Söndag 28 februari 2021

Västerbottens Mellanbygd

Skärp reglerna för invandring

Insändare · Published feb 17, 2021 at 01:15

Moderaterna vill skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring. Nu är det upp till bevis om Socialdemokraterna verkligen vill ta tag i de problem som finns.

Arbetskraftsinvandringen är mycket värdefull för Sverige. Men det finns allvarliga problem med dagens regelverk, som leder till fusk och utnyttjande av människor.

Nuvarande regler infördes år 2008. Sedan dess har hundratusentals människor kommit till Sverige som asylsökande, och alltför många står utanför arbetsmarknaden. Arbetslösheten är den högsta sedan 1997.

Moderaterna vill vårda regelverket och möta problem med fusk och kriminalitet, samtidigt som vi värnar företagens behov av kompetens. Därför har vi lagt fyra förslag på riksdagens bord. Socialdemokraterna har nu chansen att gå från ord till handling. Våra förslag innebär:

- Höjt lönekrav. Moderaterna vill höja lönekravet från 13 000 kr till 31 700 kr i månadsinkomst. Det motsvarar medianlönen på svensk arbetsmarknad. Säsongsanställda, som bärplockare och plantörer, är undantagna lönekravet. Detsamma gäller doktorander.

- Stoppa arbetskraftsinvandring för personliga assistenter. Skandal efter skandal visar hur stort problemet är, och enligt Nationellt underrättelsecentrum finns tydliga kopplingar mellan arbetskraftsinvandringen och organiserade brottsliga upplägg.

- Stoppa spårbyten. Det innebär att en asylsökande som får avslag på asylansökan inte ska kunna byta och i stället ansöka om arbetstillstånd. Dagens regler missbrukas av personer som uppenbart saknar skyddsskäl, och regeringen utreder till och med om det ska bli enklare att byta spår.

- Inför försörjningskrav för anhöriga. Moderaterna föreslår att ett riktigt försörjningskrav omgående införs. Det är orimligt att alla med ett anställningskontrakt i Sverige kan ta med sina familjer hit utan att behöva kunna försörja dem.

Dessa förslag behöver kompletteras med en bidragsreform, med ett bidragstak för dem som har arbetsförmåga.

Maria Malmer Stenergard (M)

Migrations- och socialförsäkringspolitisk talesperson

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Riksdagsledamot Västerbotten

Ledamot Socialförsäkringsutskottet

Hjärtsjuka barn ska överleva!

Insändare Trots att barn som föds med hjärtproblem löper ökad risk för hjärtsjukdom senare i livet är det många som aldrig följs upp av sjukvården. Nästan alla hjärtsjuka barn i Sverige...

Se möjligheterna bortom krisen

Ledare Ur samhällskris utvecklas nya livsmönster och mötesformer och den processen pågår medan vi fightas mot Corona.

Vi behöver ett aktivt skogsbruk för att få välfärd

Insändare I skogsdebatten ställs olika skogliga intressen mot varandra, som om allt vore oförenligt. Skall vi ha skogen för att ströva i och där vi plockar bär och svamp, eller skall den...

Klimatsmart har blivit kommers

Ledare Tystnaden efter SVT:s inslag om att det skulle kosta 250 000 kronor att byta batteri i en elbil, är intressant.

Starkaste budgeten genom tiderna i Västerbotten

Insändare Pandemiåret har präglat hela samhället och inneburit enorm press på hälso- och sjukvården. Men året har också präglats av samverkan och beslutsamhet. Det står klart när vi i...

Bäst infrastruktur på landet!

Ledare Men som vanligt är det stadsperspektivet som styr debatten genom det stora fokus som ligger på tillgång till publika laddstolpar.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport