Söndag 25 oktober 2020

Västerbottens Mellanbygd

Vid den allmänna kursen med 180 deltagare där många har utländsk härkomst får deltagarna leva och lära demokrati och bli inympade i det svenska samhället, skriver Stig Åsbringer. Foto: PIXABAY

Regionen tar inte ansvar för folkhögskolans finansiering

Insändare · Published sep 24, 2020 at 01:15

Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxna som betyder oerhört mycket i integrationsarbetet i vår region. Vid Umeå folkhögskola som har sitt säte på Ålidhem- ett utsatt område med stora sociala utmaningar studerar närmare 200 deltagare.

Vid den allmänna kursen med 180 deltagare där många har utländsk härkomst får deltagarna leva och lära demokrati och bli inympade i det svenska samhället. Vidare betonas naturligtvis språk och hälsosam livsstil. Verksamheten växer och nu senast har skolan etablerat två yrkeskurser mot transport och omsorg.

Staten ser positivt på folkhögskolan och på senare år har Umeå folkhögskola (tidigare Dalkarlså) nästintill tredubblat sin verksamhetsvolym. Tyvärr missgynnas dock rörelsefolkhögskolorna i Västerbotten av regionen när det gäller det finansieringen. SKR:s (Sveriges regioner- och kommuner) har en överenskommelse med staten som innebär att regionen ska medfinansiera 25 procent på utgående statsbidrag.

Region Västerbotten har inte på många, många år tagit sitt ansvar och inte uppräknat något bidrag sedan 1998. Finansieringen från regionen uppgår snarare till 12 - 15 procent. För oss som dagligen kämpar med integration, demokratifostran och arbetsmarknadsförberedelse känns regionens behandling av folkhögskolan som oerhört svekfullt.

Hur vi än vänder och vrider går inte verksamheten ihop på grund av regionens ovilja till ansvar för en verksamhet som ger så oerhört mycket tillbaka till samhällsbygget och demokratiarbetet.

Nu måste politiken ta sitt ansvar och följa överenskommelsen. Finansieringsmodellen är inte lagstyrd, folkhögskolan styrs inte av skollag, men bakom idéen ligger ett ömsesidigt ställningstagande där Sveriges regioner i allmänhet förstått folkhögskolans värde i samhällsbygget och nu är det dags för Region Västerbotten att ta sitt ansvar för en verksamhet som Sverige och regionen behöver mer än någonsin.

Stig Åsbringer

rektor

Umeå folkhögskola

Det dags för Region Västerbotten att ta sitt ansvar för en verksamhet som Sverige och regionen behöver mer än någonsin.

Rovdjurspolitiken hotar att utrota svensk fäbodskultur

Insändare Fäbodbrukarna upplever under Coronasommaren 2020 ett ökat tryck från våra rovdjur. Tamdjuren kor, getter och får, ja de djur som har sin hemvist på fäbodskogen blir förföljda,...

Skjut inte björn från helikopter

Ledare Det är inte bara osmakligt att jaga björn med helikopter och sedan destruera kropparna så att ätbart kött går upp i rök, det gör också att jägarna får en mycket mindre tilldelning och jakten rumphuggs.

Fler entreprenörer behövs I pandemins spår

Insändare Ett nytt läsår har startat och gymnasieeleverna är tillbaka i skolorna för att rusta sig inför framtiden. En framtid som i coronapandemins tecken är oviss. Därför är...

Norrlands glesbygd är en gödkalv

Ledare Att klyftorna ökar mellan stad och land är ingen naturlag utan ett resultat av politisk flathet kombinerat med ett kolonialt synsätt på framför allt glesbygdskommuner.

Länet behöver mer vindkraft

Insändare Det finns behov av att bygga ut vindkraften i Västerbotten, enligt Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Det skapar stora möjligheter för Västerbotten och länets kommuner....

Utred inte ihjäl Norrlands kraft

Ledare Det är hög tid för nya sätt att möta framtidens utmaningar genom att ta vara på kraften från oss som bor och verkar i Norrlands inland.
Sport