Lördag 19 juni 2021

Västerbottens Mellanbygd

Mellanbygden 20210504 Ewa-May Karlsson m. fl

Regionen jobbar hårt mot våld

Insändare · Published maj 12, 2021 at 01:15

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Vi måste vara tydliga med vad det i de flesta fall handlar om: utfallet av en maktordning där kvinnor strukturellt underordnas män och där det i sin mest extrema form leder till våld och i värsta fall mord.

Oavsett benämning är vi glada över att det äntligen diskuteras på bred front. Vi i Vänsterpartiet har drivit frågan i många år, såväl nationellt som lokalt och regionalt.

Region Västerbotten (dåvarande landstinget) antog 2015 ett program för arbetet mot våld i nära relation. All verksamhet ska ha rutiner för att möta och hjälpa våldsutsatta patienter och det finns rutiner och samtalsmanualer för ett gemensamt arbetssätt. Vi vet dock att inte alla basenheter och team har rutiner för att fråga patienter om de är utsatta för våld i en nära relation. I årsredovisningen kan vi se att det bara är 25 procent av basenheterna som använder rutinerna. Det här måste självklart bli bättre!

Region Västerbotten har ändå goda förutsättningar, till skillnad från andra regioner. Vi har en egen expertgrupp som fungerar som lokal arbetsgrupp och bidrar med kunskaps- och metodutveckling. Till skillnad från andra lokala arbetsgrupper inom vården har den dock ingen nationell motsvarighet. I det hänseendet är Västerbottens organisation unik.

Region Västerbotten är också unik genom att prioritera jämställdhet så högt att det finns ett regionråd med särskilt ansvar för jämställdhet och jämlikhet. Något vi gärna skulle vilja se i fler regioner. Inom Region Västerbotten görs en hel del för att komma tillrätta med detta samhällsproblem. Men vi är inte nöjda så länge en enda kvinna utsätts för våld av en man som vill hävda rätt till hennes kropp eller person. Eller ett enda barn tvingas se sin mamma slagen och rädd. Därför välkomnar vi debatten och vill gärna se fler deltagare.

LiseLotte Olsson (V)

Jonas Karlberg (V)

Kjell Bäckman (V)

Välfärden ska utvecklas för alla i majoritetens budget

Insändare I ett rödgrönt samhälle kämpar vi för att välfärden är stark och gemensamt finansierad. Vården är jämlik, tillgänglig för alla och ges efter behov – inte efter storleken på...

Samverka för ökad folkhälsa

Ledare Vi behöver vara medveten om orsakerna till att den ena föreningen efter den andra klappar ihop

C: Satsa rejält på kvinnosjukvården!

Insändare Det är självklart att alla kvinnor ska känna sig trygga inför sin förlossning. Ingen, oavsett vart man bor ska behöva känna oro inför sin förlossning. BB i Lycksele är ovärderligt...

Analys om landsbygden saknas

Ledare Statistik kan tydligen ge även högt bildade människor tunnelseende.

Avverka skogen klimatsmart

Insändare Jag är en vanlig skogsägare som bryr sig om mina barns framtida klimat. Om man går in på Nasas hemsidor och ser hur Arktis, Antarktis och Grönlands isar smälter så förstår man att...

Dags att hänga på flyttvågen

Ledare Det är nu det händer och nu gäller det att hänga på flyttvågen.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport