förbättras i hela landet

Insändare En av svensk räddningstjänst största utmaningar har under lång tid varit att rekrytera deltidsbrandmän runt om i landet. Samtidigt utgör deltidsbrandkårerna ryggraden i svensk...

Politiken måste bli tydligare

Ledare Det känns rörigt. I alla fall för mig och jag har en känsla av att vi är fler som upplever att politiska viljeinriktningar har blivit stökigare att hålla koll på.

Oansvariga demonstranter utsätter andra för livsfara

Insändare Sverige är i kris i likhet med alla andra länder. Krisen med det svårstoppade viruset covid19 är klotgemensam. I diktaturstater är det lättare att med diktat stoppa smittans...

Politiken måste bli tydligare

Ledare Vi är fler och fler som känner oss vilsna på den politiska kartan.

Högersvängar rimmar dåligt med Centerns rikspolitik

Insändare Centerpartiets kommunpolitiker Helena Lundgren i VIndeln går ut i riksmedian med kritik mot Annie Lööf och partiet för att de inte håller sig till höger och att man inte...

Glasklart budskap från LTU

Ledare Budskapet från LTU visar hur viktigt det har varit att bygga upp högskolor runt om i landet.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport