Tisdag 11 december 2018

Västerbottens Mellanbygd

"Så här ser arbetssituationen på Arbetsförmedlingen ut"

Insändare · Published jun 4, 2018 at 16:50

Den senaste tiden har det varit ett stort medialt fokus kring Arbetsförmedlingen, inte minst utifrån SVT:s programserie ”Sveriges bästa Arbetsförmedling”. Som medverkande i SVT-produktionen vill jag ge min bild av verkligheten men även bemöta en del påståenden i ledartexten från den 26/4 2018.

Jag har under mina drygt nio år på Arbetsförmedlingen mött hundratals nyanlända och tagit mig tid att lyssna på deras berättelser. Jag har många gånger förundrats över de ambitioner som mina arbetssökande har – trots många traumatiska upplevelser, som de flesta bär med sig.

I programmet beskrivs dessvärre inte hur vi arbetar utan enbart min tveksamhet till att ha ett fyra timmar långt maratonsamtal med varje person. Linda Törner som valdes som expert av SVT hade detta som sitt enda konkreta förslag när hon besökte vårt kontor i Örnsköldsvik.

Det är tyvärr inte möjligt eller effektivt och önskvärt att ha ett fyra timmar långt samtal i sträck med en nyanländ individ. Varken den arbetssökande, tolken eller jag har förmågan att hålla fokus så länge. Men det finns också gränser för hur långt en myndighet ska gå när det gäller att ställa frågor om en persons privatliv. Samtalen måste samtidigt vara rättssäkra och här fanns farhågor om att gränsen riskerade att passeras.

När Maria Wennberg i sin text menar att metoden som testats inneburit att ”sunt förnuft och medmänsklighet blivit ledstjärnor” så finns det skäl att reagera på en sådan beskrivning. Menar Wennberg att vi som myndighetspersoner inte vågar bli berörda och ser möjligheterna i våra möten? Det är ett anmärkningsvärt påstående.

Klart är att Arbetsförmedlingen har en resa att göra för att röja undan all onödig administration. Här ska vi dock komma ihåg att vi som myndighet i mångt och mycket styrs av de direktiv som beslutats av våra politiker. Om man vill påverka detta i grunden är det viktigt att rikta kritiken mot våra uppdragsgivare.

Jag valde att medverka i programserien för att visa att vi kan göra saker bättre. För sanningen är att vi befinner oss i högkonjunktur och det finns jobb därute. Vi behöver prata mer om vår samhällsutmaning i storstad, landsbygd och glesbygd och ställa oss de svåra frågorna.

Vad är det exempelvis som gör att arbetsgivare inte väljer att anställa personer som är nyanlända trots att staten finansierar mellan 80 och 100 procent av lönekostnaden? Är det enbart en kritiserad myndighets bristande förmåga att informera om subventionerna? Knappast. Här tror jag vi behöver hjälpas åt som samhälle – såväl opinionsbildare, myndigheter och företagare ute i landet – och jobba hårdare för att få fler människor i arbete.

Maria Lundberg

Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik

 

Ledarredaktionen svarar:

Tack för dina synpunkter Maria Lundberg!

Du undrar över om jag tycker att myndighetspersoner inte vågar bli berörda och se möjligheterna i möten med jobbsökande nyanlända. Jag ska vara uppriktigt. Det är precis det jag menar. Det finns varken tid, fantasi eller stöd för det. Arbetsförmedlingen har totalt misslyckat med sitt uppdrag att skaffa jobb till människor som kommer hit med erfarenheter, idéer och utbildningar från andra länder. Det är en skam att människor som inget hellre vill än att försörja sig själva och få trygghet i sitt nya hemland år efter år står utanför arbetsmarknaden trots att arbetsgivarna är i desperat behov av arbetskraft. Man kan inte förklara detta på något annat sätt än att Arbetsförmedlingen jobbar med helt fel metoder. Det finns fantastiskt duktiga arbetsförmedlare som verkligen anstränger sig att göra ett bra jobb - du är säkert en av dem - men tyvärr har hela organsiatinen gått i baklås och det är inte de enskilda medarbetarnas fel. Det är precis som du skriver att kritiken ska riktas till politkerna som ger direktiven. Nu måste de ta sitt ansvar, ruska om och städa upp i hela organsitionen.

Jag vet av erfarenhet att om man tar sig tid att lyssna, om man fångar upp det till synes oväsentliga i ett samtal, om man ser hela människan så skapas tillit, respekt och öppenhet. En god grund för att bli en del av det svenska samhållet. Som chef för asylboendet Gålsjö bruk utanför Sollefteå ägnade jag timtal åt att lyssna på människors berättelser. Ett av många exempel är en kille som var duktig i en sport. En kontakt med en klubb gjordes. Han blev väl mottagen, började träna ungdomarna, lärde sig svenska, fick ett brett kontaktnät och har nu ett heltidarbete på ett företag.

Jag håller fullständigt med dig om att många aktörer i samhället ska samarbeta för att få folk i arbete men det går inte an om Arbetsförmedlingen som har ett statligt uppdrag är sämst på detta.

Maria Wennberg

ledarskribent och politisk redaktör

Inget barn ska behöva äta antidepressiva läkemedel

Insändare På 10 år har psykisk ohälsa bland barn och unga tredubblats. Vi har närmare 5700 barn i åldern 10-14 år som medicineras med antidepressiva läkemedel. Vi är nog rörande överens om...

Landsbygden behöver idealister

Ledare Snart är år 2018 till ända och det är dags att summera vad detta år har burit med sig för Lövångerbygden. Näringslivet har haft sina upp- och nedgångar. Den största negativa...

EU-parlamentariker med glesbygdens väl i fokus

Insändare Sedan en månad tillbaka har jag haft förmånen att vara Kristdemokraternas representant i Europaparlamentet. Ett uppdrag jag axlat med ödmjukhet. Som enda ledamot i...

Boven heter Centralisering

Ledare Mitt hjärta till vänster har mixats till fler färger. Anledningen till det är att jag är ett vaket barn av min tid som är öppen för hur samhället och vår värld har förändrats...

Problemlösare i Västerbotten kan få mer stöd

Insändare Förra året delade Arvsfonden ut 21,3 miljoner kronor till föreningar i Västerbotten. Det är tyvärr en minskning jämfört med året innan. Fler föreningar i länet skulle kunna få...

Håll ut och håll rent från SD

Ledare Drygt tio veckor efter valet har vi fortfarande ingen regering i Sverige. Att peka finger åt politikerna och kalla detta för lek i sandlådan är obegripligt. Vi står inför ett...