Tisdag 28 september 2021

Västerbottens Mellanbygd

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Insändare · Published jul 26, 2021 at 01:15

Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens kompetensbehov på arbetsmarknaden.

Redan idag är arbetsmarknadens behov av personal och kompetens stora och den prognosen ser ut att hålla i sig och växa.

Vi står också inför ett klimathot och vi socialdemokrater backar inte för att möta det med hållbara investeringar som tar oss ur krisen.

Vår ingång är att omställningen måste göras rättvist, ska vi klara klimatomställningen behövs därför investeringar på flera områden inte minst behöver vi investera i ny kompetens för att kunna ta de nya jobben som nu växer fram.

I norra Sverige är dessa investeringar viktiga, för att möta behoven vill vi se att en ny utbildningsform för kompetensutveckling under anställning införs, där risken delas mellan arbetsgivare arbetstagare och samhället.

Sverige har satt ett mål om att vara klimatneutrala 2045. Vi vill se ett sysselsättningsmål kopplat till utsläppsmålet.

För att kunna säkra kompetensförsörjningen inom bland annat denna framväxande bransch måste vi kunna säkerställa att utbildning kan ges på distans eller på glesbefolkade orter för att människor ska kunna bo kvar och samtidigt utbilda sig.

Vi vill se en organisation för arbetsmarknadspolitiken, vuxenutbildningen och gymnasieskolan som utgörs av ett sammanhållet system som kan ta ansvar och planera utifrån lokala behov samt en säkrad grundfinansiering för vuxenutbildningen.

Vi tror också på ett system för studiemedelsavskrivningar för att attrahera inflyttning till norra Sveriges glesare områden.

Pandemiåret 2020 har visat att den digitalisering som ägt rum ställt gamla synsätt och sanningar på ända. Uppfattningen om hur vi jobbar, var vi jobbar och när vi jobbar har för många yrkesgrupper förändrats.

Det här ger en möjlighet att tänka nytt i hur arbete generellt ska organiseras. Fler arbetstillfällen kan flyttas från kontor i storstäderna ut i landet, detta oavsett placering av huvudsäte.

Klimatomställningen är avgörande för vår framtid. Ska vi lyckas krävs aktiva investeringar i såväl hållbara lösningar som kompetensutveckling. Så skapar vi verklig förändring och hopp om en ljusare framtid, för oss och våra barn.

Isak From (S)

distriktsordförande
Socialdemokraterna i Västerbotten

Vi måste investera i ny kompetens för att kunna ta de nya jobben som nu växer fram.

L: Skärp Smittskyddslagen - tillåt frivilliga vaccinpass!

Insändare Både vaccinpass, sjukvård och omsorg måste sikta mot trygghet och frihet. Liberalerna vill att samhället ska vara tryggt för varje människa, och allra mest värnar vi de sköraste....

Bygg enklare så blir det billigare

Ledare Svensk bostadspolitik måste anpassas efter ett mer mobilt leverne

Region Västerbotten ska bli en ledande miljöregion

Insändare Nu antar Region Västerbotten en miljö- och klimatstrategi som ska ta organisationen till nettonollutsläpp. Miljöpartiet har tryckt på för strategin som tillsammans med den...

Bygg enklare så blir det billigare

Ledare Svensk bostadspolitik måste anpassas efter ett mer mobilt leverne.

Digitala läkare är inte hållbart

Insändare Bara en åsikt om digifysis (datadoktor): Regionen gör det lätt för sig och det finns risker och kanske rent av nackdelar med det. Digital läkare kostar ju också i en redan...

Vädret blir en konkurrensfördel!

Ledare Knappast någon har kunnat förutspå den gröna industrirevolution som pågår i norra Sverige som en följd av kampen mot klimatförändringarna
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport