Onsdag 17 oktober 2018

Västerbottens Mellanbygd

Så rustar vi landsbygden för byggande av nya bostäder

Insändare · Published okt 2, 2018 at 16:15

Kommuner i behov av tillväxt döms ut på förhand när bankerna inte beviljar lån till nyproduktion och renoveringar. Därför krävs regelförenklingar och ett mer innovativt byggande.

Sverige växer. Inom tio år är vi 11 miljoner invånare. Befolkningstillväxten skapar goda förutsättningar för tillväxt och välfärd. Men fortsatt urbanisering kan inte vara den enda ambitionen med bostadspolitiken.

Finansieringsfrågan är det största hindret för tillväxt, bostäder och jobb i många kommuner. För det första: Det är svårare att få lån beviljade vid nyproduktion av bostäder. För det andra: Det är svårare att räkna hem vinsten vid renoveringar. Marknaden styr möjligheten till belåning. Detta skapar ett

”moment 22-läge”. Kommuner i behov av tillväxt döms ut på förhand, vilket hindrar både privatpersoner som vill bygga enbostadshus, och kommuners möjlighet att finansiera hyresrätter och äldreboenden.

Därför krävs nya strategier kring hur en samverkan mellan stad och land bör fungera. Sveriges Byggindustrier anser att följande punkter bör prioriteras i ett bostadspolitiskt program för landsbygden.

Använd möjligheten till experimentbyggande! Inför särskilda frizoner på landsbygden inom vilka avsteg från vissa lagar tillåts för att underlätta och utveckla ett ökat bostadsbyggande. Låt människor bo där attraktiviteten finns! En kommun som t ex Nordmaling har 15 mil havskust. Hur är det möjligt att samma strandskydd ska gälla i Nordmaling som i Stockholms skärgård? Strandskyddslagen behöver ändras. Uppmuntra till sparande! Unga vuxna mellan 18 och 35 år bör ges skattelättnad för bosparande, innebärande att en del av sparandet är avdragsgillt. Så kan fler i familjebildande ålder investera i sin hembygd. Satsa på infrastrukturen! Dåliga vägar och inställda tåg minskar attraktionskraften. Sverige har under lång tid satsat mindre än jämförbara länder på infrastruktur. Låt investeringar i väg och järnväg bli en motor för bostadsbyggande och undersök fler möjligheter till medfinansiering.

Vid sidan av behovet av politiska reformer har byggindustrin ett stort ansvar för innovationer.

Under flera hundra år har vi t ex flyttat timmerbyggnader i Sverige. Varför inte uppdatera denna tradition? Framtidens hus behöver demonteras och flyttas av hållbarhetsskäl. Om flyttbarheten finns med som förutsättning redan i produktionen innebär det en mindre risk för bankerna vid utlåning.

Mår landsbygden bra mår Sverige bra. Därför vill Sveriges Byggindustrier i Västerbotten ta initiativ till fördjupad dialog mellan näringsliv, stat/kommun och banker. Bara så skapar vi en bostadspolitik för alla delar av landet.

Johan Hallberg

Regionchef i Västerbotten för Sveriges Byggindustrier

Christer Johansson

Lokalchef i Västerbotten för Sveriges Byggindustrier.

Så rustar vi landsbygden för byggande av nya bostäder

Insändare Kommuner i behov av tillväxt döms ut på förhand när bankerna inte beviljar lån till nyproduktion och renoveringar. Därför krävs regelförenklingar och ett mer innovativt byggande....

Våga ta ansvar för hela Sverige

Ledare I skrivandets stund vet vi inte vem eller vilka som ska företräda och styra Sverige. Oavsett hur det går känner jag behov av att skriva om känslan av osäkerhet och bristande...

Undersköterskor borde också ha yrkeslegitimation

Insändare Jag jobbar som undersköterska i hemtjänsten och det har jag gjort i 6 månader, innan hemtjänsten så har jag arbetat 7 år på sjukhuset som undersköterska på hjärtcentrum i Umeå....

Det är dags att visa civilkurage

Ledare Osman Mahmoud som bott i Sverige i tio år utvisades därför att hans tidigare arbetsgivare för fyra år sedan missade att betala ut fem semesterdagar. Två föräldralösa bröder, den...

Invandring: sök lösningar istället för syndabockar

Insändare Jag kan inte låta bli att undra. Undra hur Sverige sett ut om inte invandrare och flyktingar beskyllts för allt som är dåligt. Om inte människor från andra länder...

Skogen är en utmärkt lekplats

Ledare Hörde på nyheterna härom kvällen att våra barn nästan aldrig vistas i skogen! Detta måste vi tillsammans försöka ändra på. Vi vet genom forskningen att skogen är en utomordentligt...