Tisdag 19 februari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Så rustar vi landsbygden för byggande av nya bostäder

Insändare · Published okt 2, 2018 at 16:15

Kommuner i behov av tillväxt döms ut på förhand när bankerna inte beviljar lån till nyproduktion och renoveringar. Därför krävs regelförenklingar och ett mer innovativt byggande.

Sverige växer. Inom tio år är vi 11 miljoner invånare. Befolkningstillväxten skapar goda förutsättningar för tillväxt och välfärd. Men fortsatt urbanisering kan inte vara den enda ambitionen med bostadspolitiken.

Finansieringsfrågan är det största hindret för tillväxt, bostäder och jobb i många kommuner. För det första: Det är svårare att få lån beviljade vid nyproduktion av bostäder. För det andra: Det är svårare att räkna hem vinsten vid renoveringar. Marknaden styr möjligheten till belåning. Detta skapar ett

”moment 22-läge”. Kommuner i behov av tillväxt döms ut på förhand, vilket hindrar både privatpersoner som vill bygga enbostadshus, och kommuners möjlighet att finansiera hyresrätter och äldreboenden.

Därför krävs nya strategier kring hur en samverkan mellan stad och land bör fungera. Sveriges Byggindustrier anser att följande punkter bör prioriteras i ett bostadspolitiskt program för landsbygden.

Använd möjligheten till experimentbyggande! Inför särskilda frizoner på landsbygden inom vilka avsteg från vissa lagar tillåts för att underlätta och utveckla ett ökat bostadsbyggande. Låt människor bo där attraktiviteten finns! En kommun som t ex Nordmaling har 15 mil havskust. Hur är det möjligt att samma strandskydd ska gälla i Nordmaling som i Stockholms skärgård? Strandskyddslagen behöver ändras. Uppmuntra till sparande! Unga vuxna mellan 18 och 35 år bör ges skattelättnad för bosparande, innebärande att en del av sparandet är avdragsgillt. Så kan fler i familjebildande ålder investera i sin hembygd. Satsa på infrastrukturen! Dåliga vägar och inställda tåg minskar attraktionskraften. Sverige har under lång tid satsat mindre än jämförbara länder på infrastruktur. Låt investeringar i väg och järnväg bli en motor för bostadsbyggande och undersök fler möjligheter till medfinansiering.

Vid sidan av behovet av politiska reformer har byggindustrin ett stort ansvar för innovationer.

Under flera hundra år har vi t ex flyttat timmerbyggnader i Sverige. Varför inte uppdatera denna tradition? Framtidens hus behöver demonteras och flyttas av hållbarhetsskäl. Om flyttbarheten finns med som förutsättning redan i produktionen innebär det en mindre risk för bankerna vid utlåning.

Mår landsbygden bra mår Sverige bra. Därför vill Sveriges Byggindustrier i Västerbotten ta initiativ till fördjupad dialog mellan näringsliv, stat/kommun och banker. Bara så skapar vi en bostadspolitik för alla delar av landet.

Johan Hallberg

Regionchef i Västerbotten för Sveriges Byggindustrier

Christer Johansson

Lokalchef i Västerbotten för Sveriges Byggindustrier.

Ta ansvar för tågkaoset nu!

Insändare Varje dag är hundratusentals människor och vår industri beroende av tågtransporter som fungerar. För att hela Sverige ska kunna leva och jobben växa till måste man kunna lita på...

Våga utmana flyttströmmen!

Ledare Att korkskallar bor kvar i glesbygd medan smarta flyttar verkar vara en historia som är värd att berätta hur många gånger som helst. Själv måste jag ha växt upp i någon form av...

Dags för norra Sverige att få betalt för sina råvaror!

Insändare I Januariavtalet slås fast att en ”omfattande skattereform” ska genomföras. Syftet är gott, att ”utjämna dagens växande ekonomiska klyftor”. Det måste även gälla de växande...

Handeln flyttar till landet

Ledare Västerbottningen, Lokaltidningen, Västerbottens Mellanbygd och Nordsverige publicerade vecka 4 artiklar om företag som bedriver e-handel med landsbygden som bas – Tant Fondant i...

Oklart varför slakteriet gick i konkurs

Insändare Många här i norra och mellersta Västerbotten undrar varför slakteriet i Södra Åbyn, Burträsk (Burträskbygdens kött) drevs i konkurs av Bastuträsk Charkuteri.   Det verkar medvetet...

Amanda Linds frisyr utmanar

Ledare Miljöpartisten Amanda Lind hamnade omedelbart i blåsväder när kultureliten i Stockhholm blev varse att en ung kvinna från en småstad i Norrland utnämndes till kultur- och...