Måndag 17 december 2018

Västerbottens Mellanbygd

Så rustar vi landsbygden för byggande av nya bostäder

Insändare · Published okt 2, 2018 at 16:15

Kommuner i behov av tillväxt döms ut på förhand när bankerna inte beviljar lån till nyproduktion och renoveringar. Därför krävs regelförenklingar och ett mer innovativt byggande.

Sverige växer. Inom tio år är vi 11 miljoner invånare. Befolkningstillväxten skapar goda förutsättningar för tillväxt och välfärd. Men fortsatt urbanisering kan inte vara den enda ambitionen med bostadspolitiken.

Finansieringsfrågan är det största hindret för tillväxt, bostäder och jobb i många kommuner. För det första: Det är svårare att få lån beviljade vid nyproduktion av bostäder. För det andra: Det är svårare att räkna hem vinsten vid renoveringar. Marknaden styr möjligheten till belåning. Detta skapar ett

”moment 22-läge”. Kommuner i behov av tillväxt döms ut på förhand, vilket hindrar både privatpersoner som vill bygga enbostadshus, och kommuners möjlighet att finansiera hyresrätter och äldreboenden.

Därför krävs nya strategier kring hur en samverkan mellan stad och land bör fungera. Sveriges Byggindustrier anser att följande punkter bör prioriteras i ett bostadspolitiskt program för landsbygden.

Använd möjligheten till experimentbyggande! Inför särskilda frizoner på landsbygden inom vilka avsteg från vissa lagar tillåts för att underlätta och utveckla ett ökat bostadsbyggande. Låt människor bo där attraktiviteten finns! En kommun som t ex Nordmaling har 15 mil havskust. Hur är det möjligt att samma strandskydd ska gälla i Nordmaling som i Stockholms skärgård? Strandskyddslagen behöver ändras. Uppmuntra till sparande! Unga vuxna mellan 18 och 35 år bör ges skattelättnad för bosparande, innebärande att en del av sparandet är avdragsgillt. Så kan fler i familjebildande ålder investera i sin hembygd. Satsa på infrastrukturen! Dåliga vägar och inställda tåg minskar attraktionskraften. Sverige har under lång tid satsat mindre än jämförbara länder på infrastruktur. Låt investeringar i väg och järnväg bli en motor för bostadsbyggande och undersök fler möjligheter till medfinansiering.

Vid sidan av behovet av politiska reformer har byggindustrin ett stort ansvar för innovationer.

Under flera hundra år har vi t ex flyttat timmerbyggnader i Sverige. Varför inte uppdatera denna tradition? Framtidens hus behöver demonteras och flyttas av hållbarhetsskäl. Om flyttbarheten finns med som förutsättning redan i produktionen innebär det en mindre risk för bankerna vid utlåning.

Mår landsbygden bra mår Sverige bra. Därför vill Sveriges Byggindustrier i Västerbotten ta initiativ till fördjupad dialog mellan näringsliv, stat/kommun och banker. Bara så skapar vi en bostadspolitik för alla delar av landet.

Johan Hallberg

Regionchef i Västerbotten för Sveriges Byggindustrier

Christer Johansson

Lokalchef i Västerbotten för Sveriges Byggindustrier.

Vingklippta myndigheter bör inte strunta i julfesten

Insändare Myndigheter festar bort skattebetalarnas pengar är ett återkommande tema för braskande rubriker den här tiden på året. Vid lite närmare efterforskningar brukar det handla om att...

Lokala tidningar är viktiga

Ledare Bland det viktigaste i ett demokratiskt samhälle är delaktighet, öppenhet och tillgänglighet till den politiska makten. Medias roll som förmedlare och granskare av våra...

Inget barn ska behöva äta antidepressiva läkemedel

Insändare På 10 år har psykisk ohälsa bland barn och unga tredubblats. Vi har närmare 5700 barn i åldern 10-14 år som medicineras med antidepressiva läkemedel. Vi är nog rörande överens om...

Landsbygden behöver idealister

Ledare Snart är år 2018 till ända och det är dags att summera vad detta år har burit med sig för Lövångerbygden. Näringslivet har haft sina upp- och nedgångar. Den största negativa...

EU-parlamentariker med glesbygdens väl i fokus

Insändare Sedan en månad tillbaka har jag haft förmånen att vara Kristdemokraternas representant i Europaparlamentet. Ett uppdrag jag axlat med ödmjukhet. Som enda ledamot i...

Boven heter Centralisering

Ledare Mitt hjärta till vänster har mixats till fler färger. Anledningen till det är att jag är ett vaket barn av min tid som är öppen för hur samhället och vår värld har förändrats...