Lördag 18 januari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Nyligen har riksdagen röstat ja till regeringens nya förslag till kommunal kostnadsutjämning vilket skulle ge Robertsfors 6.8 miljoner mer per år, skriver Björn Wiechel (S) riksdagsledamot i Västerbotten. Foto: Arkiv

(S): Varför stöttar inte (M) kostnadsutjämningen?

Insändare · Published dec 4, 2019 at 01:15

I dagarna röstade riksdagen ja till regeringens nya förslag till kommunal kostnadsutjämning. Förslaget förväntas, enligt SCB:s preliminära siffror för 2019, ge Robertsfors kommun 6,8 miljoner mer per år – pengar som vi socialdemokrater anser är nödvändiga för att stärka välfärden. Moderaterna valde att inte stötta förslaget. Anser ni inte att Robertsfors behöver de här pengarna, Edward Riedl?

I dag har Sveriges kommuner och regioner väldigt olika förutsättningar för att bedriva välfärd. Detta måste vi ta hänsyn till. Därför har vi ett system för kostnadsutjämning mellan Sveriges kommuner och regioner. I vårt starka samhälle har du rätt till en bra vård, skola och omsorg, oavsett var i landet du bor.

Det är inte rimligt med stora skatteskillnader mellan olika kommuner och regioner när de inte är kopplade till bättre service. Kostnadsutjämningssystemet behöver därför uppdateras för att bli mer rättvisande. I praktiken innebär vårt nya förslag ökad kompensation till kommuner och regioner i exempelvis följande fall:

Kommuner där hemtjänsten behöver åka långt till sina äldre. Kommuner där det finns få barn och unga på stor yta. Regioner som har svårare att rekrytera ordinarie personal för att de ligger i glesbygd. Kommuner med svag socioekonomi, t.ex. låg inkomst och låg utbildning.

Eftersom vi vann omröstningen i riksdagen så kommer det nya systemet att vara på plats redan i början på nästa år. Förslaget kommer bättre att möta utvecklingen med en åldrande befolkning och ökad urbanisering. Större hänsyn kommer också att tas till faktorer som kort utbildningsbakgrund, låg inkomst och ohälsa hos befolkningen.

Moderaterna, som inte stöttade förslaget, är däremot skyldiga att besvara följande två frågor: varför vill ni inte öka rättvisan mellan landets kommuner och regioner? Och varför ska rika Stockholmskommuner – som vinner på urbaniseringen, genom att de får färdigutbildad arbetskraft från resten av landet – inte bidra mer till vår gemensamma välfärd?

Björn Wiechel (S)

riksdagsledamot Västerbotten

Förslaget kommer bättre att möta utvecklingen med en åldrande befolkning och ökad urbanisering.

Glöms glesbygden bort när man kommit till riksdagen?

Insändare Att vara fritidspolitiker i en liten glesbygdskommun, är ingen lätt uppgift när ekonomin blir ett problem till sjukvård, skola och äldreomsorgen. I vårt land finns 290 kommuner,...

Har vi valt fel riksdagsmän?

Ledare När Sveriges Vattenkraftskommuner FSV anordnade ett seminarium i riksdagshuset i november i fjol kom det fyra riksdagsledamöter, en från Dalarna, en från Värmland, en från...

Vansinne att lägga ner samtalsstödet Hjälplinjen

Insändare Nationella Hjälplinjen, som erbjuder samtalsstöd för människor i kris, har lagts ner nu vid årsskiftet. Funktionen ska istället föras över till regionerna är det meningen. Det är...

Låt nya vindar blåsa in 2020

Ledare Jag är ledsen, men 2020 kan vara början på ett nytt decennium med fortsatt avveckling. Eller inte. Förändring börjar alltid med en tanke. Så låt oss stanna upp och tänka till.

Fördela intäker från vindkraften

Insändare M och KD lämnar nu den svenska energiöverenskommelsen, men i stället för att avveckla överenskommelsen bör den utvecklas. Låt kommunernai Västerbotten få skatteintäkter från...

Flytt till mindre ort lönar sig bra

Ledare Hur kan vi då tillåta att statliga bolag och myndigheter får fortsätta utgå från Stockholm och därmed fördyra sina verksamheter med våra skattemede