Lördag 21 september 2019

Västerbottens Mellanbygd

Regionen slösar bort pengar på administration

Insändare · Published aug 21, 2019 at 01:15

Likt låten ”Sommaren är kort det mesta regnar bort”, med sommarregn och skyfall som försvinner bort så landar stora delar av region Västerbottens pengar hos administrationen istället för att större delen kommer patienterna till del där det behövs bäst.

Vi står inför stora utmaningar. Vi blir allt äldre, vilket inte är en nyhet för någon av oss och vi kommer att behöva mer vård och omsorg. Regionen har haft kännedom om detta under många år men har blundat. Vårdköerna växer och blir allt längre, trycket på hälso- och sjukvården blir allt större och den styrande majoriteten har inte kapacitet att hantera utmaningarna.

Samtidigt pågår stora förändringar inom hälso- och sjukvården och mycket ska föras över till primärvården så att slutenvården ska behandla de svårast sjuka och primärvården ska hantera den övriga befolkningen. Detta är inte på plats än.

Om de styrande hade öppnat ögonen och drivit sjukvården som ett företag med krav på effektivitet och ansvarsfull ekonomi så skulle läget varit annorlunda. Vi hade kunnat få ut betydligt mycket mer genom att använda skattemedlen på rätt sätt och så även personalen.

I Lycksele har ombyggnaden av lasarettet avstannat och byggnadsarbetarna har därför fått lämna bygget, vilket gör att det blir kostsamt. Region Västerbotten slår därmed blå dunster i ögonen på befolkningen i Södra Lappland när de säger att de ska investera i Lycksele lasarett. Nu är pengarna slut och lasarettet står där utan att ha färdigställts. Det är dyrt och dåligt då det är slöseri med skattemedel och till ingen nytta för befolkningen.

På nationell nivå har den rödgröna regeringen i sitt 73-punktsprogram tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, även kallad Januariöverenskommelsen, i punkt 60-63 varit tydliga med att vård -och omsorg ska drivas på samma villkor och med samma förutsättningar för alla kommuninvånare. Så har det inte blivit. Nu har skatteverket istället infört en moms på vårdtjänster på 25 procent, vilket vi anser är fel, där de vårdcentraler som driver verksamhet i egen regi får ta kostnaderna själva medan de offentliga vårdcentralerna får kompensation från staten. Det innebär att det blir dubbelt så dyrt att driva vård i offentlig regi utan att det blir mer vård för pengarna. Så kan vi inte ha det!

Vi kan inte fortsätta så här, primärvården går minus med 400 miljonen och socialdemokraterna samt miljöpartiet har använt medborgarnas pengar till att betala av en onödig skuld. Istället skulle de ha gett pengar till vård och bättre arbetsmiljö till personalen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm(M)

Riksdagsledamot Lycksele, Västerbotten

Trycket på hälso- och sjukvården blir allt större och den styrande majoriteten har inte kapacitet att hantera utmaningarna.

Ibn Rushd bra för nyanlända

Insändare En ny studie om Ibn Rushd visar att vi uppfyller studieförbundens demokratisyfte och att vi behövs eftersom vi når målgrupper som få andra når. Nyligen presenterades en oberoende...

Nu satsar vi på glesbygden!

Ledare De små förändringarnas tyranni har successivt urlakat landsbygden och målet har varit centralisering. Det har pågått i årtionden. Det blev med facit inte alls bra med för mycket...

Kyrkans mötesplats ska stå för mångfald - inte enfald

Insändare Kyrkorna i Sverige står sammantaget för Sveriges största mötesplats. En mötesplats som ska stå för mångfald, något annat vore enfald. Genom möten mellan människor växer vi...

Varför bita ihop och hålla käft?

Ledare Vad är det som gör att viss fakta aldrig når ut eller går in? Och vad är det som gör att somliga nyheter bara glider förbi medan annat strunt görs till värsta grejen?

Snuspengar till glesbygden

Insändare En summa på 137 kronor mer i månaden i skattelättnad till glesbygdsbor. Det är vad Annie Löv Centerpartiet lovar. Jag undrar vad hon själv skulle tycka om hon var glesbygdsbo. Vi...