Torsdag 21 januari 2021

Västerbottens Mellanbygd

Satsa på skattereformer som gynnar entreprenörskap

Insändare · Published dec 16, 2020 at 01:15

På uppdrag av ESO (en självständig kommitté under Finansdepartementet) har Klas Eklund tagit fram ett förslag till en omfattande skattereform. I Januariöverenskommelsen är just en ”omfattande skattereform” en av punkterna som regeringen och samarbetspartierna ska enas om. Klas Eklund har gjort ett bra jobb och lyckats få ihop ett balanserat paket med olika skattereformer, där sänkt marginalskatter är en lovvärt beståndsdel. Det finns dock ett förslag som måste kritiseras.

Klas Eklund skriver klokt att ”Företagsägande är mer riskfyllt än anställning; det kan ge vinst – men också konkurs och förlust av åratals ansträngningar.” Han skriver också att ”Ägarskatter påverkar viktiga aspekter som ägarstruktur, belåningsgrad, utdelningsnivå och investeringar. ” För ägarledda företag, s k fåmansföretag, föreslår Eklund att utdelningsskatten, den s k entreprenörsskatten, ska höjas med 5 procentenheter. Eklund föreslår att utdelningsskatten på både passivt ägande i t ex börsbolag och för ägare som är aktiva i sina egna bolag ska vara densamma 25 procent. Att risktagandet är högre i egna bolag och att en investering i det egna bolaget inte är lika lättillgängligt som en investering på börsen motiverar mer än väl en lägre nivå.

Eklund gör dock bedömningen att risktagande i ägarledda företag bättre gynnas av att skillnaderna i skatt på lön och utdelning minskar genom sänkt marginalskatt på lön och höjd skatt på utdelningar från företag. Ett tydligt löntagarperspektiv. Eklunds bild av företagare är färgad av debattenom ”Stafettläkare eller revisorer och advokater”, höginkomsttagare med egna bolag, som kan välja lön eller utdelningen - men de utgör en försvinnande liten del av Sveriges företagande (det finns 5.000 advokater och 3.000 revisorer). Reglerna om entreprenörsskatten berör 440.000 personer som tillsammans driver 320.000 företag där i förlängningen 1,4 miljoner svenskar jobbar.

I dessa tider när Sverige som mest behöver människor som vågar investera både tid och pengar i företag för att skapa välfärd och jobb är det helt avgörande med goda stabila regler.

När inte ens Klas Eklund till fullo värderar goda villkor för entreprenörskap är riskerna stora för Sveriges företagare med en stor skattereform. Ska politiker i slutna rum göra upp om olika skatteförändringar riskerar entreprenörskapet att bli förlorare. Därför bör Sverige satsa på många goda skattereformer som stimulerar entreprenörskap, investeringar och jobbskapande istället för en stor skattereform. 

Erik Fahlgren

VTT i Skellefteå AB

Ska politiker i slutna rum göra upp om olika skatteförändringar riskerar entreprenörskapet att bli förlorare.

Självklart att stötta länets kultur- och föreningsliv

Insändare Utan föreningarnas verksamhet skulle Västerbotten vara en mycket fattigare region. Föreningslivet bidrar inte bara med aktiviteter, gemenskap och kultur, utan fungerar också som...

Skala ner strandskyddet rejält

Ledare Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Stäng slakterier och ät grönt

Insändare När jag häromdagen laddade upp en video på Youtube fick jag meddelandet att ”Tittare måste vara minst 18 år för att kunna titta på den här videon.” Vad var det för hemskt material...

En vändpunkt och en kickstart

Ledare År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Insändare Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ledare Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.