Onsdag 3 mars 2021

Västerbottens Mellanbygd

Självklart att stötta länets kultur- och föreningsliv

Insändare · Published jan 20, 2021 at 01:15

Utan föreningarnas verksamhet skulle Västerbotten vara en mycket fattigare region. Föreningslivet bidrar inte bara med aktiviteter, gemenskap och kultur, utan fungerar också som kunskapsspridare och plattformar där våra invånare får en chans att skapa förändring.

Dessutom kan vi på regionen med hjälp av föreningarna nå grupper som annars är svåra att nå och få hjälp med att sprida kunskap och skapa engagemang kring hälsofrågor och samhällsutveckling.

Mycket av det mest framgångsrika folkhälsoarbetet vi på regionen genomfört har gjorts tillsammans med lokala föreningar, församlingar, nätverk, intresseorganisationer och eldsjälar. Västerbottens hälsoundersökningar startade lokalt och engagerade samhället på orterna.

Även demokratin har sina rötter i folkrörelsernas arbete. Från de sammanslutningar som från 1800-talets mitt lade grunden till den demokrati vi lever i idag –och som fortfarande finns närvarande i Västerbotten – till de nya rörelser med gräsrotsengagemang som vuxit fram, engagerat och fördjupat demokratin och fört samhället framåt.

För oss är det en självklarhet att vi ska vara med och stötta våra ideella organisationer med bland annat bidrag och projektstöd. Vi vet av erfarenhet att de medel som betalas ut i regel återbetalar sig själva flera gånger om. Om Västerbotten ska klara framtidens utmaningar måste vi prioritera att förebygga ojämlikhet, brist på jämställdhet, utanförskap och ohälsa.

Utan att kunna knyta an till ideella krafter och lokala initiativ kommer det vara svårt. Stöden till ideella organisationer är en liten del i vår budget samtidigt som det bidrar till att människor kan påverka sin livssituation, öka sin livskvalitet och vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

I tider av en pandemi där samhället påverkas och många människor känner sig ensamma är det extra viktigt att föreningarnas verksamhet kommer igång igen. Att det finns platser och sammanhang där vi människor kan mötas, på det sätt det är möjligt under rådande omständigheter. Vi kan göra mycket inom Region Västerbotten, men det föreningarna kan bidra med är unikt. Därför föreslår vi i majoriteten pengar i tilläggsbudgeten som är möjliga att söka för föreningar i länet som arbetar förebyggande med folkhälsa. Vi är stolta över att Västerbotten har ett rikt kultur- och föreningsliv.

Peter Olofsson (S)

ordförande regionstyrelsen

Region Västerbotten

LiseLotte Olsson (V)

regionråd med ansvar för

jämställdhet och jämlikhet

Region Västerbotten

Emma Lindqvist (MP)

regionråd med ansvar för ansvar för

miljö, klimat och hållbarhet

Region Västerbotten

Även demokratin har sina rötter i folkrörelsernas arbete.

Elbilens pånyttfödelse är räddningen för glesbygden

Insändare Inte minst har röster höjts från Norrlands inland. Resan har ungefär sett ut så här: inlandskommunerna växer ej. Kommunen har svårt att tillgodose samhällsservicen. Till råga på...

Varför sparas det på psykiatrin?

Ledare Många gånger är det psykiatrins resurser som dras in när man gör besparingar.

Energiförsörjning måste tas på allvar!

Insändare Edward Riedl är i en insändare (VK 20210228) upprörd över att regeringen och riksdagen inte körde över företagsledningen, när den beslutade att lägga ner Ringhals 1 och 2,...

Se möjligheterna bortom krisen

Ledare Ur samhällskris utvecklas nya livsmönster och mötesformer och den processen pågår medan vi fightas mot Corona.

Dags att betala kommunerna för elproduktion

Insändare En fråga till våra folkvalda ledamöter i riksdag och regering. Hur kan det system som vi har i Sverige med att en naturtillgång som vattenkraft ”exporteras” till södra Sverige och...

Klimatsmart har blivit kommers

Ledare Tystnaden efter SVT:s inslag om att det skulle kosta 250 000 kronor att byta batteri i en elbil, är intressant.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport