Söndag 18 april 2021

Västerbottens Mellanbygd

Satsa på skattereformer som gynnar entreprenörskap

Insändare · Published dec 16, 2020 at 01:15

På uppdrag av ESO (en självständig kommitté under Finansdepartementet) har Klas Eklund tagit fram ett förslag till en omfattande skattereform. I Januariöverenskommelsen är just en ”omfattande skattereform” en av punkterna som regeringen och samarbetspartierna ska enas om. Klas Eklund har gjort ett bra jobb och lyckats få ihop ett balanserat paket med olika skattereformer, där sänkt marginalskatter är en lovvärt beståndsdel. Det finns dock ett förslag som måste kritiseras.

Klas Eklund skriver klokt att ”Företagsägande är mer riskfyllt än anställning; det kan ge vinst – men också konkurs och förlust av åratals ansträngningar.” Han skriver också att ”Ägarskatter påverkar viktiga aspekter som ägarstruktur, belåningsgrad, utdelningsnivå och investeringar. ” För ägarledda företag, s k fåmansföretag, föreslår Eklund att utdelningsskatten, den s k entreprenörsskatten, ska höjas med 5 procentenheter. Eklund föreslår att utdelningsskatten på både passivt ägande i t ex börsbolag och för ägare som är aktiva i sina egna bolag ska vara densamma 25 procent. Att risktagandet är högre i egna bolag och att en investering i det egna bolaget inte är lika lättillgängligt som en investering på börsen motiverar mer än väl en lägre nivå.

Eklund gör dock bedömningen att risktagande i ägarledda företag bättre gynnas av att skillnaderna i skatt på lön och utdelning minskar genom sänkt marginalskatt på lön och höjd skatt på utdelningar från företag. Ett tydligt löntagarperspektiv. Eklunds bild av företagare är färgad av debattenom ”Stafettläkare eller revisorer och advokater”, höginkomsttagare med egna bolag, som kan välja lön eller utdelningen - men de utgör en försvinnande liten del av Sveriges företagande (det finns 5.000 advokater och 3.000 revisorer). Reglerna om entreprenörsskatten berör 440.000 personer som tillsammans driver 320.000 företag där i förlängningen 1,4 miljoner svenskar jobbar.

I dessa tider när Sverige som mest behöver människor som vågar investera både tid och pengar i företag för att skapa välfärd och jobb är det helt avgörande med goda stabila regler.

När inte ens Klas Eklund till fullo värderar goda villkor för entreprenörskap är riskerna stora för Sveriges företagare med en stor skattereform. Ska politiker i slutna rum göra upp om olika skatteförändringar riskerar entreprenörskapet att bli förlorare. Därför bör Sverige satsa på många goda skattereformer som stimulerar entreprenörskap, investeringar och jobbskapande istället för en stor skattereform. 

Erik Fahlgren

VTT i Skellefteå AB

Ska politiker i slutna rum göra upp om olika skatteförändringar riskerar entreprenörskapet att bli förlorare.

Villkoren för deltidsbrandmän förbättras i hela landet

Insändare En av svensk räddningstjänst största utmaningar har under lång tid varit att rekrytera deltidsbrandmän runt om i landet. Samtidigt utgör deltidsbrandkårerna ryggraden i svensk...

Politiken måste bli tydligare

Ledare Det känns rörigt. I alla fall för mig och jag har en känsla av att vi är fler som upplever att politiska viljeinriktningar har blivit stökigare att hålla koll på.

Oansvariga demonstranter utsätter andra för livsfara

Insändare Sverige är i kris i likhet med alla andra länder. Krisen med det svårstoppade viruset covid19 är klotgemensam. I diktaturstater är det lättare att med diktat stoppa smittans...

Politiken måste bli tydligare

Ledare Vi är fler och fler som känner oss vilsna på den politiska kartan.

Högersvängar rimmar dåligt med Centerns rikspolitik

Insändare Centerpartiets kommunpolitiker Helena Lundgren i VIndeln går ut i riksmedian med kritik mot Annie Lööf och partiet för att de inte håller sig till höger och att man inte...

Glasklart budskap från LTU

Ledare Budskapet från LTU visar hur viktigt det har varit att bygga upp högskolor runt om i landet.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport