Lördag 18 januari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Dagens skatteutjämningssystem är bara allmosor, tycker insändarskribenten. Foto: ARKIV

Skatteutjämning och annan ”utjämning”

Insändare · Published dec 4, 2019 at 01:15

Läser man ”rikstidningarna” så är det ett stort motstånd mot att ”Stockholm ska betala skatteutjämningen”.

Det finns däremot inget motstånd mot att landsbygdens pengar slussas in till Stockholm av bankerna och höjer värdena på bostäderna – en värdeökning som skapar rikedom med ”lånta fjädrar” och ger högre bostadsbidrag som extra belöning för att bostäderna blivit mer värda.

Och var är motståndet mot att LKAB och SSAB med flera storföretag redovisas av SCB som tillväxtföretag i Stockholm där de har sitt ”säte”, men inte har sin produktiva verksamhet. Och hur många huvudkontor och myndigheter har inte sina högst avlönade verksamheter i storstaden bekostat av medel från ”provinsen”.

Det är så myten sprids om att Stockholm är Sveriges ”motor”, men i verkligheten är det en motor som slukar allt bränsle och om liknelsen är ”Sveriges draglok” så ser vi inte att det drar några vagnar. Bara tanken att några få behöver schakta ihop ett byggnadsverk större än kinesiska muren för att ett fordon som väger flera tusen ton och konstruerat på 1800-talet ska skrämmas upp i över 300 km/tim för att vederbörande ska få sova en timme längre när dessa få personer ska resa till nästa storstad – på någon annans bekostnad – borde göra att gula västar går man ur huse även i Sverige.

Våra ständigt längre persontransporter i norr för att nå de som bestämmer blir i stället bara sämre och dyrare, där fördyringen till stor del kallas ”miljöskatter”, medan transporter i storstaden förenklas och förbilligas utan tanke på om alla dessa resor är nödvändiga – eller uppstår mest för att de förenklas.

Borde inte våra få riksdagsmän/kvinnor från norr kräva att skatteutjämningen även ska kompensera för bankernas penningsluss till städerna och för insamlingen av overhead-kostnader för företags och myndigheters mycket lönedrivande ”central”-kontor? Då först får man en verklig bild av den skadliga omfördelningen av resurser i Sverige.

Dags att vakna upp?

Storföretag redovisas av SCB som tillväxt-
företag i Stockholm.

Glöms glesbygden bort när man kommit till riksdagen?

Insändare Att vara fritidspolitiker i en liten glesbygdskommun, är ingen lätt uppgift när ekonomin blir ett problem till sjukvård, skola och äldreomsorgen. I vårt land finns 290 kommuner,...

Har vi valt fel riksdagsmän?

Ledare När Sveriges Vattenkraftskommuner FSV anordnade ett seminarium i riksdagshuset i november i fjol kom det fyra riksdagsledamöter, en från Dalarna, en från Värmland, en från...

Vansinne att lägga ner samtalsstödet Hjälplinjen

Insändare Nationella Hjälplinjen, som erbjuder samtalsstöd för människor i kris, har lagts ner nu vid årsskiftet. Funktionen ska istället föras över till regionerna är det meningen. Det är...

Låt nya vindar blåsa in 2020

Ledare Jag är ledsen, men 2020 kan vara början på ett nytt decennium med fortsatt avveckling. Eller inte. Förändring börjar alltid med en tanke. Så låt oss stanna upp och tänka till.

Fördela intäker från vindkraften

Insändare M och KD lämnar nu den svenska energiöverenskommelsen, men i stället för att avveckla överenskommelsen bör den utvecklas. Låt kommunernai Västerbotten få skatteintäkter från...

Flytt till mindre ort lönar sig bra

Ledare Hur kan vi då tillåta att statliga bolag och myndigheter får fortsätta utgå från Stockholm och därmed fördyra sina verksamheter med våra skattemede