Torsdag 13 augusti 2020

Västerbottens Mellanbygd

Nyligen har riksdagen röstat ja till regeringens nya förslag till kommunal kostnadsutjämning vilket skulle ge Robertsfors 6.8 miljoner mer per år, skriver Björn Wiechel (S) riksdagsledamot i Västerbotten. Foto: Arkiv

(S): Varför stöttar inte (M) kostnadsutjämningen?

Insändare · Published dec 4, 2019 at 01:15

I dagarna röstade riksdagen ja till regeringens nya förslag till kommunal kostnadsutjämning. Förslaget förväntas, enligt SCB:s preliminära siffror för 2019, ge Robertsfors kommun 6,8 miljoner mer per år – pengar som vi socialdemokrater anser är nödvändiga för att stärka välfärden. Moderaterna valde att inte stötta förslaget. Anser ni inte att Robertsfors behöver de här pengarna, Edward Riedl?

I dag har Sveriges kommuner och regioner väldigt olika förutsättningar för att bedriva välfärd. Detta måste vi ta hänsyn till. Därför har vi ett system för kostnadsutjämning mellan Sveriges kommuner och regioner. I vårt starka samhälle har du rätt till en bra vård, skola och omsorg, oavsett var i landet du bor.

Det är inte rimligt med stora skatteskillnader mellan olika kommuner och regioner när de inte är kopplade till bättre service. Kostnadsutjämningssystemet behöver därför uppdateras för att bli mer rättvisande. I praktiken innebär vårt nya förslag ökad kompensation till kommuner och regioner i exempelvis följande fall:

Kommuner där hemtjänsten behöver åka långt till sina äldre. Kommuner där det finns få barn och unga på stor yta. Regioner som har svårare att rekrytera ordinarie personal för att de ligger i glesbygd. Kommuner med svag socioekonomi, t.ex. låg inkomst och låg utbildning.

Eftersom vi vann omröstningen i riksdagen så kommer det nya systemet att vara på plats redan i början på nästa år. Förslaget kommer bättre att möta utvecklingen med en åldrande befolkning och ökad urbanisering. Större hänsyn kommer också att tas till faktorer som kort utbildningsbakgrund, låg inkomst och ohälsa hos befolkningen.

Moderaterna, som inte stöttade förslaget, är däremot skyldiga att besvara följande två frågor: varför vill ni inte öka rättvisan mellan landets kommuner och regioner? Och varför ska rika Stockholmskommuner – som vinner på urbaniseringen, genom att de får färdigutbildad arbetskraft från resten av landet – inte bidra mer till vår gemensamma välfärd?

Björn Wiechel (S)

riksdagsledamot Västerbotten

Förslaget kommer bättre att möta utvecklingen med en åldrande befolkning och ökad urbanisering.

Avloppslögnen blir sanning

Insändare När en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den sanning. Det vanligaste argumentet från avloppsinspektörer är: ”Trots att det endast är 10 procent av befolkningen som har enskilt...
Ledare Det är skandal att ingen av våra nuvarande riksdagspartier driver de 75 punkter som de själva tagit fram. Att genomföra det som sagts, som alla varit överens om, borde ske med automatik, lekande lätt som musik från ett självspelande piano.

Reducera inte Sverige till en delstat i Europas USA

Insändare Ett historiskt steg för EU, konstaterar Frankrikes president Macron belåtet efter uppgörelsen. Tysklands utrikesminister Heiko Maas betecknar återhämtningsfonden som en...

Var rädd om dricksvattnet

Ledare Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Insändare Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Dags att köpa "härproducerat"

Ledare Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.
Sport