Måndag 24 februari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Regionen slösar bort pengar på administration

Insändare · Published aug 21, 2019 at 01:15

Likt låten ”Sommaren är kort det mesta regnar bort”, med sommarregn och skyfall som försvinner bort så landar stora delar av region Västerbottens pengar hos administrationen istället för att större delen kommer patienterna till del där det behövs bäst.

Vi står inför stora utmaningar. Vi blir allt äldre, vilket inte är en nyhet för någon av oss och vi kommer att behöva mer vård och omsorg. Regionen har haft kännedom om detta under många år men har blundat. Vårdköerna växer och blir allt längre, trycket på hälso- och sjukvården blir allt större och den styrande majoriteten har inte kapacitet att hantera utmaningarna.

Samtidigt pågår stora förändringar inom hälso- och sjukvården och mycket ska föras över till primärvården så att slutenvården ska behandla de svårast sjuka och primärvården ska hantera den övriga befolkningen. Detta är inte på plats än.

Om de styrande hade öppnat ögonen och drivit sjukvården som ett företag med krav på effektivitet och ansvarsfull ekonomi så skulle läget varit annorlunda. Vi hade kunnat få ut betydligt mycket mer genom att använda skattemedlen på rätt sätt och så även personalen.

I Lycksele har ombyggnaden av lasarettet avstannat och byggnadsarbetarna har därför fått lämna bygget, vilket gör att det blir kostsamt. Region Västerbotten slår därmed blå dunster i ögonen på befolkningen i Södra Lappland när de säger att de ska investera i Lycksele lasarett. Nu är pengarna slut och lasarettet står där utan att ha färdigställts. Det är dyrt och dåligt då det är slöseri med skattemedel och till ingen nytta för befolkningen.

På nationell nivå har den rödgröna regeringen i sitt 73-punktsprogram tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, även kallad Januariöverenskommelsen, i punkt 60-63 varit tydliga med att vård -och omsorg ska drivas på samma villkor och med samma förutsättningar för alla kommuninvånare. Så har det inte blivit. Nu har skatteverket istället infört en moms på vårdtjänster på 25 procent, vilket vi anser är fel, där de vårdcentraler som driver verksamhet i egen regi får ta kostnaderna själva medan de offentliga vårdcentralerna får kompensation från staten. Det innebär att det blir dubbelt så dyrt att driva vård i offentlig regi utan att det blir mer vård för pengarna. Så kan vi inte ha det!

Vi kan inte fortsätta så här, primärvården går minus med 400 miljonen och socialdemokraterna samt miljöpartiet har använt medborgarnas pengar till att betala av en onödig skuld. Istället skulle de ha gett pengar till vård och bättre arbetsmiljö till personalen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm(M)

Riksdagsledamot Lycksele, Västerbotten

Trycket på hälso- och sjukvården blir allt större och den styrande majoriteten har inte kapacitet att hantera utmaningarna.

Ovärdigt att rasism mot samer fortfarande lever

Insändare Den 6 februari var det den samiska nationaldagen! En viktig dag att uppmärksamma och fira i vårt län. Samerna och samisk kultur är en viktig och unik del i Västerbotten. Samerna...

Döda fiskar flyter medströms

Ledare Småskolor på landsbygden hotas och läggs ned i en rasande takt runt om i hela Sverige, en tragedi på många plan. Berörda bygder protesterar, demonstrerar och försöker få sina...

Bankerna och glesbygden

Insändare Bankerna har kunnat göra goda affärer genom att skattebetalarna – även i glesbygden – sänkt Riksbankens ränta delvis genom att bekosta stora köp av obligationer. Vad gör då...

Äntligen vänder flyttströmmen

Ledare Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...

(V): Öka resurserna till sjukvården i glesbygd!

Insändare Alla behöver vi någon gång i livet sjukvård och ändå finns det för lite resurser till vården. Framförallt gäller det länen med stora avstånd och låg befolkningstäthet. Därför vill...

Sluta söndra - börja hela!

Ledare Att spela ut grupper emot varandra används med stor framgång än idag. För den som vill se, finns knappast tydligare exempel än nedmonteringen av välfärden i våra kommuner och regioner.