Måndag 25 januari 2021

Västerbottens Mellanbygd

16-åringar bör även ha rätt att rösta. Det föreslår insändarskribenten, som menar att unga är mer intresserade av politik idag än tidigare. Foto: Arkiv

Rätten att rösta i valet bör sänkas till 16 år

Insändare · Published jul 25, 2018 at 01:15

Sverige har under 1900-talet genomgått flera förändringar av rösträttsåldern. Från 21 till 20 och ner till 18. Debatten om att återigen sänka rösträttsålder, till 16 år blossar upp med jämna mellanrum. Det är dags att ta den på allvar.

I årets riksdagsval ökar andelen äldre och andelen unga minskar.

Över en fjärdedel av röstberättigade kommer vara över 65 år medan andelen unga minskar (SCB). Sannolikt kommer andelen äldre fortsätta öka i takt med förbättrad sjukvård och livskvalité. En balans vore eftersträvansvärd eftersom det skulle kunna innebära jämvikt i sympatier och erfarenheter, och beslut skulle kunna tas angående både nutid och framtid.

I den här typen av debatt handlar argumenten både för och emot rösträtt från 16 år oftast om sexton- och sjuttonåringars eventuella (o)mognad.

Det kan ses som en underlig premiss. Andra väljargrupper blir inte bedömda utifrån ifall de är politiskt insatta, intellektuella, äger sin egen bostad eller röstar populistiskt.

Även om det i länder där rösträttsåldern är 16 år har visat sig att unga inte röstar populistiskt och även om unga är intresserade av politik nu och har kunskap om hur världen fungerar idag från sin nyliga skolgång, är dessa argument riktade neråt och talar om ungdomar över huvudet på oss.

Unga är mer intresserade av politik idag än tidigare, men har också liten tilltro för sin egen förmåga att påverka, enligt Ungdomsbarometern.

Möjlighet att rösta i val skulle innebära att även unga kan göra sin röst hörd och därmed ha lika stort inflytande som andra som betalar skatt och påverkas av lagar i samhället.

Innan 2050 behöver vi globalt ha skurit ner på våra växthusgasutsläpp för att undvika en global temperaturhöjning på mer än två grader. Under perioden som leder fram till detta bör de som kommer drabbas av problemen, alltså vi unga,
få möjlighet att påverka vad vi gör åt saken.

Oavsett vad vi skulle ta för beslut är det absolut nödvändigt att få möjlighet att delta i beslutsfattande om framtiden för att inte hamna i samma politiska depression och hopplösa känslor om framtiden som många brittiska ungdomar upplever efter Brexit.

Unga behöver inte ta smarta, insatta, genomtänkta eller bra beslut, liksom ingen annan med rösträtt måste det. Men unga måste få vara med i besluten som avgör hur deras verklighet blir i framtiden.

Ellen Hjort

Möjlighet att rösta i valet skulle innebära att unga kan göra sin röst hörd.

Självklart att stötta länets kultur- och föreningsliv

Insändare Utan föreningarnas verksamhet skulle Västerbotten vara en mycket fattigare region. Föreningslivet bidrar inte bara med aktiviteter, gemenskap och kultur, utan fungerar också som...

Skala ner strandskyddet rejält

Ledare Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Stäng slakterier och ät grönt

Insändare När jag häromdagen laddade upp en video på Youtube fick jag meddelandet att ”Tittare måste vara minst 18 år för att kunna titta på den här videon.” Vad var det för hemskt material...

En vändpunkt och en kickstart

Ledare År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Insändare Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ledare Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.