Onsdag 28 juli 2021

Västerbottens Mellanbygd

16-åringar bör även ha rätt att rösta. Det föreslår insändarskribenten, som menar att unga är mer intresserade av politik idag än tidigare. Foto: Arkiv

Rätten att rösta i valet bör sänkas till 16 år

Insändare · Published jul 25, 2018 at 01:15

Sverige har under 1900-talet genomgått flera förändringar av rösträttsåldern. Från 21 till 20 och ner till 18. Debatten om att återigen sänka rösträttsålder, till 16 år blossar upp med jämna mellanrum. Det är dags att ta den på allvar.

I årets riksdagsval ökar andelen äldre och andelen unga minskar.

Över en fjärdedel av röstberättigade kommer vara över 65 år medan andelen unga minskar (SCB). Sannolikt kommer andelen äldre fortsätta öka i takt med förbättrad sjukvård och livskvalité. En balans vore eftersträvansvärd eftersom det skulle kunna innebära jämvikt i sympatier och erfarenheter, och beslut skulle kunna tas angående både nutid och framtid.

I den här typen av debatt handlar argumenten både för och emot rösträtt från 16 år oftast om sexton- och sjuttonåringars eventuella (o)mognad.

Det kan ses som en underlig premiss. Andra väljargrupper blir inte bedömda utifrån ifall de är politiskt insatta, intellektuella, äger sin egen bostad eller röstar populistiskt.

Även om det i länder där rösträttsåldern är 16 år har visat sig att unga inte röstar populistiskt och även om unga är intresserade av politik nu och har kunskap om hur världen fungerar idag från sin nyliga skolgång, är dessa argument riktade neråt och talar om ungdomar över huvudet på oss.

Unga är mer intresserade av politik idag än tidigare, men har också liten tilltro för sin egen förmåga att påverka, enligt Ungdomsbarometern.

Möjlighet att rösta i val skulle innebära att även unga kan göra sin röst hörd och därmed ha lika stort inflytande som andra som betalar skatt och påverkas av lagar i samhället.

Innan 2050 behöver vi globalt ha skurit ner på våra växthusgasutsläpp för att undvika en global temperaturhöjning på mer än två grader. Under perioden som leder fram till detta bör de som kommer drabbas av problemen, alltså vi unga,
få möjlighet att påverka vad vi gör åt saken.

Oavsett vad vi skulle ta för beslut är det absolut nödvändigt att få möjlighet att delta i beslutsfattande om framtiden för att inte hamna i samma politiska depression och hopplösa känslor om framtiden som många brittiska ungdomar upplever efter Brexit.

Unga behöver inte ta smarta, insatta, genomtänkta eller bra beslut, liksom ingen annan med rösträtt måste det. Men unga måste få vara med i besluten som avgör hur deras verklighet blir i framtiden.

Ellen Hjort

Möjlighet att rösta i valet skulle innebära att unga kan göra sin röst hörd.

Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Insändare Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, SD, L och KD har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar...

"Hallå hallå"! Ingen täckning...

Ledare Att kunna ringa, mejla och skicka post borde vara ett demokratiskt grundkrav i HELA Sverige år 2021

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Insändare Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens...

Utanförskapet måste minskas

Ledare Statens roll måste återigen förstärkas för att säkra trygghetssystem i ett alltmer oroligt samhälle.

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Insändare Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Ledare Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport