Torsdag 23 maj 2019

Västerbottens Mellanbygd

Så rustar vi landsbygden för byggande av nya bostäder

Insändare · Published okt 2, 2018 at 16:15

Kommuner i behov av tillväxt döms ut på förhand när bankerna inte beviljar lån till nyproduktion och renoveringar. Därför krävs regelförenklingar och ett mer innovativt byggande.

Sverige växer. Inom tio år är vi 11 miljoner invånare. Befolkningstillväxten skapar goda förutsättningar för tillväxt och välfärd. Men fortsatt urbanisering kan inte vara den enda ambitionen med bostadspolitiken.

Finansieringsfrågan är det största hindret för tillväxt, bostäder och jobb i många kommuner. För det första: Det är svårare att få lån beviljade vid nyproduktion av bostäder. För det andra: Det är svårare att räkna hem vinsten vid renoveringar. Marknaden styr möjligheten till belåning. Detta skapar ett

”moment 22-läge”. Kommuner i behov av tillväxt döms ut på förhand, vilket hindrar både privatpersoner som vill bygga enbostadshus, och kommuners möjlighet att finansiera hyresrätter och äldreboenden.

Därför krävs nya strategier kring hur en samverkan mellan stad och land bör fungera. Sveriges Byggindustrier anser att följande punkter bör prioriteras i ett bostadspolitiskt program för landsbygden.

Använd möjligheten till experimentbyggande! Inför särskilda frizoner på landsbygden inom vilka avsteg från vissa lagar tillåts för att underlätta och utveckla ett ökat bostadsbyggande. Låt människor bo där attraktiviteten finns! En kommun som t ex Nordmaling har 15 mil havskust. Hur är det möjligt att samma strandskydd ska gälla i Nordmaling som i Stockholms skärgård? Strandskyddslagen behöver ändras. Uppmuntra till sparande! Unga vuxna mellan 18 och 35 år bör ges skattelättnad för bosparande, innebärande att en del av sparandet är avdragsgillt. Så kan fler i familjebildande ålder investera i sin hembygd. Satsa på infrastrukturen! Dåliga vägar och inställda tåg minskar attraktionskraften. Sverige har under lång tid satsat mindre än jämförbara länder på infrastruktur. Låt investeringar i väg och järnväg bli en motor för bostadsbyggande och undersök fler möjligheter till medfinansiering.

Vid sidan av behovet av politiska reformer har byggindustrin ett stort ansvar för innovationer.

Under flera hundra år har vi t ex flyttat timmerbyggnader i Sverige. Varför inte uppdatera denna tradition? Framtidens hus behöver demonteras och flyttas av hållbarhetsskäl. Om flyttbarheten finns med som förutsättning redan i produktionen innebär det en mindre risk för bankerna vid utlåning.

Mår landsbygden bra mår Sverige bra. Därför vill Sveriges Byggindustrier i Västerbotten ta initiativ till fördjupad dialog mellan näringsliv, stat/kommun och banker. Bara så skapar vi en bostadspolitik för alla delar av landet.

Johan Hallberg

Regionchef i Västerbotten för Sveriges Byggindustrier

Christer Johansson

Lokalchef i Västerbotten för Sveriges Byggindustrier.

Moderaterna vill bekämpa stöldligor i Västerbotten

Insändare Över hälften av alla bostadsinbrott begås av utländska stöldligor. En stor del av stöldgodset transporteras sedan direkt ut ur landet. Ligor är väl organiserade och har utvecklat...

Låt de ovilliga stanna hemma!

Ledare Norge betalar årligen 8 miljarder kronor till EU. Det är vad det kostar vårt grannland att som icke EU-medlem få tillgång till den gemensamma marknaden. Det sker också till priset...

EU är inget fredsprojekt- bojkotta valet!

Insändare Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, tillkännagav 2017 att ”2025 behöver vi en fullt utrustad europeisk försvarsunion. Vi behöver det och NATO vill ha det. ”EU-...

Folkrörelserna växer på landet

Ledare Framtidens folkrörelse växer fram runt om på Sveriges landsbygder. Hur ska den nya folkrörelsen se ut och arbeta? Den frågan ställer sig många folkrörelser just nu, däribland LRF....

Kvinnojourerna enormt viktiga

Insändare I #meetoo efterspelet har frågan om män som misshandlar kvinnor lyfts fram. Dokumentären i SVT om Josefins Nilssons helvete lämnar ingen oberörd och har gett insikt om vad som...

Sluta tacka - kräv handling!

Ledare Hur kommer det sig att lands- och glesbygdsfrågor alltid hamnar i farstun och inte i finrummet? Jag har funderat på det i många herrans år och kommit fram till två förklaringar....