Onsdag 12 augusti 2020

Västerbottens Mellanbygd

Regionens och kommuners samarbete måste förbättras

Insändare · Published jul 2, 2020 at 01:15

Samverkan behöver stärkas mellan Region Västerbotten och kommunerna. Centerpartiet i Västerbotten har lämnat in en motion som handlar om en starkare samverkan mellan regional utveckling i region Västerbotten och länets kommuner.

Region Västerbotten bör vara den aktör som har en bred överblick och kunskap om hur det ser ut i länet. Där är en ökad samverkan ett bra verktyg för att ha löpande kontakter med kommunerna. En stärkt samverkan med kommunernas näringslivskontor skapar förutsättningar för resurseffektivitet och tydlighet.

Under Coronakrisen har kommuner och regionen och andra aktörer jobbat hårt för att rädda jobb och mildra skadorna för företag och arbetsgivare i länet. Ett mycket viktigt arbete som skett på flera fronter, på olika nivåer och där rågångarna varit otydliga mellan olika aktörer. Centerpartiet ser att ett starkare samarbete mellan kommunernas näringslivskontor/näringslivsansvariga och regionen skapar förutsättningar för resurseffektivitet och tydlighet.

Centerpartiet föreslår att ge regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att se över möjligheten till ett närmare samarbete mellan regionens regionala utveckling och kommunernas näringslivskontor/näringslivsansvarige.

För att näringslivet i Västerbotten ska få de bästa förutsättningarna så kan en starkare samverkan mellan olika aktörer och nivåer vara en framgångsfaktor. Regionen kan där ta ett större ansvar för att skapa denna kultur av samarbete och samverkan.

Maria Kristoffersson

Centerpartiet Region Västerbotten

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Insändare Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...
Ledare Det är skandal att ingen av våra nuvarande riksdagspartier driver de 75 punkter som de själva tagit fram. Att genomföra det som sagts, som alla varit överens om, borde ske med automatik, lekande lätt som musik från ett självspelande piano.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Insändare Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Var rädd om dricksvattnet

Ledare Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Insändare Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Dags att köpa "härproducerat"

Ledare Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.
Sport