Måndag 25 maj 2020

Västerbottens Mellanbygd

Mellanbygden 20200506 Ambulansvården ska vara trygg i hela Västerbotten, Anna-Lena Danielsson, regionråd (S)

Regionrådet är dåligt påläst om ambulansen

Insändare · Published maj 13, 2020 at 01:15

Hej Anna-Lena!

Jag såg din replik på Peter J Nilssons debattartikel.  

En viktig utgångspunkt när man ska respondera sin politiske motståndare är att man är insatt i ämnet, denna gång ambulanssjukvården. Något jag anser att du inte verkar vara. Därav att kommer du med felaktig fakta.

Jag har jobbat på ambulansen i Skellefteå senaste 20 åren. Mig veterligen har det alltid stått en ambulans i Robertsfors för att bistå mellanbygden med akutsjukvård. Nu flyttas en ambulans från Skellefteå till Robertsfors; hur kan du få det till att detta ökar tryggheten för boende i södra delar av Skellefteå kommun? Vad händer med tryggheten för boende i norra och västra Skellefteå kommun? Faktafel nr 2 är att Skellefteå ambulans är klart snabbare till Burträsk. 

Under den tänkta tid som Skellefteås ambulans ska bistå mellanbygden med akutsjukvård kommer cirka 850 fler patienter per år i Skellefteå kommun att få vänta på ambulans. Många av dessa patienter kommer att vara kritiskt sjuka eller skadade.

Det är där det fina ordet gränslös dirigering framträder. Vad innebär den i praktiken? 

I första hand kommer Robertsforsambulansen att dirigeras till Skellefteå eftersom de är en så k allad 90 sekunder station. Helt plötsligt har det helt motsatt effekt än din påstådda ökade trygghet för mellanbygden. Alternativ 2 kommer Norsjö dirigeras ned mot Skellefteå och resultatet blir att man tömmer inlandet på resurser. Där försvann målet att uppnå en ”trygg, högkvalitativ och jämlik ambulansverksamhet i hela länet”.

Om detta beslut redan genomförts skulle det för flera patienter senaste månaden fått katastrofala följder. Några av de jag syftar på är bland annat grov knivmisshandel samt hjärtstopp.

Då är gränslös dirigering en klen tröst då framkörningstiden från Robertsfors/Norsjö är minst 40 minuter. 

Att jobba inom ambulansen är fantastisk roligt och stimulerande arbete, förutsatt att man får rätt förutsättningar. För att lösa bristen på personal i Umeå måste man tillsätta mer resurser så att de får en dräglig tillvara så fler vill och orkar jobba kvar inom ambulanssjukvården Umeå .

Genom ert nuvarande förslag kommer ni inom några år se samma problem i Skellefteå. Med vakanta tjänster och hög personalomsättning. 

Niklas Markström

Sjuksköterska ambulansen Skellefteå 

Det är dags att börja jobba med naturen nu, inte mot!

Insändare Min sambo och jag skulle här om kvällen lasta knappt ett ton gammal matjord på ett släp. Släpet var tippbart, så vi skottade upp jorden i en skottkärra, gick med den till släpet,...

Så mycket bättre…

Ledare I det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” samlas ett gäng kända artister och tolkar varandras låtar. Resultatet blir ofta så mycket bättre. Tänk om man skulle tillämpa samma...

Stor risk att fler super under coronakrisen

Insändare I Sverige finns över 320.000 barn som redan innan krisen for illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. När nu krisen leder till ökat drickande, spelande och troligtvis ökat bruk...

Bredband ska visst trollas fram

Bredbandsutbyggnaden borde dessutom rimligen ha skett först i glesare bygder, eftersom det är där som alla förväntas sköta nära nog alla sina ärenden via nätet.

Bygg ett mindre sårbart samhälle efter coronakrisen

Insändare Det kommer en tid efter coronakrisen. Att stora delar av politiken ligger på is under pandemin hindrar inte en diskussion om vilket samhälle vi vill se. Vill vi bygga ett...

Pandemin kan stärka demokratin

Ledare Det fanns en tid då jag på fullt allvar trodde jag skulle kunna fortsätta påverka svensk inrikespolitik.