Onsdag 3 mars 2021

Västerbottens Mellanbygd

Satsa på mer på ekologisk mat

Insändare · Published jan 15, 2021 at 06:15

Med ekologiskt jordbruk kan vi få mat som är både bättre för oss och naturen.

Naturskyddsföreningen säger att om svenska lantbrukare skulle ställa om till en ekologisk produktion så kan det också möta en växande marknad både i och utanför Sverige.

På en ekologisk gård har djuren oftast större stallar/ burar och större plats för bete. Sedan är det fler kvinnor och yngre som arbetar med ekojordbruk. Det bidrar till en framtidstro på landsbygden.

Som ni säkert vet så påverkar jordbruket klimatet negativt med stora utsläpp av växthusgaser, men visste ni att ekoodlingen lagrar mer kol i marken och sparar på fossilenergin genom att skippa konstgödsel. Konstgödsel tillverkas genom en enormt energikrävande process och förbrukar massvis av fossilenergi.

Även fast att det behövs mer diesel när man rensar ogräs mekaniskt och att man får sämre skörd då man inte använder konstgödsel så kan konstgödseln stå för nästan halva fossilenergianvändningen. Det är ungefär dubbelt så mycket som dieseln till traktorer och skördetröskor.

Låt säga att ni är på affären och ska köpa äpplen då kanske ni inte tänker så mycket på vilka äpplen ni köper utan tar en av de billigare sorterna, vilket oftast inte är ekologiska. Är det inte bättre att ni väljer de ekologiska äpplena? De kanske är lite dyrare för att mer arbete behövts göras men det är både bättre för dig, naturen och de som odlat äpplena.

Så därför tycker jag att det borde finnas fler ekologiska jordbruk och nästa gång ni är på affären kan ni ju tänka på om varorna är ekologiska eller inte.

Agnes Wiklund 7a

Elbilens pånyttfödelse är räddningen för glesbygden

Insändare Inte minst har röster höjts från Norrlands inland. Resan har ungefär sett ut så här: inlandskommunerna växer ej. Kommunen har svårt att tillgodose samhällsservicen. Till råga på...

Varför sparas det på psykiatrin?

Ledare Många gånger är det psykiatrins resurser som dras in när man gör besparingar.

Energiförsörjning måste tas på allvar!

Insändare Edward Riedl är i en insändare (VK 20210228) upprörd över att regeringen och riksdagen inte körde över företagsledningen, när den beslutade att lägga ner Ringhals 1 och 2,...

Se möjligheterna bortom krisen

Ledare Ur samhällskris utvecklas nya livsmönster och mötesformer och den processen pågår medan vi fightas mot Corona.

Dags att betala kommunerna för elproduktion

Insändare En fråga till våra folkvalda ledamöter i riksdag och regering. Hur kan det system som vi har i Sverige med att en naturtillgång som vattenkraft ”exporteras” till södra Sverige och...

Klimatsmart har blivit kommers

Ledare Tystnaden efter SVT:s inslag om att det skulle kosta 250 000 kronor att byta batteri i en elbil, är intressant.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport