Söndag 25 oktober 2020

Västerbottens Mellanbygd

Region Västerbotten måste bli en bättre arbetsgivare!

Insändare · Published sep 24, 2020 at 01:15

Coronapandemin har varit utmanande och har påverkat och fortsätter att påverka oss alla i samhället. Alldeles särskilt har covid-19 påverkat sjukvården.

Förändrade arbetssituationer, stress, fysiska och psykiska utmaningar blev vardag, men all fantastisk personal visade på att det finns en enorm styrka, en ryggrad i sjukvården. Men det finns också en baksida, en verklighet som fanns före Corona.

”Aldrig känner jag mig så liten som i kampen med vården”, sade hon. Men hon var inte patient, utan sjuksköterska.

Personal inom sjukvården har länge larmat om ohållbara arbetssituationer, stress och bristande löneutveckling. Och detta har fått konsekvenser. De senaste månaderna har ett flertal erfarna sjuksköterskor som arbetat i regionen sagt upp sig. En tredjedel av barnmorskorna vid Norrlands universitetssjukhus lämnar sin arbetsplats och vårdplatser på Skellefteå lasarett kan inte öppnas på grund av personalbrist.

Den största utmaningen regionen står inför är just nu att rekrytera kompetent personal.

Personalen är sjukvårdens viktigaste resurs. För att behålla personal och för att säkra rekrytering av framtidens medarbetare måste regionen visa att de värdesätter det arbete de utför dagligen.

Region Västerbotten måste bli en bättre arbetsgivare!

Sjukvården är en kunskapsbaserad organisation, metoder och behandlingar ska baseras på god evidens. Det innebär i vår värld att man ska stötta och stödja och ge möjlighet till kompetensutveckling på alla nivåer.

Därför är det viktigt med fortbildning. Utbildningsstopp som majoriteten använder sig av sparar inga pengar - tvärtom. Det underminerar och personalen känner sig inte viktig.

Varför är det den duktiga vårdpersonalen på olika nivåer som får betala priset och inte de som bär ansvaret?

Ibland liknar löneutvecklingen en flat-line. Vårt mål är att den mest erfarna på en arbetsplats ska tjäna dubbelt så mycket som en nyanställd i samma yrkesgrupp. När erfarenhet underskattas kroknar människor och säger upp sig, vilket skapar stora kostnader för rekrytering, introduktion och handledning.

Trygg sjukvård kräver tid, kunskap och erfarenhet. Dit når vi inte med enbart nyutexaminerad personal, och absolut inte med för mycket hyrpersonal.

Vi har en ansvar för att sjuka människor får god vård.

Florence Nightingale, världens mest kända sjuksköterska, sa 1869: ”Det är alltid billigare att betala arbetskraften sitt fulla värde. Underbetald arbetskraft är alltid dyrare.”

Liberalernas regiongrupp

Carin Hasslow

gruppledare

Marianne Normark

Jens Wennberg

Thommy Bäckström

Maria Lundqvist Brömster

Nicke Grahn

Rovdjurspolitiken hotar att utrota svensk fäbodskultur

Insändare Fäbodbrukarna upplever under Coronasommaren 2020 ett ökat tryck från våra rovdjur. Tamdjuren kor, getter och får, ja de djur som har sin hemvist på fäbodskogen blir förföljda,...

Skjut inte björn från helikopter

Ledare Det är inte bara osmakligt att jaga björn med helikopter och sedan destruera kropparna så att ätbart kött går upp i rök, det gör också att jägarna får en mycket mindre tilldelning och jakten rumphuggs.

Fler entreprenörer behövs I pandemins spår

Insändare Ett nytt läsår har startat och gymnasieeleverna är tillbaka i skolorna för att rusta sig inför framtiden. En framtid som i coronapandemins tecken är oviss. Därför är...

Norrlands glesbygd är en gödkalv

Ledare Att klyftorna ökar mellan stad och land är ingen naturlag utan ett resultat av politisk flathet kombinerat med ett kolonialt synsätt på framför allt glesbygdskommuner.

Länet behöver mer vindkraft

Insändare Det finns behov av att bygga ut vindkraften i Västerbotten, enligt Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Det skapar stora möjligheter för Västerbotten och länets kommuner....

Utred inte ihjäl Norrlands kraft

Ledare Det är hög tid för nya sätt att möta framtidens utmaningar genom att ta vara på kraften från oss som bor och verkar i Norrlands inland.
Sport